Forebyg stress sammen på arbejdspladsen

For bare ti år siden så vi overraskede ud, og sagde ”Gud nej”, når vi hørte om en i omgangskredsen som ”var gået ned” med stress. I dag undrer vi os over den kollega, som endnu ikke har været der. Stress er blevet en alt for almindelig årsag til sygdom og sygefravær, og er både nærværende og uhåndgribelig på mange arbejdspladser, så forebyg stress sammen!

Det anslås at omkring 17.000 danskere hver dag er sygemeldt med stress pga. et psykisk dårligt arbejdsmiljø, og verdenssundhedsorganisationen WHO forudser at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. [1] 10-12 procent af os oplever symptomer på alvorlig stress hver dag.

Det er mere relevant end nogensinde at kunne forebygge og håndtere stress både for enkeltpersoner, for teamet og for arbejdspladsen.

Forebyg stress - hvad er op og ned i al den snak om stress?

For at kunne forebygge stress må man forstå hvad stress egentlig er. På trods af hyppigheden af stress, er der fortsat mange myter og holdninger til stress, og forskellige måder at bruge ordet stress på. Stress er en naturlig fysiologisk reaktion, hvor vores nervesystem kommer i alarmberedskab. Dette sker dagligt for de fleste af os og er ikke farligt.

Tværtimod har det til formål at skærpe vores sanser og gøre os i stand til at handle hurtigt. I vores arbejdsliv aktiveres alarmberedskabet typisk når vi skal præstere noget særligt, bliver pressede på tid, når vi er bekymrede, eller skal håndtere konflikter eller uforudsete hændelser.

Bjarne Toftegård som er stifter og leder af firmaet Forebygstress[2], bruger en simpel metafor med et glas vand til at illustrere hvornår stress bliver farligt. De daglige stressreaktioner er som dråber i vandglasset, og hvis der kommer for mange dråber, uden at glasset tømmes, løber vandet over og vi bliver syge af stress.

Eftersom stress sker ubevidst og vores alarmsystem i hjernen aktiveres automatisk, kan vi ikke bare ”lade være” med at få en stressreaktion. Men vi kan forebygge at vi får for mange stressreaktioner i vores dagligdag, og vi kan lære at håndtere de stressreaktioner vi får.

Stressorebyggelse kræver at man ved, hvad der påvirker og stresser en. Symptomer på normal og ufarlig stres, som også kaldes for akut stress, er fx hjertebanken, sveden, sommerfugle i maven, anspændthed og uro.

Det er helt ok at opleve akutte stressreaktioner i mindre omfang i sin hverdag, men hvis mange daglige reaktioner bliver normen, og vi ikke får stresset af, kommer de første symptomer på at vi er overbelastede.

Det er symptomer som træthed, problemer med at sove om natten, tankemylder, irritabilitet og grådlabilitet, og det skal tages alvorligt. Vi har brug for at stresse af, og for at stoppe årsagerne til de mange stressreaktioner.

Hvis ikke vi håndterer stressen på dette stadie, opstår de alvorligere symptomer, hvor vi glemmer ting, bliver fraværende, vores immunforsvar påvirkes, vi reagerer med aggressivitet eller indelukkethed, og måske mest problematisk – vi mister erkendelsen af hvad der foregår i os.

Det sidste sker fordi vores kamp/flugt system overtager styringen, og efterlader ganske lidt plads til den del af vores hjerne som har til opgave at berolige os og at se muligheder og løsninger.

Forebyg stress - hvor skal vi starte?

På jeres arbejdsplads kan I starte med at undersøge, hvad der skaber stress hos jer hver især. Det kan være præcis det samme eller noget helt forskelligt.

Hvad giver jer uro i maven, og hvad giver jer ro og arbejdsglæde? Tal højt om stress på jeres arbejdsplads, det gør jer ikke mere stressede, blot klogere.

Helst skal I finde de præcise årsager som giver hjertebanken, sommerfugle i maven eller anspændthed.

Var det en bekymret tanke indefra, kollega nummer tre som bad om hjælp, en deadline der rykkede nærmere, en konfliktfyldt situation eller noget helt femte?

En vigtig nøgle til forebyg stress hos jer, ligger i at I kender de præcise årsager, så I kan begynde at lede efter alternative tanker og handlemuligheder i de situationer som stresser.

