Forældrepartnerskab

Forældresamarbejde | Forældrepartnerskab | Hjemlige læringsmiljø | Pædagogiske grundlag

Du kan gøre en stor forskel for barnet – eller nøjes med en lille en…

Tænker I hos jer på forældre som enten medgørlige eller besværlige i det pædagogiske arbejde, så får I næppe brugt de muligheder I har, for at gøre en forskel for barnet som virkelig betyder noget på den lange bane.

Har I overvejet hvad der skal til hos jer for at jeres forældre kan blive en samarbejdspartner?

Ny forskning [1] sætter spot på den store betydning det hjemlige læringsmiljø har for barnet, og for pædagogernes mulighed for at samarbejde med forældrene om netop dette.

Når børnenes udvikling og trivsel bliver til et fælles projekt som pædagoger indgår et partnerskab med forældrene omkring, skabes helt unikke muligheder for at bakke op om barnets læring og udvikling, ikke mindst for udsatte børn.

Hvorfor opstår forældrepartnerskab ikke af sig selv?

Men det er ikke altid så let i praksis. Forældres og pædagogers udgangspunkt er forskelligt, hvorfor perspektiver, ønsker og behov ind imellem kan ligge langt fra hinanden.

  • Forældrene har et barn i centrum hele døgnet og hele livet, mens pædagoger har mange børn at tage hensyn til i en begrænset del af dagen.
  • Forældrene har meget stærke følelser involveret, hvorimod pædagogernes engagement baserer sig på professionel og faglig viden og empati.
  • Forældrene ser måske pædagogerne som leverandører af en service de kan stille krav til, mens pædagogerne måske vurderer forældrenes indsats – og finder den for let.

 

Hvad kan I gøre for at skabe forældrepartnerskab?

  1. Brug jeres næste pædagogiske dag på at sætte spot på forældrepartnerskab og dets betydning for børnenes udvikling, og gå fra dagen med en prioritering af de 3 vigtigste ting I skal styrke, samt en handleplan på hvordan I gør det.
  2. Få koblet forældrepartnerskab til arbejdet med læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag gennem Potentialehusets refleksionshjul med temakort.
  3. Styrk jeres forældrekommunikation gennem arbejdet med otte forskellige kommunikationsstile, med hver deres intention og effekt i samtalen, og få et bedre og mere målrettet forældresamarbejde til gavn for barnets udvikling.
  4. Få overskud på det interne samarbejde på stuen eller i afdelingen ved at lave en teamkontrakt, eller ved en styrket faglig konstruktiv feedback praksis, så I skaber rum til en fokuseret indsats på forældresamarbejdet, og fremstår tydelige og samlede som personalegruppe udadtil.
  5. Styrk jeres kommunikation med forældrene og få et stærkere fundament for forældrepartnerskab. Det kan I gøre ved at arbejde med fokuseret lytning, eller ved at optimere jeres skriftlige kommunikation så den bliver både knivskarp og inviterende på samme tid.

[1] Brenda Taggart m.fl.