Lederteams

Vi har designet udviklingsforløb for små og større lederteams med forskelligt fokus, men oftest med teamdannelse og ledelsesgerningen som de to vigtigste omdrejningspunkter. Vi kan både tilrettelægge håndholdte udviklingsforløb af superviserende karakter for enkelte lederteams, og workshops og konferencer for en større gruppe af ledere. Vi arbejder fx med:

  • Tillid og åbenhed i teamet
  • Håndtering af professionel uenighed
  • At udnytte forskellene i kompetencer og tilgang
  • Ledelsesstile og deres anvendelse i daglig praksis
  • Håndtering af forandringer internt i teamet og i forhold til medarbejderne
  • Faglig og konstruktiv feedback i ledelsesteamet
  • Særlige udfordringer og potentialer ved områdeledelse
  • Lederen som mødefacilitator
  • Brugen af den coachende tilgang som leder

 

Vi tilrettelægger et udviklingsforløb i tæt samarbejde med jer, funderet på en anerkendende og systemisk tilgang. Vi arbejder praksisnært med fokus på konkret forandring og læring i jeres ledelsessamarbejde og praksis.

Vi kommer gerne til en kop kaffe for at høre om jeres udfordringer og ønsker, og kan give et uforpligtende bud på hvordan vi kan hjælpe jer. Kontakt os her…

Lene Bjerrehus Nielsen, Klyngeleder i Københavns Kommune
”Det har haft stor betydning for teamet, at vi har haft Potentialehuset på fra starten, til at følge teamets udvikling og udfordringer. Når vi har skiftet pædagogiske ledere ud i teamet, har vi kunnet fortsætte arbejdet med udgangspunkt i hvor teamet var nu, i stedet for at skulle starte en helt ny proces op.”

OMRÅDE- OG KLYNGELEDELSE