Coaching

Coaching er en struktureret samtaleform, hvor du:

  • Får udvidet din forståelse af en udfordring
  • Finder frem til nye handlemuligheder og løsninger på en problematik
  • Kommer i kontakt med de ressourcer og den viden du allerede har

 

Coaching hjælper dig med at udforske dine tolkninger, ressourcer og muligheder i forhold til det ønskede tema. Du får øje på nye perspektiver på din situation ved hjælp af reflekterende spørgsmål, spejling af det du fortæller, og opsamling på de ting som går igen i samtalen.

Coaching sigter mod merforståelse hos dig, som forudsætning for at du kan handle på den bedste måde fremover.

Organisatorisk coaching arbejder inden for den organisatoriske konteksts mål og rammer, og tager udgangspunkt i det arbejdsrelaterede. Alle relevante temaer kan berøres, men målet er at løse udfordringer eller styrke kompetencer i forhold til din arbejdsfunktion.

Du kan sætte små eller store mål som udgangspunkt for en eller flere coachingsamtaler, eller coachingen kan have en mere erkendelsesorienteret karakter.

Samtalen vil altid indeholde en ”kontrakt” hvilket betyder, at vi aftaler hvad du gerne vil have ud af samtalen inden vi går i gang. Dette får du selvfølgelig hjælp til at afklare og formulere af coachen.

Coaching er et godt redskab til:

  • Den leder som i dagligdagen selv må coache og vejlede andre, men som ikke selv har en sparringspartner eller supervisor. Læs mere om ledercoaching
  • Den medarbejder som ønsker redskaber til at tackle udfordringer og konflikter eller vil bringe flere ressourcer og styrker i spil på arbejdet
  • Det team som oplever frustrationer omkring kommunikation og samarbejde, eller ønsker at udnytte kompetencer og ressourcer på bedst mulig vis

Er du stresset eller i fare for at blive det?

Så er det ikke coaching, men stresscoaching der er behov for. Vi har flere konsulenter, som også er certificeret som stresscoach.

Hvad er vores baggrund for coaching I Potentialehuset?

I Potentialehuset er vi EMCC certificerede coaches, med mange coachingsamtaler bag os.