FORÆLDREKOMMUNIKATION skaber det optimale samarbejde om barnets udvikling

En workshop med kommunikationsstilene giver dig:

Øget bevidsthed om hvilke stile du oftest selv vælger, og hvilke stile du kunne have glæde af at bruge mere

Nye perspektiver på de udfordrende samtaler med forældrene som er svære at løse selv

En værktøjskasse til alle dine fremtidige forældresamtaler, som styrker dine professionelle samtalekompetencer med det samme.

Overblik over de 8 forskellige stilvalg og hvad de hver især er særlig gode til, samt hver stils risikerede utilsigtede effekt.

Få udvidet værktøjskassen til forældrekommunikation

Hver gang du kommunikerer med forældrene, har du flere forskellige valg, men er du ligesom de fleste, trækker du pr. automatik på de samme kommunikationsstile, - og får samme resultat!

Hvis du derimod gør dig klart, hvad du ønsker at opnå med forældresamtalen, og bevidst vælger den kommunikationsstil, som med størst sandsynlighed vil give dig den effekt du ønsker, får du nye og flere handlemuligheder.

Kommunikationsstilene hjælper dig både til at blive skarpere på den velforberedte forældresamtale, og til de daglige spontane samtaler i forældresamarbejdet.

Arbejdet med kommunikationsstilene giver dig inspiration til, hvad du også kan gøre og sige, når det ikke går som forventet.

Det kan vise dig, dit team og din institution, hvilke stile I ’glemmer’ at bruge, og hvilke I bruger ’lidt for ofte’.

Kommunikationsstilene er et værktøj I kan bruge med det samme i jeres daglige praksis, så snart I er introduceret til det.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

  • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Eksempler:

  • Skiftet fra den Problemløsende stil til den Udviklende stil i forældresamarbejdet kan gøre en vigtig forskel for jeres daglige arbejdsbelastning, og det ansvar I som pædagogisk personale påtager jer. Den Problemløsende stil er bedst til den hurtige løsning her og nu, mens den Udviklende stil fokuserer på forældrekompetencen i både stort og småt


  • Pædagogisk personale har ofte meget fokus på den gode relation til forældrene og bruger derfor den Tilknyttende stil meget i arbejdet. Den Tilknyttende stil er god til at skabe åbenhed og kontakt, men det er også vigtigt at kunne kommunikere Rammesættende, så forældrene kender vilkår og forventninger for hverdagen i institutionen.

Når Najas far – igen – beder om hjælp til at finde Najas tøj, møder du ham så med en Problemløsende tilgang:

”Den klarer jeg, jeg tjekker lige på legepladsen…..”

 eller med en Udviklende tilgang

”Hvad kan DU mon gøre for at du og Naja bedre kan finde hendes tøj, så I slipper for at lede så meget”

Hvordan kan du rammesætte tydeligt, uden at virke ”skrap” og sætte åbenheden i relationen på spil?

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med forældrekommunikation

Jeg føler, at jeg nu står med et reelt værktøj som jeg kan bruge overfor mine personaler. Når vi skal forberede en forældresamtale, skal vi ikke bare være forberedte på formålet, men faktisk også være forberedte på hvilke kommunikationsstile vi skal have i spil med netop denne familie eller problemstilling. Pludselig kan jeg gøre det tydeligt for mine personaler at de har et valg i kommunikationen. Det at kommunikationsstilene også har en ulempe var en stor øjenåbner for mig – pludselig gav det mening hvorfor nogle samtaler og et forældresamarbejde kan gå helt skævt.

Ditte W. Christoffersen

Pædagogisk leder, Kbh. Kommune