CASES

fra enkelte af de +300 arbejdspladser vi har været på

Vi har et godt indblik i jeres praksis udfordringer i hverdagen, hvad enten I er en daginstitution, et jobcenter, en skole, en serviceenhed i forvaltningen eller en afdeling på et hospital.

I Potentialehuset har vi målrettet os kommunale og regionale arbejdspladser, lige siden vi startede i 2009.


Borgernes oplevelser førte til konkrete og brugbare idéer

quote-left

De fleste af Københavns Madservices 4.000 ældre er desværre for svage til at fortælle os om deres daglige madoplevelse, så Potentialehuset fik til opgave at gøre os klogere på vores brugere. Det lykkedes for dem. Alle medarbejdere fik vores egen mad med hjem til hele familien, så de kunne se, smage og vurdere vores produkt. De hev Erling på 85 år ind i konferencerummet, hvor han fortalte om sin madoplevelse. Endelig havde Potentialehuset redigeret en film med Majbritt, der viste, hvor bøvlet det er, at åbne nogle af vores produkter. På baggrund af det skabte vi en række konkrete idéer, prioriterede blandt dem og besluttede centrale indsatser. Potentialehuset får gode idéer, de fører dem sikkert ud i livet og sikrer, at vi kommer videre i vores arbejde på at lære vores brugere bedre at kende.

quote-right

Karin BredgaardDriftschef, Københavns Madservice A La Carte, Københavns Kommune

Vi var fortsat på sporet efter 3 måneder

quote-left

Vi ønskede at se på vore ydelser og service med ”kundernes øjne”. Et grundigt forarbejde med Potentialehuset resulterede i et to dages seminar som gav meget at arbejde videre med. Vi fik konkrete og konstruktive tilbagemeldinger fra forskellige ledere via små film og på baggrund af bla. flere strukturerede dialogrunder, skabte vi en række konkrete idéer, prioriterede blandt dem og besluttede centrale indsatser. En 1½ times genopfriskning 3 måneder efter var en fin reminder på, hvad vi lovede os selv at gøre anderledes. Vi var fortsat på sporet. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse og oplevelse af Potentialehuses arbejde og professionelle tilgang, som jeg gerne anbefaler.

quote-right

Thomas LercheDigitaliseringschef, Digitaliseringsafdelingen, Gladsaxe Kommune

Konsekvent fokus gav optimalt udbytte

quote-left

Jeg har aldrig oplevet så konsekvent et fokus på at sikre afstemning af forventninger, prioritering af indhold og fastholdelse af målet, som i forløbet ”Kollegial Supervision” med Potentialehuset. De ressourcer vi brugte på lidt flere møder i forløbet var godt givet ud. Det betød, at vi justerede indholdet undervejs, så kursusdagene blev tilpasset vores specifikke situation og læringsbehov. Vi har fået optimalt udbytte af arbejdet med kollegial supervision

quote-right

Henning ThomsenSpecialkonsulent, Center for beskæftigelse, Ledelsessekretariatet, Vallensbæk Jobcenter

Tydeligere på formål og mere realistiske med vores møder

quote-left

Vi havde en fornemmelse af at vores møder kunne blive bedre, – både mere effektive men også mere i dybden. Fx oplevede vi ofte at tidspunktet skred, og at det var de samme, der udtalte sig. Ved at have en konsulent fra Potentialehuset med på mødet, har vi fået en værktøjskasse til at afholde møder på forskellig vis alt efter emnets karakter.
Vi er blevet klogere på, at det er vigtigt at kende formålet med et punkt, og hvad det skal føre til og er blevet klar over at det er alles ansvar, at et møde bliver godt. Vi er blevet mere skarpe på at et møde kræver forberedelse, engagement, ønske om fælles retning, og bevidsthed omkring det løsningsfokuserede. Nu prøver vi at være tydelige i forhold til hvad vi skal med de enkelte punkter, og så er vi blevet mere realistiske i forhold til hvor mange punkter vi kan nå.

quote-right

Jonna RanildPædagogisk leder, Vuggestuen Kastanie Allé, KBHs kommune

ActeeCommunication skabte en højere bevidsthed – vi flekser i dag mellem stilene

quote-left

Kommunikationsværktøjet ActeeCommunication har skabt et godt fundament i Vallensbæk Jobcenter for at vi kan kommunikere imødekommende og effektivt – både med borgerne og med hinanden. På konferencen lykkedes det for Potentialehuset at forklare konceptet på en let og overskuelig måde. Vi har lært os selv bedre at kende og har fået en højere bevidsthed om hvilke af de otte kommunikationsstile, der er mest relevante i forhold til målet for borgerne. Vi flekser i dag mellem stilene med udgangspunkt i den enkelte borger og situation. Brætspillet er især velegnet til at skabe overblik over en sag og er en god ramme for supervision i teamet. I dag bruger Vallensbæk Jobcenter ActeeCommunication som fælles ramme om kommunikation.

