Kommunikationsstile fra ActeeCommunication

Forældresamarbejde | Bedre borgerforløb | Samtaler med effekt | Styrk Borgersamtalen | Kommunikationsstile | Bliv certificeret 

 • Er du bevidst om hvilke kommunikationsstile du fokuserer på, når du har en samtale med en borger, en forælder eller en virksomhed?
 • Ved du hvilken effekt dit valg af kommunikationsstil har, i forhold til de mål og ønsker du har til samtalen?
 • Vælger du bevidst en anden tilgang og stil, når dine samtaler ikke går som forventet?

 

Vi har alle vores særlige måde at kommunikere på, og de fleste af vores kommunikationsvalg sker automatisk og ubevidst. For at kunne håndtere vanskelige og komplekse borgerforløb, eller lave relationsarbejde med vidt forskellige forældre eller pårørende, har vi brug for et bredt repertoire af kommunikationsstile at trække på. Vi har desuden brug for at kunne gøre noget anderledes, når det ikke lykkes at skabe de resultater vi ønsker. ActeeCommunication henvender sig til alle fagprofesionelle som har dialogen og relationen som en vigtig del af deres kerneaktivitet. Acteecommunication styrker dig i forældresamarbejdet, borgersamtalen samt relationsarbejdet med pårørende.

BLIV CERTIFICERET

Kommunikationsstilene giver dig:

 • Nye veje og handlemuligheder, når du har svært ved at komme videre i et forløb eller en konkret samtale med en borger
 • Bedre mulighed for at blive forstået, samt sikkerhed for at din samtalepartner føler sig talt til i øjenhøjde
 • Bevidsthed om hvilke kommunikationsstile du bruger mest og hvilken effekt det har

 

Kommunikationsstilene giver jer:

 • Retning i teamet til at løse en generel udfordring – eksempelvis at få unge under 30 år i uddannelse, at få pårørendes opbakning til den rehabiliterende tilgang, eller at få en forældregruppe til at sætte fokus på selvhjulpenhed
 • Et fælles fagligt sprog i teamet eller afdelingen samt et værktøj til kollegial sparring og evaluering af indsatsen
 • Et overblik over teamets samlede styrker og udfordringer i forhold til de 8 kommunikationsstile

Bliv certificeret til september

Bliv certificeret til selv at facilitere og bruge værktøjet i din organisation eller praksis.

Certifcering i ActeeCommunication i KBH. (begrænset antal pladser)

26/9/19  9.00—17.00

27/9/19  9.00—16.00

Pris: 7.900 kr. + moms

Prisen inkluderer let forplejning, + 3 mdrs. adgang til Actees online platform.

For ledere, konsulenter & koordinatorer

 

Kommunikationsstilene giver organisationen:

 • Et værktøj til at implementere en ny politisk strategi, eller et nyt fagligt fokus, så den passer med medarbejdernes praksis
 • En metode til at understøtte at strategier, mål og indsatser nås.
 • Et overblik over hvilke kommunikative styrker og udfordringer I har på organisationsniveau I forhold til jeres borgerindsatser

 

”Med ActeeCommunication har vi lært os selv bedre at kende og har fået en højere bevidsthed om hvilke kommunikationsstile, der er mest relevante i forhold til målet for borgerne”

Merete Lisbeth Kieme, souschef, Center for Beskæftigelse, Vallensbæk Kommune

Er du blevet nysgerrig? Kontakt os her for en gratis præsentation af kommunikationsstilene.

ActeeCommunication

Hvad er baggrunden for kommunikationsstilene?

Daniel Golemans teori om den følelsesmæssige intelligens er den teoretiske baggrund for kommunikationsværktøjet fra virksomheden Actee. En af Golemans pointer er, at de mest succesfulde ledere og medarbejdere, er de, der bevidst skifter mellem kommunikationsstile, og som løbende træner og udvikler de personlige emotionelle kompetencer, stilene trækker på.

Værktøjet ActeeCommunication giver dig en lang række muligheder for at træne, reflektere over, og udvikle dine kommunikationsstile, og de emotionelle kompetencer.

ActeeCommunication er visuelt og intuitivt så arbejdet med kommunikationsstilene bliver legende, praksisnært og aktivt. ActeeCommunication består bl.a. af online simulationer, effektboard til kollegial supervision, stilkort, individuel profil, handleplaner mm.

Kommunikationsstile fra ActeeCommunication

Hvad får I, hvis I vælger at arbejde med kommunikationsstilene fra ActeeCommunication?

 • ActeeCommunication er et legende og intuitivt læringsværktøj, der gør det nemt at reflektere over egen praksis og analysere effekt, intention og handling i kommunikation og samarbejde.
 • ActeeCommunication sætter fokus på, hvordan man ved bevidst valg af kommunikationsstile og brug af de personlige kompetencer kan skabe de bedste resultater for de mennesker man arbejder for og med.
 • ActeeCommunication er et meget visuelt koncept, der er nemt at bruge i dagligdagen – selv efter en kort introduktion på få timer. ActeeCommunication består af forskellige digitale og analoge værktøjer som kan bruges sammen eller hver for sig.

Med ActeeCommunication introduceres en systematisk, refleksiv metode, hvor medarbejderne lærer at flekse mellem de otte kommunikationsstile afhængig af målet for borgeren og situationen. Vil du certificeres i kommunikationsstilene – klik herunder for mere information

BLIV CERTIFICERET

Eksempler på løste opgaver med kommunikationsstile:

 • 2 dages læringsforløb med efterfølgende systematisk kollegial supervision på effektboard for virksomhedskonsulenter i kommunalt og privat regi. Fokus på hvilke kommunikationsstile der skaber de bedste jobåbninger i små og mellemstore virksomheder
 • ½ årigt kompetenceudviklingsforløb for Jobcenter med 75 medarbejdere, kick off dag for alle, 2 hele undervisningsdage på hold med 20-25 medarbejdere, 2 x 3 timers facilitering og sparring for det enkelte team, samt løbende ledersparring undervejs. Fokus på medarbejdernes evne til refleksion og perspektivbevidsthed i forhold til valg af kommunikationsstil i kontakten med borgeren.
 • Læringsforløb over 5 måneder med 2 hele og ½ dag for en afdeling på 22 medarbejdere, hvor kommunikationsstilene kobles til træning i kollegial supervision på borgercases. Fokus på at få kollegial supervision og fælles faglig refleksion om vanskelige borgerforløb til at blive en del af den daglige drift

Deltagere siger: ”Det var et rigtig godt gennemarbejdet materiale, og Potentialehuset har været en virkelig god formidler af dette. Jeg har fået en større bevidsthed om min kommunikation med virksomheder og kandidater, så jeg derigennem kan skabe bedre match, og større mulighed for succesfulde rekrutteringer, hvilket vil skabe større tilfredshed, længerevarende ansættelse og dermed vækst” Søren Rossen, virksomhedskonsulent ”Jeg har fået styrket opmærksomheden på min egen og andres kommunikationsstil – der ligger tæt på ens emotionelle kompetencer, og fået en forståelse for hvor nuanceret det er at forbedre sig/udvikle dette i forhold til målgruppen. Jeg tror kurset gør at jeg vil øge samarbejdet med virksomheder og kandidater, og dermed forhåbentlig blive endnu mere professionel og nuanceret. Formidlingen var rigtig inspirerende og troværdig, der var gode eksempler og et dejligt legende program” Louise Thomsen, virksomhedskonsulent, karrierestedet

Hør mere om mulighederne med ActeeCommunication:

KONTAKT OS - RING 42 15 15 15