BORGERKOMMUNIKATION skaber større effekt og bedre relationer i borgersamtalen

Kommunikationsstilene giver dig: 

Nye veje og handlemuligheder, når du har svært ved at komme videre i et forløb eller en konkret samtale med en borger

Bedre mulighed for at blive forstået, samt sikkerhed for at din samtalepartner føler sig talt til i øjenhøjde

Bevidsthed om hvilke kommunikationsstile du bruger mest, og hvilken effekt det har

Kommunikationsstilene giver teamet:

Retning til at løse en generel udfordring – eksempelvis at få unge under 30 år i uddannelse, eller at få pårørendes opbakning til den rehabiliterende tilgang

Et fælles fagligt sprog samt et værktøj til kollegial sparring og evaluering af indsatsen

Et overblik over teamets samlede styrker og udfordringer i borgerkommunikationen med udgangspunkt i de 8 kommunikationsstile

Kommunikationsstilene giver organisationen:

Et værktøj til at implementere en ny politisk strategi, eller et nyt fagligt fokus, så den passer med medarbejdernes praksis

En metode til at understøtte at strategier, mål og indsatser nås.

Et overblik over hvilke kommunikative styrker og udfordringer I har på organisationsniveau I forhold til jeres borgerindsatser og jeres borgerkommunikation.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

  • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Vi kommunikerer automatisk

Vi har alle vores særlige måde at kommunikere på, og de fleste af vores kommunikationsvalg sker automatisk og ubevidst.

Hvis vi skal lykkes med vanskelige og komplekse borgerforløb, eller lave relationsarbejde med vidt forskellige borgere eller pårørende, har vi imidlertid brug for et bredt repertoire af kommunikationsstile at trække på.

Vi har desuden brug for at kunne gøre noget anderledes, når det ikke lykkes at skabe de resultater vi ønsker.

Med de 8 kommunikationsstile fra ActeeCommunication bliver du og dit team styrket i borgersamtalen, vejledningssamtalen eller relationsarbejdet med pårørende - kort sagt hele jeres borgerkommunikation.

Kommunikationsstilene fra Acteecommunication henvender sig til alle fagprofesionelle, som har dialogen og relationen som en vigtig del af deres kerneaktivitet

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at udvikle jeres borgerkommunikation

Eksempler på løste opgaver i borgerkommunikation med kommunikationsstile:

1 dag; kursusdag med fokus på kommunikationsstile i arbejdet med kandidater og virksomheder. Fokus på egen brug af kommunikationsstilene samt hvordan stilene kan bruges i egen praksis fremover.

2 dage: læringsforløb med efterfølgende systematisk kollegial supervision på effektboard for virksomhedskonsulenter i kommunalt og privat regi. Fokus på hvilke kommunikationsstile der skaber de bedste jobåbninger i små og mellemstore virksomheder

½ år:  kompetenceudviklingsforløb for Jobcenter med 75 medarbejdere, kick off dag for alle, 2 hele undervisningsdage på hold med 20-25 medarbejdere, 2 x 3 timers facilitering og sparring for det enkelte team, samt løbende ledersparring undervejs. Fokus på medarbejdernes evne til refleksion og perspektivbevidsthed i forhold til valg af kommunikationsstil i kontakten med borgeren.

Kommunikationsværktøjet ActeeCommunication har skabt et godt fundament i Vallensbæk Jobcenter for at vi kan kommunikere imødekommende og effektivt – både med borgerne og med hinanden. Det lykkedes for Potentialehuset at forklare konceptet på en let og overskuelig måde. Vi har lært os selv bedre at kende, og har fået en højere bevidsthed om hvilke af de otte kommunikationsstile, der er mest relevante i forhold til målet for borgerne.
Vi flekser i dag mellem stilene med udgangspunkt i den enkelte borger og situation. Brætspillet er især velegnet til at skabe overblik over en sag og er en god ramme for supervision i teamet. I dag bruger Vallensbæk Jobcenter ActeeCommunication som fælles ramme om kommunikation.

Merete Lisbeth Kieme

Souschef, Jobcenter Vallensbæk