FACILITERING 

Lær at skabe engagerende og værdifulde møder & workshops

Alt for mange mennesker går til møder som ikke skaber værdi for dem eller organisationen. De fortæller opgivende om:

 1. Møder de ikke ved, hvorfor de er inviteret med til
 2. Samtaler, der kører i ring eller af sporet
 3. Diskussioner, hvor alle taler og ingen lytter
 4. To-tre mødedeltagere der taler 80 procent af tiden, og andre der aldrig siger noget
 5. Samtaler om vigtige emner som der aldrig konkluderes eller handles på

Der skal heldigvis ikke så meget til for at gøre møder meningsfulde, effektive og fulde af energi. Det kræver først og fremmest, at der er en, som påtager sig at facilitere mødet eller workshoppen.

Når du faciliterer et møde går du fra ’blot’ at være mødeleder som tager ansvar for dagsorden og tid, til at være facilitator som også tager ansvar for mødets kvalitet, form og den værdi mødet skaber.

Lær at facilitere

Vil I lære at facilitere bedre møder & workshops, laver vi forløb som passer lige til jer og jeres organisation.

Vi deler ud af vores viden, erfaring og af konkrete tips og værktøjer, og vores undervisning er altid involverende og praksisnær. Vi praktiserer selv det vi underviser i, og I får værktøjer og metoder som I kan bruge med det samme, når I selv skal facilitere møder og workshops.

Facilitering handler om at:

 • sætte retning, sikre et knivskarpt formål og få afklaret roller
 • vælge en struktur for dit møde eller din workshop, og sætte form på samtalerne
 • skabe balance og engagement i gruppen, også når det er svært
 • få åbnet, ordnet og lukket hvert emne og hele processen på en god måde.

Facilitering starter med din forberedelse:

De beslutninger, du træffer, inden processen starter, er helt afgørende for, hvad der kan ske, når du står klar i lokalet sammen med dem du skal holde møde  med.

Forberedelsen afgør i stor grad, om mødet kommer til at skabe den ønskede værdi for deltagerne og for organisationen. Mange organisationer bruger desværre spildte ressourcer på workshops, projekter og tilbagevendende møder, som er sjusket og halvhjertet forberedte.

Find formålet:

En af dine vigtigste opgaver som facilitator er at skabe klarhed omkring formålet med den proces, du faciliterer.

Uden et tydeligt formål har du intet at styre efter og dermed ingen mulighed for at tage kvalificerede valg undervejs i processen. Det ene kan jo være lige så godt som det andet, når du ikke ved, hvad I pejler efter.

Formålet skal afklares, inden du designer processen, og du skal være sikker på, at du har forstået, hvad din leder, kollega eller kunde vil med den proces, du skal facilitere. Hvis du selv har sat mødet i gang skal formålet være så tydeligt for dig at du let kan formidle det til dine deltagere.

 • Hvad skal resultatet af processen være?
 • Hvad skal I stå med i hænderne, når mødet er slut?
 • Hvordan skal stemningen være undervejs?

Sæt struktur på mødet:

Alle møder og workshops har en start og en slutning, samt noget midt imellem. Som facilitator skal du tage stilling til, hvordan I kommer i gang på en god måde, hvordan I strukturerer arbejdet, når I er kommet godt i gang, og hvordan I får afsluttet ordentligt.

Du skal træffe bevidste og passende valg om, hvordan processens faser skal se ud, så det ikke bliver organisationens gamle vaner eller dine personlige præferencer, som afgør, hvordan I arbejder. Eller det bliver overladt til tilfældighederne

Møder, som starter med et fælles fokus, og møder som bliver rundet ordentligt af, har stor betydning for deltagernes engagement og lyst. Både til at komme igen en anden gang og til at arbejde videre med det, som I har besluttet.

En 4½ times workshop ”Effektiv mødeledelse” for vores gruppe af afdelingsledere gav os noget rigtig godt – og vi tog mange ting til os. Små tips og enkle værktøjer, som var hurtige at sætte i værk.

Tove Nedergaard

Chef, Region Midt

Facilitering skaber ejerskab involvering til møderne

Skab ejerskab og involvering til møderne:

Uden ejerskab bliver en ny strategi nølende implementeret eller simpelthen glemt i hverdagens travlhed. Mails bliver ikke besvaret, og opgaver, man har taget på sig, bliver ikke løst. Processer starter forfra, og de samme problematikker er på dagsordenen igen og igen til møderne.

Som facilitator skal du derfor være med til at vurdere, hvilken grad af ejerskab der er behov for at skabe i de processer, du faciliterer. Jo mere ejerskab processen har brug for – jo mere skal deltagerne involveres.

Involvering kræver at I skruer ned for plenumsnakken, hvor de der taler højst og hurtigst får mest taletid, og sætter en struktur på samtalen hvor alle kan få lov til at bidrage. Det er din opgave som facilitator at sørge for at få alle med.

Håndter modstand og kritik

En af facilitatorens sværeste opgaver er at finde balancen mellem at invitere til og lukke ned for deltagernes inputs, når samtalen er i gang.

Balancen mellem på den ene side at være anerkendende og lyttende, så deltagerne har lyst til at bidrage, og føler sig mødt, og på den anden side at kunne stoppe og afvise irrelevant indhold, som hverken gruppen eller sagen har brug for at få frem.

Som facilitator skal du både kunne afbryde den deltager der er kommet af sporet, og invitere den stille deltager til at være med. Begge dele på en respektfuld måde, som giver deltagerne lyst til at mødes igen.

Det kræver at du er trænet i at lytte til og læse gruppen, og at du står sikkert på dine ben når du træder ind i rummet og skal facilitere.

Facilitering kan trænes og læres 

Facilitering er en kompetence som kan læres, og et håndværk som kræver træning i praksis.

En kompetence som kan bruges i utallige sammenhænge i dit arbejdsliv, hvadenten du er projektleder, konsulent, underviser eller mødeleder.

Med enkle værktøjer og få men afgørende indsigter kan I løfte jeres møder fra ”tæt på spild af tid”, til møder som flytter jer og jeres organisation et stort skridt fremad.

Læs mere i bogen

Læs meget mere om facilitering i praksis i bogen ”Tag Teten – en guide til dig der faciliterer møder & workshops”.

Katrine Kent fra Potentialehuset er den ene af de tre forfattere - læs mere om bogen.

Lær at forvandle møder vha. facilitering

Lær at forvandle lunkne møder uden fremdrift, til energifyldte og engagerende møder som sætter handlinger i gang.

I Potentialehuset er vi IAF certificerede facilitatorer som arbejder efter de 6 kernekompetencer som IAF har defineret:


 • At skabe en samarbejdende kunderelation
 • At planlægge en passende proces
 • At skabe og vedligeholde et deltagende miljø
 • At guide gruppen til passende og brugbare resultater
 • At opbygge og vedligeholde professionel viden
 • At modellere positiv professionel adfærd

Med en facilitator fra Potentialehuset får du:


  • Praksisnære forløb med indhold du kan bruge med det samme i din egen organisation
  • Undervisning tilrettelagt så det passer til jeres organisation
  • Eksperter med mange facilitator kilometer i benene som undervisere

Vi tilbyder også

Facilitering af lederteams

Lederteams

Onlinefacilitering

Onlinefacilitering

Pædagogiske dage

Pædagogiske dage