TEAMCOACHING - løser teamknuderne op og får potentialet frem i teamet

Har du et team eller er du i et team som har behov for:

  • En faciliteret dialog om vigtige emner eller udfordringer i teamet
  • At forebygge og håndtere konflikter indbyrdes eller udadtil
  • At se nye muligheder i en oplevet fastlåst situation
  • At bryde fastlåste uhensigtsmæssige reaktions- og relationsmønstre
  • At udvikle kompetencer sammen
  • At få hjælp til at få ressourcer og kompetencer frem.

Teamcoaching retter sig mod arbejdsrelaterede udfordringer og ønsker i et team eller en gruppe af kolleger som arbejder tæt sammen

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

  • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Hvad er teamcoaching?

Teamcoaching arbejder inden for den organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede.

Coaching er en særlig samtaleform, hvor coachen ved hjælp af effektive spørgsmål, metaforer, og spejlinger, hjælper medarbejderne i teamet til selv at opnå klarhed over et problem eller en udfordring.

Coachen er en katalysator, en aktiv lytter, en sparringspartner og en konstruktiv med- og modspiller.

Metoderne skaber lettere adgang til medarbejdernes ressourcer, kompetencer, erkendelser og kreativitet, og kan derfor være med til at opløse problemer, og skabe klarhed over nødvendige handlinger.

Bøvler I med en faglig udfordring, I ikke er lykkedes med at få løst?

Er der manglende tillid og åbenhed i jeres team?

Er I godt nok kørende i teamet, men har ambitioner om at komme videre?

Vil I have plads og rum til at lytte til hinanden uden at skulle styre samtalen selv?

Er det svært at få den gode snak i gang selv?

Hvor mange samtaler skal der til ved teamcoaching?

Et team kan i princippet få udbytte af en enkelt samtale, men vil oftest have brug for et forløb med flere samtaler, hvor der kan reflekteres mellem samtalerne, og de nye opdagelser og aftaler kan få tid til at stå sin prøve i dagligdagen.

Et længere forløb vil sikre mere varige forandringer.

 Hvor mange coachingsamtaler der er behov for kan aftales på forhånd eller undervejs.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi coaching kan hjælpe jer

Hvad koster teamcoaching?

Vejledende pris for en teamcoaching samtale med op til 4 personer er 2.000 kr. for 1½ time + moms og transport. Samtalen foregår som udgangspunkt hos jer, i et roligt og uforstyrret lokale.

Er I flere end 4 i jeres team som gerne vil have coaching, så kontakt os for at få en snak om det er teamcoaching, supervision eller en helt anden proces I har brug for.

Vores baggrund for at coache:

I Potentialehuset er vi erfarne og certificerede coaches. Vi arbejder ud fra en forståelsesorienteret og bevidstgørende metodisk tilgang, som skaber øget handlekraft hos den enkelte og er certificerede af EMCC (European mentoring and coaching council).

Ved aflysning:

Skulle det blive nødvendigt at aflyse en coachingaftale skal det gøres senest 24 timer før, direkte til den af os du har aftalen med.