– vælg bevidst din kommunikationsstil i dit forældresamarbejde

 

Hver dag bruger du intuitivt mange forskellige kommunikationsstile, i dit forældresamarbejde, men du oplever sikkert at de ikke altid virker lige godt.

Måske går budskabet slet ikke igennem – og måske er du også ind imellem i tvivl om, hvordan du skal få det sagt.

  • Skal du rammesætte institutionens ugerytme tydeligere, når forældrene igen afbryder midt i fredagssamlingen, eller har det større effekt at spørge ind til, hvorfor de har så svært ved at komme til den aftalte tid?
  • Skal du selv gå på legepladsen og finde de forsvundne vanter, rådgive forældrene om de 5 bedste steder at lede, eller inspirere dem til en vanteløsning som holder?
  • Og hvordan skal du få sagt til Emma og Idas mødre, at det ikke er særlig hyggeligt for deres børn, og resten af gruppen, når de bliver hængende i en evighed på stuen for at udveksle sidste nyt fra mødregruppen?

 

Når det er svært at få budskabet igennem i dit forældresamarbejde

Hvis din kommunikation altid virker efter hensigten, og effekten uden undtagelse er en god og åben dialog, hvor der er gensidig forståelse og overholdelse af aftaler, – ja så behøver du ikke læse videre.

Men hvis du ind imellem oplever at det er svært at trænge igennem med dit budskab uden mislyde og misforståelser, så kan det være godt at kende de otte forskellige kommunikationsstile og lære at flekse mellem dem.

Kommunikationsstilene udspringer af Colemans teori om følelsesmæssig intelligens, og de har alle en positiv intention, men kan også give bagslag, så effekten bliver en helt anden, end den du havde tænkt dig.

Du får den bedste dialog og skaber mest effekt i dit forældresamarbejde, hvis du kan flekse mellem alle otte stile, afhængig af den person du står overfor, den konkrete situation, og målet med samtalen.

Alt efter om du vil skabe mere åbenhed, øge forældrekompetencerne eller formidle faglig viden, skal du trække på forskellige stile i din kommunikation.

 

De otte kommunikationsstiles fordele og ulemper dit forældresamarbejde

Den rammesættende stil, skaber tydelighed og klarhed, og kan desuden skabe tryghed når du fortæller om rammerne i institutionen og forventningsafstemmer med forældrene.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan forældrene dog opleve dig som distanceret og autoritær

 

Den tilknyttende stil skaber tillid, når du interesserer dig for forældrenes hverdag, og udviser forståelse for deres følelser og oplevelser. Den er basis for åbenhed og tryghed i jeres relation.

   • Bruger du den for meget eller forkert kan den skabe uklare roller, og du kan virke uprofessionel

 

Den inspirerende stil motiverer, når du fortæller om succeshistorier og muligheder for barnet, og tænder håb og energi til at løse udfordringer og problemer.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan forældrene opleve dig abstrakt eller urealistisk

 

Den problemløsende stil giver overskud hos pressede forældre, når du giver dem en hånd, og skaber taknemmelighed over din hjælpsomhed, når du rydder småsten af vejen.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan du skabe unødig afhængighed, og du kan selv få meget tunge skuldre af at tage ansvar og opgaver på dig.

 

Den temposættende stil giver resultater, når du går forrest i udvikling og læring for barnet, og trækker forældrene med dig.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan forældrene føle sig ”kørt over” eller hægtet af.

 

Den inddragende stil giver ejerskab og fælles fodslag, når du involverer forældrene i beslutninger, lytter til deres synspunkter, og I laver fælles aftaler

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan du virke ubeslutsom og utydelig og forældrene kan miste troen på din faglighed

 

Den udviklende stil udvikler forældrekompetencen, og du bruger den, når du sparrer med forældrene omkring barnets trivsel og udvikling, og udfordrer dem på deres egne ressourcer og løsninger.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan forældrene opleve du ikke vil hjælpe og savne dine svar på det de spørger om.

 

Den rådgivende stil skaber tillid til din faglige viden og kunnen, når du giver gode råd, og formidler din viden om barnets udvikling og behov til forældrene.

   • Bruger du den for meget eller forkert, kan forældrene opleve sig talt ned til, og ikke forstået.

 

Så hvad gør du næste gang Jonathans forældre sender ham i institution kun med sutsko, selvom I skal på tur, fordi de synes det er alt for koldt at være udenfor?

Du bruger din viden om Jonathans forældre, situationen og dit mål med samtalen, til at vælge den kommunikationsstil som med størst sandsynlighed kan få vinterstøvlerne med i rygsækken, vel at mærke uden at relationen tager skade.

 

Læs mere om kommunikationsstilene og de muligheder vi tilbyder

KOMMUNIKATIONSSTILE