MEDARBEJDERCOACHING – udvikler og støtter kompetencer (og ressourcer)

Har du en medarbejder som har brug for:

 • At få afklaring på udfordringer og dilemmaer i hverdagens praksis
 • At forebygge og håndtere konflikter på jobbet
 • At se nye muligheder i en oplevet fastlåst situation
 • At bryde fastlåste uhensigtsmæssige tanke og adfærdsmønstre
 • At udvikle kompetencer på det sociale eller personlige område
 • At få hjælp til at blive den bedste udgave af sig selv

Så er coachingsamtaler en effektiv og målrettet måde at arbejde med individuelle, arbejdsrelaterede udfordringer og ønsker.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Hvad er medarbejdercoaching?

Medarbejdercoachingen arbejder inden for den organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede.

Der kan sættes små eller store mål som udgangspunkt for en eller flere coachingsamtaler, eller coachingen kan have en mere erkendelsesorienteret karakter.

Hvad er coaching?

Coaching er en særlig samtaleform, hvor coachen ved hjælp af effektive spørgsmål, metaforer, og spejlinger, hjælper medarbejderen til selv at opnå klarhed over et problem eller en udfordring. Coachen er en katalysator, en aktiv lytter, en sparringspartner og en konstruktiv med- og modspiller.

Metoderne skaber lettere adgang til den coachedes ressourcer, kompetencer, erkendelser og kreativitet og kan derfor være med til at opløse problemer, og skabe klarhed over nødvendige handlinger.

Organisatorisk coaching kan også bruges i mindre grupper og teams og vise vej til nye perspektiver og andre løsninger samt finde frem til eksisterende ressourcer i teamet. Se Teamcoaching

Hvor mange samtaler skal der til ved medarbejdercoaching?

Din medarbejder kan få udbytte af en enkelt samtale, men vil som oftest have brug for et forløb med flere samtaler.

Her kan der kan arbejdes grundigere, og de nye tanke og handlemønstre kan få tid til at blive integreret i dagligdagens praksis.

Coaching er for velfungerende personer, der ønsker at undersøge en udfordring de har.

Coaching er for dem som har brug for at afklare, hvordan de skal forholde sig til et problem.

Coaching hjælper dig til at se muligheder i stedet for begrænsninger.

Coaching hjælper dig til at afklare, hvilke handlemuligheder du har.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan medarbejdercoaching kan hjælpe jer

Ved et medarbejdercoaching forløb på 5 samtaler vil der blive mulighed for:

 • At arbejde mere i dybden med uhensigtsmæssige mønstre
 • At få ”afprøvet” og integreret en ny og bedre måde at tænke og handle på
 • At få skabt den nødvendige tillid til at coachen kan stille spørgsmål som ”forstyrrer” tilstrækkeligt
 • At arbejde med at holde fast, når den ønskede forandring bliver udfordret i hverdagen

Et længere forløb vil sikre mere varige forandringer.

Hvor mange coachingsamtaler der er behov for kan aftales på forhånd eller undervejs.

Hvad koster medarbejdercoaching?

Prisen pr. samtale er 1.200 kr. for en time, + moms og transport. Samtalen foregår som udgangspunkt hos jer, i et roligt og uforstyrret lokale.

Vores baggrund for at coache

I Potentialehuset er vi erfarne og certificerede coaches. Vi arbejder ud fra en forståelsesorienteret og bevidstgørende metodisk tilgang, som skaber øget handlekraft hos den enkelte og er certificerede af EMCC (European mentoring and coaching council)

Ved aflysning:

Skulle det blive nødvendigt at aflyse en coachingaftale skal det gøres senest 24 timer før, direkte til den af os du har aftalen med.