FACILITERING hjælper jer i mål med små og store processer

Hvad er facilitering?

Facilitering handler om at hjælpe en gruppe med at samarbejde, at drøfte konstruktivt, at udvikle ideer, at beslutte og konkludere.

At facilitere er at gøre (noget svært) muligt eller lettere. Facilitering kommer af latin ”Facilis”, gørbart, let at gøre.

Uanset om du står foran et lille møde, en hel dag eller en længere udviklingsproces kan facilitering øge udbyttet væsentligt.

Lederteams

Lederteams

Teamudvikling

Teamudvikling

Mødeledelse

Mødeledelse

Hvornår er facilitering særlig vigtigt?

 • Når I skal drøfte temaer som der er mange følelser omkring. Fordi følelser kan skabe konflikter og spændinger er det særligt vigtigt at styre proces og dialog konstruktivt.
 • Når det er vigtigt I når frem til en beslutning eller en handleplan. Fordi uden facilitering løber temaet let af sporet, tiden løber fra jer, og der bliver ikke tid til at konkludere og sætte handling bag ordene.
 • Når I skal planlægge og gennemføre en vigtig forandringsproces i jeres organisation og ikke vil være blandt de 75 % som ikke lykkes med forandringen.


Facilitering ved Nanja

I Potentialehuset er vi IAF certificerede facilitatorer som arbejder efter de 6 kernekompetencer som IAF har defineret:


 • At skabe en samarbejdende kunderelation
 • At planlægge en passende proces
 • At skabe og vedligeholde et deltagende miljø
 • At guide gruppen til passende og brugbare resultater
 • At opbygge og vedligeholde professionel viden
 • At modellere positiv professionel adfærd

Hvorfor bruge eksterne til at facilitere?

 • Facilitering er et professionelt håndværk som kræver træning i specifikke kompetencer.
 • Dt er vanskeligt både at have overblik over en proces og samtidigt koncentrere sig om at fomidle egne meninger, holdninger m.m.
 • Ens egen rolle og position i organisationen vil farve den retning processen tager, det deltagerne ’hører’,  og den måde man faciliterer på.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Inden dit møde tænker du måske:

Det får du med en professionel mødefacilitator:

 • Et fokuseret møde med et tydeligt formå
 • En agenda der overholdes – til tiden
 • Alle deltageres faglige input bliver hørt, og tages med i beslutningerne.
 • Overblik over de tanker, holdninger og ideer som kommer frem undervejs på mødet.
 • Dynamik og energi – gennem hele mødet
 • Tydelige konklusioner og handleplaner klar til implementering

En 4½ times workshop ”Effektiv mødeledelse” for vores gruppe af afdelingsledere gav os noget rigtig godt – og vi tog mange ting til os. Små tips og enkle værktøjer, som var hurtige at sætte i værk.

Tove Nedergaard

Chef, Region Midt

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan lære jer at facillitere kvalitative og effektive møder:

Inden I sætter udviklingsprocessen igang spekulerer du måske på:

Jeg har aldrig oplevet så konsekvent et fokus på at sikre afstemning af forventninger, prioritering af indhold og fastholdelse af målet. De ressourcer vi brugte på lidt flere møder i forløbet var godt givet ud. Det betød, at vi justerede indholdet undervejs, så kursusdagene blev tilpasset vores specifikke situation og læringsbehov. Vi har fået optimalt udbytte af arbejdet med hjælp fra Potentialehuset.

Henning Thomsen

SpecialkonsulentVallensbæk Kommune

Det får du ud af en professionelt faciliteret udviklingsproces:

 • Tydelige mål for processen – hvad er læringsmålene (det som I skal lære/udvikle) og hvad er adfærdsmålene (det som skal forandres i jeres praksis)
 • Realistisk design som matcher mål, ambitioner og vilkårene i jeres daglige drift
 • En konstruktiv håndtering af usikkerhed og modstand omkring processen
 • Hjælp til den løbende opfølgning på hvor langt I er nået i processen, og til at justere og målrette næste skridt

I Potentialehuset sikrer vi dig professionel facilitering uanset hvor i processen du har behov for hjælp.

1. Helt fra starten hvor en personaledag, et møde eller et seminar skal planlægges og designes.

 • Her hjælper vi med at formulere relevante og realistiske mål for processen, så det ønskede udbytte står skarpt for alle
 • Her hjælper vi med at designe procesforløbet, dagen eller mødet, så der skabes en rød tråd, og så processen bliver både dynamisk, engagerende og med fokus på det ønskede udbytte
 • Her udvikler vi gerne visuelle understøttende materialer, tager entrepenørskab på konferencedagen, eller designer skræddersyede processer som skaber reel forandring i praksis
Arne faciliterer

2. Når processen er designet, men der er brug for professionel hjælp til at facilitere alle godt igennem.

 • Her hjælper vi med at facilitere fokuserede og anerkendende dialoger, at sikre at alle får mulighed for at bidrage, og at sætte kreative og refleksive processer i gang
 • Her hjælper vi med at ordne og sortere holdninger, temaer og ideer og samler op på beslutninger og konklusioner
 • Her sikrer vi at I får sat handling bag ordene, og holder jer fast på forpligtende handleplaner og aftaler

 

3. Når processen er gennemført og der er brug for sparring eller hjælp til at implementere

 • Her hjælper vi lederne og medarbejderne med at implementere de nye tiltag og sparre på mulige måder at håndtere eventuelle barriere
 • Her hjælper vi lederne med at prioritere og skabe det nødvendige rum for træning af medarbejderne
 • Her understøtter vi jer i at følge op på handleplaner og aftaler

Vi tilbyder også

Ideudvikling

Ideudvikling

Ledelsesbaseret Coaching

Ledelsesbaseret coaching

Refleksionshjulet