Forebyg Stress - skab gode vaner

Forebyg stress | Stressfri arbejdsplads | Stressforebyggelse | Sammen om at forebygge stress

Det er mere relevant end nogensinde at kunne forebygge og håndtere stress både for enkeltpersoner, for teamet og for arbejdspladsen.

Forebyg stress i fællesskab!

Stress rammer individuelt, men skal forebygges i fællesskab. Hvis I vil have en stressfri kultur i et travlt arbejdsliv, kan I få glæde af en aktiv workshop om stress, som sætter fokus på hvad I konkret kan gøre sammen.

Vil I erstatte uvaner, stress og brandslukning med trivsel, nærvær og bevidst prioritering en gang for alle?

En workshop om stressforebyggelse giver jer:

  • Fælles forståelse af hvad stress er for en størrelse, og hvordan og hvorfor den rammer
  • Hjælp til at spotte hvad der især er stressorer på jeres arbejdsplads, og hvad I kan gøre
  • Hjælp til at prioritere det rigtige, og gøre det vigtigste først, herunder sikre jeres egen trivsel, kreativitet og produktivitet
  • Hjælp til at fokusere på det I kan gøre noget ved og redskaber til at slippe det som I alligevel ikke kan forandre
  • Hjælp til at se hvor jeres rutiner, samtale- og samarbejdskultur kan blive mere stressforebyggende
  • Hjælp til at sætte konkrete handlinger bag intentionen om at forebygge stress

 

Forebyg stress - hvor skal vi starte?

At komme i gang med at blive en stressfri arbejdsplads kan være en uoverskuelig opgave, for hvor skal vi starte?

Vi hjælper jer i gang med de første og vigtige skridt, og finder sammen med jer de konkrete handlinger I kan sætte i gang med det samme.

Vi hjælper jer med at undersøge, hvad der stresser, og hvor I uforvarende har fået skabt en kultur, nogle rutiner eller en dialogform som stresser.

En vigtig nøgle til forebyg stress hos jer, ligger i at kende årsagerne på jeres arbejdsplads, så I kan begynde at lede efter alternative tanker og handlemuligheder i de situationer som stresser.

Forebyg stress – gør det vigtigste først

Vi hjælper jer med at afklare hvilke af jeres handlinger og rutiner som skaber mest værdi for jer, og hvilke ting I bedst kan nedprioritere.

Det handler om at gøre det vigtigste først, og det er lettere sagt end gjort, men med hjælp fra professionelle facilitatorer og stresscoaches kan den rutine og tilgang gøre en stor forskel for jeres trivsel

Hvordan I konkret kan arbejde med dette, er noget af det vi kommer igennem i løbet af workshoppen.

Forestil jer arbejdspladsens (eller jeres egne) ambitioner og ressourcer tegnet som to cirkler på en væg.

De skal matche hinanden i størrelse, og gør de ikke det, må ambitionerne ned. Vi kan nemlig ikke trylle med vores ressourcer.

Forebyg stress - skab mest mulig ro og nærvær i dagligdagen

Vi hjælper jer med at finde eller skabe ro og nærvær i en travl hverdag. Vi kommer ofte uforvarende til at smitte hinanden med uro og anspændthed, når vi føler os pressede på opgaver, krav eller tid.

På workshoppen hjælper vi jer med små konkrete redskaber til at skabe afstressende rutiner, for jer selv og hinanden. Nogle gange kan små og simple ting gøre en meget stor og afgørende forskel.

Forebyg stress – brug energien på det rigtige

Vi hjælper jer med at sætte fokus på der hvor I kan og vil skabe forandring, og slippe det I ikke kan gøre noget ved.

Meget energi og alt mange stressreaktioner kommer fra de mange timer og den store energi, vi mennesker bruger på ting, som vi ikke har en jordisk chance for at ændre på.

Vi hjælper jer ind i et konstruktivt fokus på det I kan og vil forandre, og på alle de mange små ting I kan gøre sammen for at få arbejdsglæde, ro og nærvær til at fylde.

For at lykkes med at få overblik og ændre vaner, skal I have gode værktøjer til hvad I konkret kan tage fat på i morgen, men også forståelse for hvad jeres tilgang, prioriteringer og adfærd betyder for et stresset eller stressfrit arbejdsmiljø.

Forebyg stress – vores baggrund

I Potentialehuset er vi certificerede stresscoaches hos Bjarne Toftegård som har firmaet forebygstress.dk, og desuden professionelle IAF certificerede facilitatorer.

Brug en dag – og få langt mere igen

En 1-dags workshop i stressforebyggelse for jeres team eller afdeling kick-starter jeres vej mod en stressfri arbejdsplads.

Vi følger selvfølgelig gerne op på dagen på den måde som giver mest mening for jer.

Kontakt os her for at bestille workshoppen eller uforpligtende høre mere

Har I brug for individuel stresscoaching – så klik på linket.