TEAMKONTRAKT eller STUEKONTRAKT skaber klarhed i samarbejdet og fokus på opgaveløsningen

Tænk hvis dine medarbejdere eller kolleger kunne få bedre tid til at løse kerneopgaven…

En teamkontrakt giver jer:

 • Fælles fodslag i teamet, så I arbejder i samme retning og mod samme mål
 • En tydelig ramme for arbejdsopgaver, mødestruktur og rollefordeling
 • Klare aftaler om hvordan I tackler uenighed og konflikter konstruktivt og fremadrettet
 • Aftaler om hvordan, hvornår og hvorfor I giver hinanden sparring og feedback
 • Retningslinjer for hvordan I tager beslutninger i teamet, og graden af loyalitet overfor fælles beslutninger

Hvis I laver en forpligtende aftale med en teamkontrakt, får I tid og ro til at koncentrere jer om opgaveløsningen

Hvad sker der typisk når mennesker med forskellige personligheder, fagligheder, erfaringer og holdninger mødes for at samarbejde om en fælles opgave?

Enten bliver 2 +2 til 5, og der opstår rigtig god synergi.

Eller også opstår en hel masse bøvl, besvær, uenighed og fnidder-fnadder.

En teamkontrakt kan være en stor hjælp til at få styr på bøvlet med at arbejde sammen.

En teamkontrakt (kunne også hedde stue- eller samarbejdskontrakt) skal selvfølgelig altid laves med udgangspunkt i målet for organisationen/teamet.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Hvad kan en teamkontrakt indeholde?

Det er vigtigt at skriftlige kontrakter som teamkontrakten, tager udgangspunkt i de værdier, der er på arbejdspladsen, og retter sig mod kerneopgaven og det fælles mål.

En teamkontrakt på en daginstitution fx skal fokusere på samarbejdet om at skabe effekt for barnet. Teamkontrakten skal ses som en aftale om, hvordan man så konkret gør det.

Desuden skal teamkontrakten formuleres tilstrækkelig konkret, til at medarbejderne kan handle efter den i dagligdagen.

 Den skal kunne styre vores valg i løbet af arbejdsdagen – ikke mindst når vi møder udfordringer.

En teamkontrakt på en skole:

 • Hvordan afholder vi teammøder?
  Må vi afbryde hinanden, skal mødet faciliteres, skal alle altid deltage…
 • I hvor høj grad (og hvordan) skal vi blande os i hinandens praksis i klassen?
 • Hvordan agerer vi ift. hinanden, når vi er to i en klasse?
 • Hvordan håndterer vi uenighed om en elev eller en klasse?

En stuekontrakt (teamkontrakt) på en daginstitution

 • Hvordan planlægger vi aktiviteter?
 • Skal alle være med eller giver vi hinanden følgeskab på det en enkelt har planlagt?
 • Hvordan taler vi sammen? Må vi være nysgerrige på hinandens praksis, eller undre os højt?
 • Hvad prioriterer vi på stuen? Fx vores stuemøder, at vores planlagte aktiviteter skal være realistiske, osv…

Hvad kan en teamkontrakt betyde for jer?

En teamkontrakt betyder, at I løfter samarbejdet til et professionelt niveau og holder fast i, at I er en del af et arbejdsfællesskab og at det er kerneopgaven som I er fælles om.

Det betyder i hverdagen at man som medarbejder ikke skal bruge energi på ”hvem gør hvad” eller bruge tid på om man har sagt noget ”forkert” – fordi man VED at der er faste aftaler og ved at kollegaen vil komme til en, hvis man har sagt noget som han/hun syntes var ”forkert”, eller ikke forstår.

Konkret betyder det at der bliver skabt plads til kerneopgaven og det bliver muligt, at lade fagligheden fylde – det giver god energi!

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan lære jer med at lave teamkontrakter:

Potentialehuset hjælper jer gerne med at:

 • Lave en forpligtende teamkontrakt så I går i samme retning, og bruger hinanden bedst muligt på tværs af huset.
 • Udarbejde stuekontrakter på alle stuer / teamkontrakter for alle team – start evt. der hvor det knaser mest i samarbejdet.
 • Blive klædt på som leder til at komme i gang, hvis du – næsten – selv har mod på denne opgave.

En teamkontrakt kan i hverdagen betyde, at man som medarbejder ikke skal bruge energi på ”hvem gør hvad” eller bruge tid på om man har sagt noget ”forkert” – man VED at der er faste aftaler og ved at kollegaen vil komme til en, hvis man har sagt noget som han/hun syntes var ”forkert”.

Potentialehusets erfaring er at teamkontrakter er særlig gode i forbindelse med:

 • Etablering og omstrukturering
 • Teamet eller stuen med knas i samarbejdet
 • At en ny medarbejder skal sluses ind i teamet
 • Et øske om at skabe mere samarbejde og fælles fodslag på tværs af teams i en afdeling, eller på tværs af afdelinger i en organisation.
 • Ønske om en bedre feedback & sparringskultur i et team eller i en afdeling

Det kan være vanskeligt selv at komme i gang med at introducere teamkontrakter både som leder og som kollega, og vi tilbyder derfor forløb hvor vi både introducerer og faciliterer udarbejdelsen af teamkontrakter, samt implementering og opfølgning på dem.