Pædagogisk dag

I Potentialehuset planlægger vi din næste pædagogiske dag i tæt i samarbejde med jer, så det giver mening for alle medarbejdere, og har et klart formål. Vi arbejder med at sikre effekt og værdi af den tid I bruger, og hjælper jer med hvordan I kan udnytte tiden før og efter en pædagogisk dag, til at få mest muligt værdi af dagen. Målet er at skabe konkrete og vedvarende positive forandringer i hverdagen, små som store.

Pædagogisk dag med professionel og faglig dygtig konsulent fra Potentialehuset fængede alle medarbejdere til aktiv deltagelse. Mange tak for brugbare redskaber.

Vivi Gutfelt

Pædagogisk leder, Københavns Kommune

Det giver noget ganske særligt, når der er en professionel konsulent der kan mærke hvor personalet er og “fanger” dem. Så 1000 tak for en god og anderledes pædagogisk dag.

Karen Hedelund

Pædagogisk leder, Københavns Kommune

Jeg fik noget ud af alle temaer, hele dagen, hvor der har været en god fordeling af fortælling (fra underviser) og gruppearbejde. Super pædagogisk dag. Kunne sagtens bruge flere.

Carina Jørgensen

Pædagog, Kalundborg Kommune

De temaer som vi ofte arbejder med på en pædagogisk dag er samarbejdet omkring kerneopgaven i teamet, på stuen og på tværs af huset. Hvad enten I er en nyetableret gruppe eller har været sammen i mange år, er kvaliteten af jeres samarbejde afgørende for løsningen af kerneopgaven og den effekt for barnet I kan skabe sammen.

Hvad arbejder vi typisk med på en pædagogisk dag:

 • Vi arbejder med det anerkendende følgeskab, hvor fokus er på det organisatoriske medlemskab og effekten for barnet, også når vi drøfter samarbejde, trivsel, feedback, værdier eller ideudvikling.
 • Vi hjælper jer med at få sat ord på samarbejdsønskerne i en tryg og struktureret ramme, og en konstruktiv dialog som retter sig mod det mulige i fremtiden, og som bliver så konkret at I kan gå fra jeres pædagogiske dag med aftaler eller handleplaner.
 • Vi hjælper jer med at få italesat og konkretiseret fælles værdier og strategier på en pædagogisk dag, og guider jer til hvordan I kan følge op på arbejde og aftaler i en travl hverdag.
 • Vi hjælper jer med at få faglige refleksive drøftelser med struktur og fokus, som bliver til prioriteringer, principper og aftaler der skaber en reel forandring i jeres arbejde efter den pædagogiske dag.
 • Vi introducerer jer for enkle processer og dialogiske metoder som I selv kan bruge i daglig praksis, og dermed få mere ud af jeres dialoger, møder og faglige drøftelser.
 • Vi hjælper med at få forældreperspektivet på banen, og til hvordan I kan få forældresamarbejdet til at blive til et reelt forældrepartnerskab til gavn og glæde for børnene.

Hvad gør vi for at sikre, at I bruger jeres pædagogiske dag optimalt:

En pædagogisk dag kan også indgå som en del af et længerevarende læringsforløb, hvor vi tænker en proces ind både før og efter dagen. Det giver nogle unikke muligheder for at skabe effekt og forandring når tiden inden og efter en pædagogisk dag udnyttes optimalt.

Vi bruger grafiske skabeloner og visuelle materialer til at understøtte læringen, strukturere dialogerne, og til at skabe metodiske refleksioner omkring komplekse og nuancerede temaer som børnenes læring eller kvaliteten af jeres samarbejde.

Vi har udviklet et refleksions board til temaerne: Læreplaner og Samarbejde, hvor I systematisk kan arbejde med elementer indenfor temaerne. Efter behov kan I sætte fokus på jeres rutiner, de kompetencer I har og ønsker flere af, eller på at finde flere ideer og muligheder indenfor et eller flere temaer.

Sæt kaffen over, så kommer vi til en uforpligtende dialog om jeres næste pædagogiske dag.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde til jeres næste pædagogiske dag

To eksempler på pædagogiske dage vi har gennemført:

Kritisk trivselsrapport til Folkeskole, Odense Kommune blev til pædagogisk dag og opfølgningsaften.

