LEDERCOACHING – støtter og udvikler dig som leder i dine udfordringer og mål

Ledercoaching giver dig:

  • En refleksionspause med tid til at overveje centrale og vigtige spørgsmål, som giver dig nye perspektiver og vinkler.
  • Klarhed over et centralt problem eller dilemma.
  • Tydelighed på dine egne tanker og tilgang til et problem.
  • Støtte til at finde og træffe den bedste beslutning for dig og din organisation.
  • Nye handlemuligheder.

Hvem støtter DIG?

Har du nogen at drøfte dine udfordringer som leder med, som hjælper dig til faglig og personlig udvikling og afklaring?

Ledelsesrollen er for mange ensom, og alt for mange ledere går selv med meget komplekse udfordringer i en travl hverdag, hvor de samtidig skal stå til rådighed som sparringspartnere for deres medarbejdere.

Det kan være både udmattende og stressende, og tære på de ressourcer og den arbejdsglæde som er afgørende for den gode ledelse.

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

  • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
  • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Hvad er ledercoaching?

Ledercoaching er en særlig samtaleform, hvor fokus er 100% på dine mål eller udfordringer. Som leder kan du stå meget alene med dilemmaer, prioriteringer, eller beslutninger du skal træffe.

En samtale med en coach, som er trænet til at være katalysator, aktiv lytter, sparringspartner og konstruktiv med- og modspiller kan være en uvurderlig hjælp og støtte.

Ledercoaching er for alle ledere, der ønsker at undersøge et problem, et dilemma, et mål eller en udfordring. Skulle du som leder, være stressramt, har du i stedet brug for stresscoaching.

Hvad er Potentialehusets baggrund og tilgang til ledercoaching?

Vi har gennem de sidste 7 år coachet og samarbejdet med en bred vifte af ledere på kommunale og regionale arbejdspladser, og derigennem opnået et stort kendskab til centrale udfordringer for ledere.

Vi har desuden gennemført vores egen uddannelse i ledelsesbaseret coaching for en gruppe kommunalt ansatte ledere.

Det vigtigste værktøj i ledercoaching, ser vi som en veltrænet evne til at lytte, spejle og spørge ind på de rigtige tidspunkter og måder. Derfor udføres al ledercoaching fra PotentialeHuset af EMCC certificerede coaches med mindst 5 års erfaring med ledercoaching.

Vi er desuden certificeret i ledelsesstile og forandringsledelse, hvilket giver mulighed for at tilbyde metaforer og viden, når det er relevant i ledercoachingen.

Hvad koster ledercoaching?

Vejledende pris pr. samtale er 1.200 kr. for en time, + moms og transport. Samtalen foregår som udgangspunkt hos jer, i et roligt og uforstyrret lokale.

Vores baggrund for at coache

I Potentialehuset er vi erfarne og certificerede coaches. Vi arbejder ud fra en forståelsesorienteret og bevidstgørende metodisk tilgang, som skaber øget handlekraft hos den enkelte og er certificerede af EMCC (European mentoring and coaching council)

Ved aflysning:

Skulle det blive nødvendigt at aflyse en coachingaftale skal det gøres senest 24 timer før, direkte til den af os du har aftalen med.