FORÆLDREPARTNERSKAB giver effekt for barnets trivsel & udvikling 

Få hjælp til at styrke forældresamarbejdet så det understøtter jeres arbejde med børnenes læring & trivsel

Potentialehuset hjælper jer med:

At facilitere en konstruktiv dialog om jeres forældresamarbejde, gerne med en prioritering af de 3 vigtigste ting I skal styrke, samt en handleplan på hvordan I gør det.

At blive eksperter i forældrekommunikation gennem træning og refleksion af otte forskellige kommunikationsstile

At træne fokuseret lytning i forældrekommunikationen, så I hører hvad forældrene egentlig siger, og styrker evnen til at forstå deres perspektiv.

At styrke jeres skriftlige kommunikation til forældre, så den bliver både knivskarp og inviterende på samme tid.

At koble forældrepartnerskab til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan for jer der arbejder i daginstitution

Vi laver den proces der passer til jeres behov for et styrket forældresamarbejde

Du kan gøre en stor forskel for barnet – eller nøjes med en lille en…

Tænker I på forældre som enten medgørlige eller besværlige i det pædagogiske arbejde?

Hvis I gør, så får I næppe brugt de muligheder I faktisk har, for at gøre den forskel for barnet som virkelig betyder noget.

Hvad skal der til hos jer for at jeres forældre bliver en reel samarbejdspartner omkring barnet?

Forskning (Brenda Taggart m.fl).sætter spot på den store betydning det hjemlige læringsmiljø har for barnet, og for pædagogernes og lærernes mulighed for at samarbejde med forældrene om netop dette.

Når børnenes udvikling og trivsel bliver til et fælles projekt, som der indgås partnerskab med forældrene omkring, skabes helt unikke muligheder for at bakke op om barnets læring og udvikling, ikke mindst for udsatte børn.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

  • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Hvorfor opstår forældrepartnerskab ikke af sig selv?

Men det er ikke altid så let i praksis.

Forældres og pædagoger & læreres udgangspunkt er forskelligt, hvorfor perspektiver, ønsker og behov indimellem kan ligge langt fra hinanden.

Forældrene har et barn i centrum hele døgnet og hele livet, mens pædagoger og lærere har mange børn at tage hensyn til i en begrænset del af dagen.

Forældrene har meget stærke følelser involveret, hvorimod pædagoger og læreres engagement baserer sig på professionel og faglig viden og empati.

Forældrepartnerskabet skal starte allerede i vuggestuen.

Når børnehaven forlades, skal barnet gerne leve op til en række krav for at klare sig og trives i skolen.

Kunne indgå i sociale relationer

Kunne rumme mangfoldighed

Være selvhjulpne

Kunne håndtere en konflikt

Have opbygget selvværd og selvtillid

Kunne klare modstand

Kunne give plads til andre.

Skal vi virkelig indgå ”kontrakter” med forældrene?

Ja, det lyder måske formelt med en kontrakt, men jeg vil meget gerne arbejde på at indgå kontrakter med vores forældre allerede når de starter i vuggestuen. Det skal være tydeligt for forældrene hvad udviklingsmålet for barnet er, og hvilke læreplanstemaer der arbejdes med.

Lene Bjerrehus Nielsen, Klyngeleder KBHs kommune

Derudover skal barnet selvfølgelig have udviklet sig tilstrækkeligt sprogligt og motorisk til at kunne starte i børnehaveklassen.

Og det skal også gerne både være sjovt, trygt og udfordrende for barnet undervejs.

Det er udviklings- lærings- og trivselsmål som det er svært at nå uden forældrenes opbakning og samarbejde, og det forældrene gør sammen med barnet hjemme, har meget stor betydning for hvordan barnet udvikler sig.

Det som er tydelige og velkendte mål fra pædagoger & læreres perspektiv, opdager forældrene måske først, når de sidder til et indskrivningsmøde på skolen, eller er indkaldt til ekstraordinær skole/hjem samtale.

Kan man adskille det hjemlige læringsmiljø fra det professionelle?

Nej – selvfølgelig kan vi ikke det, og selvom de er fysisk adskilt, skal vi tænke de to læringsmiljøer meget mere sammen for at skabe endnu bedre udvikling og læring for barnet.

Hvad kan forældrene, hvad kan de fagprofessionelle og hvordan gør vi det bedst sammen.

Nogle forældre vil også have brug for guidning til hvad det konkret betyder for dem som forældre at gå fra forældresamarbejde til forældrepartnerskab, have brug for sparring på hvad der skal og kan gøres hjemme, samt tips og ideer til hvordan de kan styrke barnets udvikling indenfor et bestemt område.

På samme måde har vi som fagprofessionelle brug for at lytte til forældrene, så vi kan få information om hvordan vi bedst kan støtte og hjælpe lige netop deres barn med at udvikle sig og trives.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan hjælpe jer med at skabe Forældrepartnerskaber

Refleksionskort om Forældrepartnerskaber

Forældrepartnerskaber er en af 4 kategorier i de refleksionskort Potentialehuset har udviklet til daginstitutioner.

Kortene er en måde at arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan på, og hjælper dialog og refleksion i gang.

Kortene udfordrer jeres praksis rutiner, hjælper jer til at finde succeser og ressourcer, og til at udvikle konkrete ideer til at skabe endnu mere effekt for barnet

De tilsammen 100 refleksionskort taler direkte ind i:

  • Læreplanstemaerne
  • Det pædagogiske grundlag
  • Daginstitutionens pædagogiske rutiner
  • Forældrepartnerskaber

Hvis I ønsker hjælp til en faciliteret dialog om forældrepartnerskaber ved brug af kortene, kan I bruge:

Refleksionhjulet

I Potentialehuset har vi med succes brugt vores refleksionshjul i arbejdet med læreplanstemaerne, og med forældrepartnerskaber.

Refleksionshjulet fokuserer den faglige dialog ind, så I kan drøfte en ting ad gangen, og sikrer at jeres drøftelser munder I konkrete ideer og handlinger med handleplan.

Til refleksionshjulet medfølger de 100 refleksionskort som dækker forældrepartnerskaber, det pædagogiske grundlag, de 6 læreplanstemaer, og pædagogiske daglige rutiner.

Refleksionshjulet hjælper jer i gang med en metodisk refleksions- og udviklingsproces på en anderledes og enkel måde, hvor I kan fokusere på det som er allermest relevant i jeres praksis.

Forældresamarbejdet er en af de vigtige nøgler til barnets trivsel & udvikling, og forpligtende forældrepartnerskaber en af vejene til et styrket hjemligt læringsmiljø til gavn for barnet – også når det er i institution

Vi kommer gerne til jer med en demonstration af refleksionshjulet og hvordan I kan bruge det til at få gang i arbejdet med den styrkede læreplan.