De syv parametre i Relationel koordinering er en genvej til mere kvalitet,
højere effektivitet og større tilfredshed hos borgere og medarbejdere. Potentialehuset har gode erfaringer med at integrere relationel koordinering i store som små organisationer.

Potentialehuset har været en del af et projekt for 3.500 medarbejdere
i Odense kommunes Ældre- og Handicapforvaltning, som arbejder med at gøre relationel koordinering en del af det daglige arbejde.

Medarbejdernes og borgernes hverdag bliver bedre fordi:

I stiller skarpt på kerneopgaven og kerneaktiviteterne
I finder konkrete styrker og udfordringer i samarbejdet
I skærper de fælles mål og deler viden på tværs
I kommunikerer hyppigere, mere præcist og i rette tid

Relationel koordinering
tager altid udgangspunkt i kerneopgaven, og er særlig relevant ved arbejdsprocesser som er præget af gensidig afhængighed i arbejdet, tidspres og uforudsigelighed.

Grønne, røde og blå relationer

Sådan ser hverdagen ofte ud på kommunale og regionale arbejdspladser. Når man er afhængig af samarbejdet med andre afdelinger, er man samtidig afhængig af den relation, der er mellem de to afdelinger, som figuren til højre viser.

I relationel koordinering undersøges egne samarbejdsrelationer omkring en kerne-aktivitet ud fra syv konkrete parametre.

På kommunale eller regionale arbejdsplads er man ofte afhængig af andre afdelinger i opgaveløsningen. Hver relation kan være Stærk (Grøn), Svag (Rød) eller Blå

 

 

De syv parametre fordeler sig i to grupper: Relationer og Kommunikation:

Når du nysgerrigt undersøger dine egne samarbejdsrelationer og vurderer dem ud fra de syv parametre, bliver det tydeligt, hvad første skridt er for at styrke en relation og øge kvalitet og medarbejdertrivsel. Fokus holdes hele tiden på kerneaktiviteten – og borgeren er en del af samarbejdet.

Teorien er udviklet af Jody Hoffer Gittel, som har studeret tusindvis af tværgående arbejdsprocesser bl.a. indenfor luftfarten og hospitalsvæsenet i USA. Jody Gittel er politolog og professor i management ved Brandeis University i Boston. Konklusionen er klar: Jo højere grad af relationel koordinering – jo mere kvalitet, effektivitet og jo større borgertilfredshed og medarbejdertrivsel i arbejdet.

Arbejdet med relationel koordinering:

Kortlægger samarbejdspartnerne rundt om kerneaktiviteterne og anskueliggør kompleksiteten
Undersøger styrken af den relationelle koordinering mellem samarbejdspartnerne
Gør det muligt at dykke ned i relationerne på en saglig, professionel og fremadskuende måde
Tydeliggør hvor indsatsen skal lægges for at forbedre relationen og dermed kvaliteten, for at skabe størst værdi
Skaber afsæt for konkret træning af kommunikationen mellem medarbejdere og med borgerne

Kontakt os for at høre mere… om hvordan I kan arbejde med relationel koordinering