REFLEKSIONSHJULET

Vil du have en facilitator stående på hylden på din arbejdsplads?

 - Med refleksionshjulet får du fokuserede faglige dialoger, og konkrete handleplaner

Refleksionskort i 2 temaer

Refleksionshjulet kan:

 • Sætte struktur på den faglige dialog.
 • Holde fokus på det tema I drøfter
 • Komme hele vejen rundt om temaet
 • Få drøftelserne til at blive til ideer og løsninger
 • Komme fra ide til konkret handling

Refleksionshjulet er et værktøj, som støtter jer i at have faciliterede drøftelser, og sætter refleksioner i gang ved hjælp af 218 refleksionskort i 8 forskellige kategorier.

Hvordan bruges refleksionshjulet kan:

 • Sætte struktur på den faglige dialog.
 • Holde fokus på det tema I drøfter
 • Komme hele vejen rundt om temaet
 • Få drøftelserne til at blive til ideer og løsninger
 • Komme fra ide til konkret handling

Refleksionshjulet er et værktøj, som støtter jer i at have faciliterede drøftelser, og sætter refleksioner i gang ved hjælp af 218 refleksionskort i 8 forskellige kategorier.

Hvorfor har vi lavet refleksionshjulet?

Værktøjet er udsprunget og udviklet af behov fra praksis og er afprøvet og evalueret af ledere og medarbejdere i forskellige teams.

Faglige dialoger som ikke faciliteres, bliver ofte ukonkrete og ufokuserede. Diskussionerne bliver for sjældent til nye ideer og løsninger. Vi glemmer at drøfte det vi lykkes med, og vi fortaber os i detaljer vi tilfældigt blev optaget af. Vi når ikke i mål med handleplanen og får dermed ikke skabt forandring.

Hjulets styrke er især den visuelle og intuitive forståelse af dialogens struktur – så I kommer nemt i gang alene ved at folde hjulet ud og samle jer om plade og kort.

Refleksionshjulet samler dialogen, og skaber nærvær, fokus og struktur.

Hvordan bruge refleksionshjulet ift. Faglig Feedback?

Videoen tager 2 min. 

Hør Susan fortælle historien om, hvordan idéen opstod og hvordan den virkede:

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Om indholdet:

Refleksionshjulet inkluderer en udførlig faciliteringsguide, med eksempler på forskellige måder at bruge hjulet på og en handleplan.

Dobbelthjulet har to sider: “Pædagogik” og “Samarbejde & Kommunikation”

Pædagogik – fokus effekt for barnet:

Dobbelthjulets ene side taler direkte ind i den pædagogiske verden, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for barnet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • pædagogiske rutiner
 • den styrkede pædagogiske læreplan
 • det pædagogiske grundlag
 • forældrepartnerskaber.
Refleksionskort, Pædagogik

De 100 kort har hver deres relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet dels på baggrund af relevante nationale læreplaner for daginstitutionsområdet, og dels med udgangspunkt i dagligdagen i institutionerne.

Samarbejde & Kommunikation – fokus effekt for teamet:

Dobbelthjulets anden side handler om jeres samarbejde & kommunikation, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for teamet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • Teamudvikling
 • Stressforebyggelse
 • Relationel koordinering
 • Faglig feedback.

De 118 kort har relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet på baggrund af anerkendte teorier og modeller, men formuleret så de taler lige ind i dagligdagens samarbejdsmæssige udfordringer.

Der medfølger korte faktaark som fortæller de vigtigste pointer indenfor hver kategori.

Kontakt os uforpligtende og hør mere om, hvordan refleksionshjulet kan hjælpe jer

Både refleksionshjulet og refleksionskort “kan selv”

Hjulet kan bruges uden kort – og fungerer med hvilket som helst tema der er relevant for jer, da det afspejler en faciliteret og struktureret dialogisk proces.

Kortene kan også bruges uden hjulet – alene til refleksive drøftelser indenfor de nævnte kategorier.

Katrine Kent, Potentialehuset