COACHING - støtter og udvikler dig i dine udfordringer og mål

Coaching er en struktureret og faciliteret samtaleform, hvor du:

  • Får udvidet din forståelse af en udfordring
  • Finder frem til nye handlemuligheder og løsninger på en problematik
  • Kommer i kontakt med de ressourcer og den viden du allerede har

Coaching hjælper dig med at blive klogere på noget du grubler over, ønsker, eller som er ”en sten i skoen” i dit arbejdsliv.

Det kan være relationer til kolleger, opgaver som du er særligt udfordret af, eller kompetencer du ikke synes du får brugt tilstrækkeligt.

Det er svært at se sig selv udefra, og svært at hjælpe sig selv til at se nye perspektiver og handlemuligheder.

Coaching kan hjælpe dig med at få øje på forhindringer du ubevidst selv skaber, eller opdage de løsninger der skal til, for at komme derhen du ønsker.

I Coachsamtalen:

  • Udforsker vi dine tolkninger, ressourcer og muligheder i forhold til det ønskede tema.
  • Får du øje på nye perspektiver på din situation ved hjælp af kloge spørgsmål, spejling af det du fortæller, og opsamling på de ting som går igen i samtalen.
  • Coaching sigter mod merforståelse hos dig, som forudsætning for at du kan handle på den bedste måde fremover.

Organisatorisk coaching arbejder inden for den organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede.

Alle relevante temaer kan berøres, men målet er at løse udfordringer eller styrke kompetencer i forhold til din arbejdsfunktion.

Du kan sætte små eller store mål som udgangspunkt for en eller flere coachingsamtaler, eller coachingen kan have en mere erkendelsesorienteret karakter.

Samtalen vil altid indeholde en ”kontrakt” hvilket betyder, at vi aftaler hvad du gerne vil have ud af samtalen inden vi går i gang. Dette får du selvfølgelig hjælp til at afklare og formulere af coachen.

Når jeg forstår mere omkring min egen situation, kan jeg gå i gang med at handle og forandre.

Vores egne tanker og forestillinger om et problem, er ofte en større forhindring i at komme videre – end problemet i sig selv.

Coaching er et godt redskab til:

  • Den leder som i dagligdagen selv må coache og vejlede andre, men som ikke selv har en sparringspartner eller supervisor.
  • Den medarbejder som ønsker redskaber til at tackle udfordringer og konflikter eller vil bringe flere ressourcer og styrker i spil på arbejdet
  • Det team som oplever frustrationer omkring kommunikation og samarbejde, eller ønsker at udnytte kompetencer og ressourcer på bedst mulig vis

Er du stresset eller i fare for at blive det?

Så er det ikke coaching, men stresscoaching der er behov for. Potentialehuset tilbyder stresscoaching af særligt certificerede stresscoaches.

Hvad er vores baggrund for coaching I Potentialehuset?

I Potentialehuset udføres coachingen af EMCC certificerede coaches, med mange coachingsamtaler bag os.