LEDELSESSTILE giver et større handle repertoire som leder

Ledelsesstile er svaret på spørgsmål som:

 • Vil I styrke jeres handlemuligheder og kommunikationsvalg som ledere?
 • Ønsker I en fælles referenceramme og fælles fagligt sprog om det at lede?
 • Vil I udnytte og styrke jeres fælles ledelseskompetencer i teamet?

Acteeleadership er et enkelt værktøj til at udvikle bevidsthed og refleksion omkring egne ledelseskompetencer og valg, og konsekvenserne af den ledelsesstil man benytter. Acteeleadership bygger på teori om resonant ledelse af Daniel Goleman, og arbejder med 6 forskellige ledelsestilgange som alle er nødvendige og konstruktive, men ikke nødvendigvis lige hensigtsmæssige i alle situationer.

Dit/jeres udbytte på workshoppen om ledelsesstile

 • Bedre ledelsesmæssige resultater
 • Et fælles sprog til at forstå og tale ledelse ud fra.
 • Opmærksomhed på forskellige mulige ledelsesvalg og deres effekt
 • Mulighed for at sætte fokus på din, teamets og organisationens ledelsesprofil


Stikord til workshoppens indhold

 • Acteeleadership – forståelse for de seks tilgange til ledelse; deres intention, effekt og risici
 • Jeres ledelsespræferencer individuelt og i teamet – koblet til jeres strategi og organisatoriske udfordringer
 • Case arbejde via online simulationer for at afprøve ledelsesstile og følge konsekvenser i forhold til arbejdsklima og resultater.
 • Fokus på følelsesmæssig intelligens i ledelse, og hvordan man kan styrke nødvendige ledelsesmæssige kompetencer
 • Acteeleadership er udviklet af Actee som har certificeret Potentialehuset i brugen af Acteeleadership.

De 6 ledelsesstile - stilarten i een sætning

Den autoritære ledelsesstil

"Gør, hvad jeg siger" - stilen giver tydelige krav og rammer, men kan skabe oplevelsen af ingen indflydelse

Den temposættende ledelsesstil

"Gør, som jeg gør, NU!" - stilen sætter udfordrende og spændende målsætninger eller målsætninger som ikke kan nås

Den visionære ledelsesstil

"Kom med mig" - stilen flytter andre i retning af en fælles drøm eller skaber krav om forandring uden konkrete svar

Den demokratiske ledelsesstil

"Hvad synes du?" - stilen sætter pris på andres input og skaber engagement via deltagelse eller skaber mgl. ledelseskraft

Den tilknyttende ledelsesstil

"Menneskene først" - stilen skaber en oplevelse af tilknytning, tryghed og betydningsfuldhed eller går over medarbejdernes grænser

Den coachende ledelsesstil

"Prøv det her" - stilen skaber bro ml. personens udviklingsmuligheder og org. mål eller utilstrækkelighed over nuværende kompetencer

Udviklingsforløbet for vores ledelsesteam skabte følelsen af at være et team og et større sammenhold i teamet. Personligt fik jeg særlig meget ud af arbejdet med de 6 ledelsesstile. Oplevede Potentialehuset som skarpe, fokuserede og tydelige – et forløb som har været meget udviklende for både mig og teamet.

Jannie V. Poulsen

Afdelingsleder, Københavns Kommune

Ny forskning tyder på, at de mest effektive erhvervsledere anvender et udvalg af forskellige ledelsesstile - hver af dem i rette omfang og på netop det rigtige tidspunkt. En sådan fleksibilitet er krævende at realisere, men det betaler sig i form af bedre resultater. Og, hvad der er endnu bedre, det kan læres.

Daniel Goleman

Ph.D., Journalist og forfatter

Skriv til os uforpligtende og hør mere om jeres muligheder med ledelsesstile