Hvad var baggrunden og ønsket?

 • En kritisk trivselsrapport var baggrunden for en lørdag og en opfølgningsaften. Rapporten udpegede ”stress”, ”job og organisering” samt ”manglende anerkendelse”.
 • Ønsket var en dialog med medarbejderne om de kritiske områder for at nå en mere klar forståelse af, hvad de handlede om, samt hvad ledelsen kunne gøre og lave et udkast til retningslinjer for stress.

 

Hvad fik skolen ud af de pædagogiske dage?

 • De enkelte afdelinger fik en større forståelse for de øvrige afdelinger og hvordan de hver især kan hjælpe hinanden med at løse kerneopgaven, samt præciseret hvilken form for anerkendelse de manglede fra ledelsen.
 • De fik åbnet for at tale om stress – også i det daglige og der blev skabt og prioriteret en række idéer til lokale retningslinjer for håndtering af en stressramt medarbejder før, under og efter.
 • Hvert årgangsteam aftalte handlingsplaner i forlængelse af deres pt vigtigste udfordring med organisering af arbejdet.
 • Ledelsen og personalet fik vendt de vigtigste punkter i trivselsrapporten og igangsat handlinger samt lagt planer for det fortsatte arbejde. Trods et tungt tema og opfølgningens tidspunkt kl. 17 – 20.30, var arbejdet præget af god energi.

 

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?

 • Faciliteret dialog ml. ledelse og medarbejdere med ønsker og anerkendelse, som blev fastholdt på skrift.
 • Variation i enkle opgaver til både den enkelte, de forskellige team samt afdelinger støttet af visuelle materialer.
 • Ultra korte oplæg efterfulgt af relevante opgaver i relevante grupperinger med klare rammer: hvem drøfter eller gør hvad.
 • Idéudviklingsproces med afsæt i tre små øvelser og få enkle regler, samt matrix til at vurdere og prioritere de vigtigste idéer til retningslinjer i forhold til stress.

 

Daginstitution i Københavns Kommune: Læreplanstemaer og anerkendende følgeskab.
Efterfølgende 2 x pædagogisk dag

Hvad var baggrunden og ønsket for de pædagogiske dage?
 • En ny leder ønskede efter en introperiode, at sætte turbo på den fælles faglige udvikling, herunder at invitere medarbejderne til aktivt at reflektere fagligt.
 • Målet var at få sat konkret arbejde med pædagogiske rutiner godt i gang, og at starte en kultur hvor åbne, faglige refleksioner og drøftelser over de daglige rutiner blev praktiseret i en tillidsfuld atmosfære.

 

Hvad fik daginstitutionen ud af de 2 x pædagogisk dag?
 • Helt konkrete handleplaner for arbejdet med de pædagogiske rutiner ind i læreplanstemaerne fra hver stue
 • Faglige refleksioner i plenum, vidensdeling på tværs af stuer og aftaler om mere samarbejde i dagligdagen
 • Medarbejderne sagde at de have fået en bedre forståelse for deres egen rolle og ansvar i forhold til samarbejdet på tværs af huset
 • Institutionen fik værktøjer og processer de kunne bruge selv til deres efterfølgende arbejde med at styrke og udvikle deres pædagogiske rutiner

 

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?
 • Vi holdt to formøder hvor vi sammen drøftede ønsker og prioriteringer, og vendte forskellige muligheder for dagene
 • Potentialehuset udarbejdede programudkast som vi drøftede og finjusterede på 2. formøde
 • De 2 x pædagogisk dag bestod om formiddagen af korte oplæg med visuelle illustrationer, efterfulgt af drøftelser og øvelser parvis eller i plenum. Om eftermiddagen arbejdedes der struktureret med at beskrive og ideudvikle på de pædagogiske rutiner ved hjælp af læreplanstema kort.
 • Potentialehuset deltog i fælles seminar om ”Anerkendende Følgeskab”, og arbejdede pointerne fra seminaret ind i de pædagogiske dage.