quote-right

Merete Lisbeth KiemeSouschef, Jobcenter Vallensbæk

Fængede alle medarbejdere

quote-left

Personaledag med professionel og faglig dygtig konsulent fra Potentialehuset fængede alle medarbejdere til aktiv deltagelse. Dagen har skab grobund for fremtids visioner i personalegruppen. Mange tak for brugbare redskaber til fortsat at kunne udvikle personalet personligt og styrke personalegruppen fagli​​​​gt.

quote-right

Vivi GutfeltInstitutionsleder, Børnehuset “Spirretoppen”

Et forløb som øgede vores tillid til hinanden i teamet

quote-left

I udviklingsforløbet for vores ledelsesteam fik vi fokus på teamets visioner og mål samt bud på, hvordan vi håndterer nogle af de udfordringer vi står med. Potentialehuset var gode til at formidle målene med udviklingsforløbet, skabe en rød tråd og give personlig coaching undervejs. Potentialehuset var meget professionelle og gode til at lytte og viderebringe vores ideer og visioner hele vejen – et forløb som øgede vores tillid til hinanden i teamet.

quote-right

Troels Hansen JacobsenPædagogisk Leder, Børnehuset i Gullfossgade, Københavns Kommune

Fælles ledelsessprog

quote-left

Udviklingsforløbet med Potentialehuset foregik i en humanistisk respektfuld atmosfære – en god ramme for udvikling af et team. Vi fik skabt et fælles ledelsessprog havde nogle centrale dialoger om værdier og hertil knyttede handlinger og fik begreberne foldet ud. I vore fremtidige samtaler og møder vil vi klart bruge bevidstheden om domænerne og forholde os til ledelsesstile og en given handling.

quote-right

Susanne EllingKlyngeleder NB 2, Kbh. Kommune

Kvalitetsløft til mit ledelsesarbejde

quote-left

Coach Uddannelsen "Ledelsesbaseret Coaching" har givet mig konkrete redskaber til min ledelsespraksis, og et kvalitetsløft til mit ledelsesarbejde i min enhed samt i mit ledelsesteam. Jeg bruger værktøjerne dagligt i min praksis, og oplever samtaler med højere kvalitet, mere fokus på målet, at medarbejderne udvikles og at det højner kvaliteten i institutionen. Mine medarbejdere spejler sig fx nu i den måde jeg laver forældresamtaler på.

quote-right

Anders Heino Christensen, Leder, Eriksminde Børnehus i Greve Kommune

Kommunikationsstilene gør mig mere professionel og nuanceret

quote-left

Jeg har fået styrket opmærksomheden på min egen og andres kommunikationsstil – der ligger tæt på ens emotionelle kompetencer, og fået en forståelse for hvor nuanceret det er at forbedre sig/udvikle dette i forhold til målgruppen. Jeg tror kurset gør at jeg vil øge samarbejdet med virksomheder og kandidater, og dermed forhåbentlig blive endnu mere professionel og nuanceret. Formidlingen var rigtig inspirerende og troværdig, der var gode eksempler og et dejligt legende program

quote-right

Louise ThomsenVirksomhedskonsulent, Karrierestedet

Nu står jeg med et reelt værktøj jeg kan bruge til mine personaler i forældresamtalerne

quote-left

Jeg føler, at jeg nu står med et reelt værktøj som jeg kan bruge overfor mine personaler. Når vi skal forberede en forældresamtale, skal vi ikke bare være forberedte på formålet, men faktisk også være forberedte på hvilke kommunikationsstile vi skal have i spil med netop denne familie eller problemstilling. Pludselig kan jeg gøre det tydeligt for mine personaler at de har et valg i kommunikationen. Det at kommunikationsstilene også har en ulempe var en stor øjenåbner for mig – pludselig gav det mening hvorfor nogle samtaler og et forældresamarbejde kan gå helt skævt.

quote-right

Ditte W. ChristoffersenPædagogisk leder, Kbh. Kommune

Jeg har forvandlet mig fra curlingkonsulent til udviklingskonsulent

quote-left

​Jeg blev først og fremmest opmærksom på hvor meget jeg brugte den problemløsende stil, og hvor meget arbejde og ansvar det gav mig. Jeg har personligt brugt certificeringen i kommunikationsstile til at forvandle mig fra en curlingkonsulent til en udviklingskonsulent - som er meget bedre brug af mine ressourcer. Jeg er desuden blevet meget mere bevidst om, hvad jeg egentlig vil med de samtaler jeg har professionelt. Og fordi jeg er certificeret, og har lært at bruge værktøjerne, underviser jeg både kolleger og kandidater i at styre godt igennem en samtale. Når først man har lært de otte stile at kende, er de nemme at tænke ind i alle mulige sammenhænge, og nemme at formidle til andre

quote-right

Louise RosenbaumChefkonsulent hos Akademikerne