Konstruktiv Feedback

Få det sagt I Konstruktiv feedback – en gave til dig I Styrk samarbejdet I Værdsæt hinanden I Skab rene linjer

Konstruktiv feedback giver arbejdsglæde og får os til at gro – vi medskaber hinanden

 • Giv klare men respektfulde meldinger i det daglige samarbejde
 • Styrk anerkendelsen og det gode samspil på jeres arbejdsplads
 • Brug konstruktiv feedback som redskab til faglig og personlig udvikling
 • Slut med fnidder, sladder og uro, – fokuser på jeres kerneopgave

Det er svært for de fleste, men givende for alle når man både kan give og modtage konstruktiv feedback i sit team, eller sin afdeling.

Det højtydende team gør det, det velfungerende team gør det, ligesom de medarbejdere som stortrives og skaber rigtig gode resultater, oftest får rigelige mængder af konstruktiv og især værdsættende feedback.

Hvorfor arbejde med konstruktiv feedback?

Når vi ikke får det sagt, eller ikke får hørt det vi bør vide om, hvordan vores adfærd og kommunikation påvirker andre på godt og ondt, skal vi gætte os til alt det, som vi mærker foregår i de daglige samarbejdsrelationer.

 • ”Er hun utilfreds med min indsats – og hvorfor?”
 • ”Blev han mon sur over min bemærkning i går?”
 • ”Hvorfor hjælper hun ikke til i denne situation, når jeg allerede har givet et vink med en vognstang?”

Det stjæler vores energi, når vi grubler over hvad den anden tænker, når vi er usikre på hvad kolleger eller ledelse mener om vores indsats, og når vi spekulerer på om vi bør og tør sige det til kollegaen, som vi længe har tænkt på.

Energi som kunne – og burde, være brugt på at løse vores kerneopgave sammen til gavn og glæde for både borgere, os selv og vore kolleger.

Tag tyren ved hornene, og lær de fem vigtigste feedback regler i praksis

Uanset om I taler om det eller ej, er feedback ikke til at komme udenom på jeres arbejdsplads. Feedback giver og får vi nemlig hele tiden – i form af rosende eller kritiske ord, talende tavshed, himmelvendte øjne eller smil og klap på skulderen.

Men det kan være nemt at føle sig bedømt af de andre og ramt på sin faglighed eller personlighed. Og det kan være udfordrende at skulle fortælle en kollega eller forældre at man har følt sig trådt på, eller at man ønsker noget andet end det man får i samarbejdet.

Det er ikke ligegyldigt hvordan feedbacken gives, og ofte er det måden det siges på som rammer os langt mere end hvad der egentlig bliver sagt. Hvis vi ved at vi er værdsatte medarbejdere og kolleger, og vi hviler i vores egen faglighed og personlighed, er det langt lettere at høre hvad kollegerne egentlig har på hjerte.

Feedback skal være konkret for at være konstruktiv, den skal pege hen mod det man ønsker, den skal være fri for tolkninger og domme, og den skal gives på rette tid og rette sted, og intentionen skal være at bidrage til samarbejdet om kerneopgaven. Få lynopskrift på feedback her.

Feedback giver trivsel, høj faglighed og klar kommunikation, og det højtydende team har en feedbackkultur hvor de værdsætter hinanden 5 gange for hver gang de fremsætter et kritikpunkt.

Hvordan arbejder vi med konstruktiv feedback?

Vi arbejder med feedbackens betydning for vores daglige praksis.

Vi træner konkret i at give og modtage feedback så det høres, forstås og respekteres.

I udarbejder jeres egne regler og rammer for hvordan, hvor og hvornår konstruktiv feedback skal gives og modtages på jeres arbejdsplads. Læs mere her om en metode til feedback.

Dit/jeres udbytte

 • En professionel tilgang til vigtige daglige tilbagemeldinger til kolleger og andre
 • Konkrete værktøjer til at give konstruktiv feedback på åben og respektfuld vis
 • Konkrete værktøjer til at modtage og se muligheder i den feedback du selv får
 • Fokus på konstruktiv feedback som en vigtig nøgle til at udvikle samspil, kompetencer og faglighed
 • Et bedre psykisk arbejdsmiljø, hvor personalet i højere grad kan fastholde det gode samarbejde

 

Stikord til indhold

 • Muligheder og begrænsninger ved konstruktiv feedback – undgå konflikt og styrk i stedet faglig udvikling
 • Rammer og kontekst for at give og modtage konstruktiv feedback relateret til jeres praksis
 • En anerkendende tilgang til feedback
 • Konkret træning i at give og modtage konstruktiv feedback; også i de svære situationer
 • Udarbejdelse af jeres egne praksisrelaterede feedback regler

 

Tilbagemelding fra en kunde

”Jeg oplever at vi bruger feedback i det små og også til det svære. Vi har fået et værktøj, der måske har en afsmittende virkning på dem som ikke var med, fordi vi andre ændre være/talemåde. Medarbejderne synes, at det er blevet nemmere at komme med kritik og at de er blevet bedre til at acceptere hinandens små særheder. Konsulenten var god til at tage en tydelig ledelse og ansvar for dagens udbytte og program – dette betød at alle var konkrete og gode til at byde ind.”

Inger Hansen, Leder, daginstitutionen Hallandsparken, Høje-Taastrup Kommune