To eksempler på pædagogiske dage vi har gennemført:

Kritisk trivselsrapport til Folkeskole, Odense Kommune blev til pædagogisk dag og opfølgningsaften.

Hvad var baggrunden og ønsket?

 • En kritisk trivselsrapport var baggrunden for en lørdag og en opfølgningsaften. Rapporten udpegede ”stress”, ”job og organisering” samt ”manglende anerkendelse”.
 • Ønsket var en dialog med medarbejderne om de kritiske områder for at nå en mere klar forståelse af, hvad de handlede om, samt hvad ledelsen kunne gøre og lave et udkast til retningslinjer for stress.

Hvad fik skolen ud af de pædagogiske dage?

 • De enkelte afdelinger fik en større forståelse for de øvrige afdelinger og hvordan de hver især kan hjælpe hinanden med at løse kerneopgaven, samt præciseret hvilken form for anerkendelse de manglede fra ledelsen.
 • De fik åbnet for at tale om stress – også i det daglige og der blev skabt og prioriteret en række idéer til lokale retningslinjer for håndtering af en stressramt medarbejder før, under og efter.
 • Hvert årgangsteam aftalte handlingsplaner i forlængelse af deres pt vigtigste udfordring med organisering af arbejdet.
 • Ledelsen og personalet fik vendt de vigtigste punkter i trivselsrapporten og igangsat handlinger samt lagt planer for det fortsatte arbejde. Trods et tungt tema og opfølgningens tidspunkt kl. 17 – 20.30, var arbejdet præget af god energi.

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?

 • Faciliteret dialog ml. ledelse og medarbejdere med ønsker og anerkendelse, som blev fastholdt på skrift.
 • Variation i enkle opgaver til både den enkelte, de forskellige team samt afdelinger støttet af visuelle materialer.
 • Ultra korte oplæg efterfulgt af relevante opgaver i relevante grupperinger med klare rammer: hvem drøfter eller gør hvad.
 • Idéudviklingsproces med afsæt i tre små øvelser og få enkle regler, samt matrix til at vurdere og prioritere de vigtigste idéer til retningslinjer i forhold til stress.

Daginstitution i Københavns Kommune: Læreplanstemaer og anerkendende følgeskab.
Efterfølgende 2 x pædagogisk dag

Hvad var baggrunden og ønsket for de pædagogiske dage?
 • En ny leder ønskede efter en introperiode, at sætte turbo på den fælles faglige udvikling, herunder at invitere medarbejderne til aktivt at reflektere fagligt.
 • Målet var at få sat konkret arbejde med pædagogiske rutiner godt i gang, og at starte en kultur hvor åbne, faglige refleksioner og drøftelser over de daglige rutiner blev praktiseret i en tillidsfuld atmosfære.

Hvad fik daginstitutionen ud af de 2 x pædagogisk dag?
 • Helt konkrete handleplaner for arbejdet med de pædagogiske rutiner ind i læreplanstemaerne fra hver stue
 • Faglige refleksioner i plenum, vidensdeling på tværs af stuer og aftaler om mere samarbejde i dagligdagen
 • Medarbejderne sagde at de have fået en bedre forståelse for deres egen rolle og ansvar i forhold til samarbejdet på tværs af huset
 • Institutionen fik værktøjer og processer de kunne bruge selv til deres efterfølgende arbejde med at styrke og udvikle deres pædagogiske rutiner

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?

 • Vi holdt to formøder hvor vi sammen drøftede ønsker og prioriteringer, og vendte forskellige muligheder for dagene
 • Potentialehuset udarbejdede programudkast som vi drøftede og finjusterede på 2. formøde
 • De 2 x pædagogisk dag bestod om formiddagen af korte oplæg med visuelle illustrationer, efterfulgt af drøftelser og øvelser parvis eller i plenum. Om eftermiddagen arbejdedes der struktureret med at beskrive og ideudvikle på de pædagogiske rutiner ved hjælp af læreplanstema kort.
 • Potentialehuset deltog i fælles seminar om ”Anerkendende Følgeskab”, og arbejdede pointerne fra seminaret ind i de pædagogiske dage.