Stresscoaching

Stressforebyggelse | Før stress | Stressramt | Efter stress | Handleplan | Stresssymptomer

Et stresscoaching forløb er til dig eller din medarbejder som:

  • Er i farezonen for at blive ramt af stress
  • Er sygemeldt med stress og skal have støtte til at blive rask
  • Er på vej tilbage efter en sygemelding
  • Har besluttet at tage hånd om egen trivsel og undgå stress

Et stresscoaching forløb er en kombination af tre elementer; afstresning, læring og coaching.

Alt efter hvor stressramt den enkelte er, lægges der mere eller mindre vægt på de forskellige elementer, men et forløb vil typisk skride frem efter nedenstående model (Fra Bjarne Toftegaard):

1. Afstresning.

I starten af et forløb lægges der stor vægt på konkrete redskaber til at stresse af. Der laves aftaler om hvordan der skal fokuseres på afstresning fra gang til gang, indtil de afstressende rutiner er på plads.

2. Coaching.

Coaching elementet handler om arbejdet med det som førte til stress for den enkelte, og hvad vedkommende skal gøre eller tænke anderledes om, for ikke at blive ramt fremover. Her arbejdes der med at hente ressourcer frem og finde løsningsmuligheder på de udfordringer som stresser, gennem klassiske coaching metoder som spørgsmål, spejling og tilpas forstyrrelse.

3. Læring.

Undervejs i hele forløbet arbejdes der med at forstå stress faktuelt. Hvad er stress, hvad sker i kroppen, hvilke stresssymptomer skal man være særlig opmærksom på, og hvad siger forskningen om hvad der afstresser. Forståelsen af stressens påvirkninger fysiologisk og psykologisk, samt aflivning af forskellige myter om stress er en vigtig del af både helbredelse og forebyggelse.

Stresscoachingforløb efter denne model er afprøvede gennem flere år, med stor effekt, og bygger på Bjarne Toftegårds forskningsbaserede metoder se evt. forebygstress.dk

Dit eller din medarbejders udbytte af stresscoaching er:

  • Forståelse for stress, hvorfor og hvordan det rammer
  • Viden om og værktøjer til afstresning fra første samtale
  • Kendskab til individuelle stressorer og hjælp til at forebygge og håndtere disse
  • Indsigt i de personlige mønstre og vaner som henholdsvis fremmer og forhindrer stress

 

Stresscoaching er effektfuldt både forebyggende samt under og efter en stress sygemelding.

Et stresscoachingforløb varer 7 gange en times varighed, typisk med 1 uges mellemrum i begyndelsen af forløbet og 2-3 uger mellem de sidste gange.

Stresscoachingforløbet kan foregå på arbejdspladsen i et roligt og uforstyrret lokale, hjemme hos den stresssygemeldte, eller efter aftale.

Baggrund for stresscoaching:

I Potentialehuset er vi certificerede stresscoaches hos Bjarne Toftegård som har firmaet forebygstress.dk, og desuden EMCC certificerede coaches.

Mere end en individuel indsats

Ønsker du at forebygge stress for alle på afdelingen, i teamet eller i virksomheden, så kontakt os for at aftale hvordan vi effektivt kan hjælpe jer med at skabe en stressforebyggende kultur og gode stressfri vaner.

Hvordan forebygger I stress på arbejdspladsen, sammen?

Læs mere om hvordan I kan forebygge stress her; Forebyg stress sammen.

Katrine, Lene eller Nanja hjælper dig:

Katrine Kent, certificeret

EMCC Coach og Stresscoach.

Lene B. Nielsen, Erfaren leder,

certificeret Stresscoach.

Nanja Sindballe, Psykoterapeut og

certificeret Stresscoach.