• Om at træne den følelsesmæssige intelligens hos dig og dine medarbejdere gennem ledelsesbaseret coaching

Følelsesmæssig intelligens er afgørende for en organisations resultater, performance og generelle velbefindende.

I den følelsesmæssig intelligente organisation er målet klarere, konfliktniveauet lavere, stresssymptomerne færre, og forståelsen for andres perspektiver større.

“Emotional Intelligence is the capacity to recognize our own feelings and those of others, and to manage emotions effectively in ourselves and our relationships. It is about much more than just having empathy or being “sensitive”. [1]

Så kan du lære det ved at træne ledelsesbaseret coaching…

Følelsesmæssig intelligens er heldigvis ikke noget man enten har eller ikke har, det er noget som påvirkes af mange forskellige faktorer, og det er først og fremmest noget som kan trænes.

Daniel Coleman, som er forskeren bag teorien om følelsesmæssig intelligens og ledelsesstile, fortæller hvordan et meta-studie har påvist at træning af følelsesmæssige kompetencer styrker din EQ – målet for den emotionelle intelligens. [2]

Samme studie konkluderer ikke overraskende at træningen virker bedst uden forelæsninger og foredrag, men ved brug af coaching, konkret praksistræning og feedback.

Når træningen er helhedsorienteret og personlig på den måde at den bygger på dine egne mål og motivation, er den langt mere effektiv.

Byg en bro – nødvendigt at træne ledelsesbaseret coaching

Vi kan altså ikke læse os til en bedre følelsesmæssig intelligens eller nøjes med at downloade en video om emnet.

Træning i følelsesmæssig intelligens skal bygge bro mellem den nye viden og indsigt og vores konkrete daglige praksis, for at få effekt.

Det er den bro som er helt afgørende for, om vi får omsat den nye viden og de nye værktøjer til kompetencer, vi kan bruge hver dag i vores praksis, eller om vi vender tilbage til at gøre som vi altid har gjort.

Vi skal derfor kaste os ud i at træne de kompetencer, som hører under den følelsesmæssige intelligens, og en betydelig del af disse er kernekompetencer indenfor coaching. Nogle af de kompetencer Coleman selv fremhæver i en artikel om coaching er følgende: [3]

  • At kunne stille nysgerrige spørgsmål som skaber refleksion
  • At kunne lytte fokuseret og ægte
  • At kunne guide samtalen mod et mål men med den nødvendige fleksibilitet
  • At kunne lytte efter mønstre som forhindrer udvikling hos fokuspersonen
  • At optræde venligt, roligt, direkte og respektfuldt

 

I den ledelsesbaserede coaching skal du desuden kunne vurdere, i hvor høj grad den coachende ledelsesstil egner sig til den konkrete situation og medarbejder, og du skal kunne være transparent og tydelig omkring din rolle som coach i forhold til din rolle som leder.

En simpel justering i balancen omkring hvornår du rådgiver og hvornår du spørger ind, kan fx give dig helt andre resultater i din personaleledelse.

Rådgivende og vurderende

Coachende

Jeg tror det vil være godt hvis du lægger meget mere vægt på XX næste gang Er der noget du kan vægte på en anden måde næste gang, som vil give dig et andet resultat?
Du virker altså meget negativ omkring den her situation, måske skal du være lidt mere positiv og så se hvad der sker. Du har fortalt en del om problemerne og det som ikke kan lade sig gøre, men hvad tænker du egentlig mulighederne er?
Du har jo rigtig gode kompetencer til at løse lige netop den slags situationer, jeg synes du plejer at være rigtig dygtig til at håndtere det her, Hvilke kompetencer tænker du selv du har at trække på i forhold til at håndtere situationer som de her?

 

De tre små eksempler ovenfor er simple at forstå, men kan være svære at få gjort til en del af egen praksis, bl.a. fordi vi er vant til at lederen skal vide bedst og mest og helst have et svar parat til den medarbejder som henvender sig. Desuden sker der ofte det, at vores hjerner helt automatisk vurderer og dømmer, hver gang vi møder et udsagn eller hører om en udfordring.

Styrk hele organisationens EQ ved at træne ledelsesbaseret coaching

Lærer du nogle af de coachingbaserede samtalemetoder, vil du opleve at du kan få helt andre reaktioner fra dine medarbejdere end hidtil. Den ledelsesbaserede coaching vil i første omgang styrke dine egne følelsesmæssige kompetencer, men det styrker i høj grad også medarbejdernes, når du coacher dem.

Coachingens formål er at aktivere og styrke de ressourcer som allerede er til stede hos os alle, men som kan blokeres, når vi stirrer os blinde på noget, eller mangler sparring for at kunne se nye perspektiver og handlemuligheder.

Når du coacher taler du til ressourcecentrene i hjernen, og får aktiveret kreativitet, refleksion og selvforståelse.

Coaching styrker desuden medarbejdernes tro på egne kompetencer, ligesom det øger deres selvindsigt og perspektivbevidsthed. Alt sammen en del af de følelsesmæssige kompetencer.

Skab forandring ved at træne ledelsesbaseret coaching

Hvis du vil lære at praktisere den coachende tilgang som leder, og derigennem styrke både din egen og dine medarbejderes følelsesmæssige intelligens, er der ingen vej udenom træning og feedback.

Du skal afprøve spørgeteknikker og spejling i praksis for at vide hvordan det virker, og du skal opleve på egen krop hvor svært det egentlig kan være, at gøre det som lyder så nemt.

Du har brug for professionel feedback på hvad der sker i dialogen når du går i gang med at træne ledelsesbaseret coaching, og hvor du med fordel kan justere dine metoder og din tilgang.

Og du har brug for personlig coaching på dine egne udfordringer og mål med den ledelsesbaserede coaching.

Det kræver at du vil afsætte tid til at afprøve og være i læring, og at du tør udfordre dine egne måder at gøre tingene på.

Hvis du tør kaste dig ud i det, vil du opleve at det bliver både lettere og sjovere at være personaleleder, og du vil få stor glæde ved at se dine medarbejdere og din organisation vokse og gro under din ledelse.

[1] https://www.keystepmedia.com/emotional-social-intelligence-leadership-competencies/

[2] https://www.keystepmedia.com/can-you-train-emotional-intelligence-research/

[3] https://www.keystepmedia.com/coach-emotional-intelligence/

Skrevet af Katrine Kent, partner i Potentialehuset, cand.mag.psyk og EMCC certificeret coach