Relationel Koordinering

Fælles mål | Sæt borgeren i centrum | Samarbejdet rundt om kerneopgaven | Relationel Koordinering

Arbejdet med relationel koordinering:

  • Kortlægger de mange samarbejdspartnere rundt om jeres kerneaktiviteter, og anskueliggør kompleksiteten
  • Vurderer graden af relationel koordinering mellem samarbejdspartnerne ud fra 7 konkrete parametre
  • Gør det muligt at dykke ned i udfordrende relationer på en saglig, professionel og fremadskuende måde
  • Tydeliggør hvor indsatsen skal lægges for at forbedre relationen og dermed kvaliteten i opgaveløsningen, så der kan udvikles der hvor det skaber størst værdi
  • Skaber afsæt for konkret træning af kommunikationen internt og med borgerne

 

Potentialehuset har i 2015 – 2017 været konsulenter på Odense kommunes Ældre- og Handicapforvaltnings storstilede projekt med at integrere Relationel Koordinering som en gennemgående tilgang hos 3.500 medarbejdere.

Med udgangspunkt i konkrete kerneaktiviteter, arbejdes der i Relationel Koordinering med forståelsen af hvordan eget og andres bidrag ind i opgaveløsningen er væsentlige for de borgere som det hele handler om. Det kan være i samarbejdet internt i teamet, mellem teams og afdelinger, mellem vagtlag, eller mellem interne og eksterne samarbejdspartnere omkring en kompleks opgave.

I Relationel Koordinering vurderes der på følgende 7 parametre:


RELATIONER

Fælles mål
Har vi samme mål med den kerneaktivitet vi samarbejder om?
Kender både medarbejdere og borgere, retningen
for arbejdet?

Fælles viden
Deler vi den viden og erfaring vi hver især har, med hinanden i samarbejdet?
Ved vi nok om hinandens roller, arbejdsgange, procedurer og betydning i løsningen af netop
denne opgave?

Gensidig respekt
Lytter vi nysgerrigt og undersøgende til andre faggruppers perspektiver på kerneopgaven – og respekteres deres bidrag?

KOMMUNIKATION

Hyppighed
Kommunikerer vi ofte nok til at løse opgaven med kvalitet og effektivitet?

Rettighed
Giver og modtager vi den viden, der er behov for, til tiden?

Præcision
Kommunikerer vi, så det er tilstrækkelig tydeligt hvad der bliver sagt og skrevet omkring opgaven?

Problemløsning
Er vi optaget af at løse problemer fremadrettet når vi kommunikerer, fremfor at pege skyld og ansvar for hændelser som allerede er sket?


 

Den praksisnære teori er udviklet af Jody Hoffer Gittel, som har studeret tusindvis af tværgående arbejdsprocesser bl.a. indenfor luftfarten og hospitalsvæsenet i USA. Gittel er politolog og professor i management ved Brandeis University i Boston.

Relationel koordinering tager altid udgangspunkt i kerneopgaven, og er særlig relevant ved arbejdsprocesser som er præget af:

  • gensidig afhængighed i arbejdet
  • tidspres
  • uforudsigelighed

Jo højere grad af relationel koordinering – jo mere kvalitet, effektivitet og jo større borgertilfredshed og medarbejdertrivsel i arbejdet.

TRÆN BORGERSAMTALEN