Faktaboks – Hvad er stress?:

 • Stress er helt almindeligt
 • Stress er en basal overlevelsesmekanisme som vi har tilfælles med pattedyrene
 • Stress er en naturlig fysiologisk omstilling i en situation som opleves truende
 • Stress starter et sted i hjernen som er udenfor vores bevidsthed
 • Vi kan opleve en ganske lille eller en meget stor stressreaktion
 • Stressreaktioner kan komme fra noget vi oplever eller noget vi tænker
 • Mange og hyppige små stressreaktioner kan skabe alvorlig og langvarig stress
 • Stress er en mental overbelastníng

Kilde: Bjarne Toftegård

Forebyg stress - find ud af hvad der er det vigtigste

Tænk over og tal om hvordan I prioriterer opgaverne. Find ud af hvilke af jeres handlinger og rutiner som skaber mest værdi for jer, og hvilke ting I bedst kan nedprioritere.

Tænk over og tal om hvordan I prioriterer opgaverne. Find ud af hvilke af jeres handlinger og rutiner som skaber mest værdi for jer, og hvilke ting I bedst kan nedprioritere.

Forestil jer jeres egne (eller jeres arbejdsplads) ambitioner og jeres ressourcer tegnet som to cirkler på en væg. De skal matche hinanden i størrelse, og gør de ikke det, må ambitionerne ned.

Faktaboks – Det hjælper generelt mod stress:

 • Daglig moderat motion hvor pulsen kommer let op
 • Rigeligt med søvn – 7-9 timers søvn hver nat er passende
 • Fokus på sund og varieret mad og at få dækket sit vitaminbehov
 • Afspænding, meditation og mindfullness har dokumenteret effekt mod stress
 • Naturen virker afstressende på langt de fleste

Kilde: Bjarne Toftegård

Vores mentale og fysiske ressourcer som mennesker, kan nemlig ikke strækkes, uden at vi brækker midt over. De fleste af os får et væld af henvendelser og informationer i vores arbejdsliv, som vi kan have en tendens til uden videre at reagere på.

Men de er ikke lige vigtige, og nogle bremser os mere end de gavner, i forhold til at nå derhen vi gerne vil. Til- og fravalg er derfor et andet nøgleord i stressforebyggelse. Hvilke mails skal I åbne, hvilke henvendelser skal I svare på med det samme, og hvornår skal I lade telefonen ringe, eller bede en person om at vente?  

Hvis I konsekvent hver dag går i gang med de vigtigste opgaver, vil det I ikke har nået, når dagen er omme, være det af mindst betydning. Husk også at hver gang vi siger JA til en aktivitet eller opgave, siger vi NEJ til en anden. Hvis det vi siger nej til især er vores egen trivsel, glæde, opgavefokus, nattesøvn, eller nydelse, styrer vi mod en snarlig oversvømmelse i vores glas.

Forebyg stress - skab mest mulig ro og nærvær i dagligdagen

Hjælp hinanden med at finde ro og nærvær i en travl hverdag, i stedet for uforvarende at smitte med uro og anspændthed. Træk vejret igennem og mærk føddernes forbindelse til jorden, allerede inden I træder ind af døren til jeres arbejdsplads. Gør samme øvelse igen mange gange i løbet af en dag.

Hjælp hinanden med at holde fokus på det I er i gang med lige nu, og ikke det I skal om lidt eller gjorde i går. Hvis I sammen skal skabe en kultur, hvor I tænker og handler langsigtet og stressforebyggende, skal I anerkende hinanden for nærvær og fokus og ikke for at have travlt og hænge i med neglene.

Næste gang I sidder til møde, kan I lægge mærke til jeres egen og jeres kollegers adfærd og kropssprog – hvordan kommer I egentlig ind af døren og starter mødet op? Hæsblæsende og multitaskende eller med ro, fokus og nærvær? Brug dagens små pauser til langsomhed og skab gerne flere pauser I jeres hverdag, - I vil opdage at I når mere end før.

Det kan være så simpelt som at sænke farten på vejen ned til kopimaskinen og tilbage, eller at give sig ordentlig tid til at gå på toilettet. Sørg for at der er pauser mellem to møder, for vi kan ikke afslutte et møde kvalitativt og ordentligt kl. 14.00 og på samme tid starte et nyt møde kvalitativt og ordentligt kl. 14.00.

Forebyg stress ved hjælp af ”buffere” i jeres arbejdskalender og i privaten, så der er plads til en forkølelse eller en forelskelse.

Hovednøglen til forebyg stress porten:

Den absolutte hovednøgle til et mindre stresset liv er at være proaktiv. Det betyder at I hver især fokuserer på det I selv kan gøre, og bruger energien på det I kan og vil forandre, og ikke på det I ikke kan gøre noget ved. I er også proaktive (og energibevidste), når I giver slip på det I ikke har mulighed for at gøre noget ved, og accepterer det for øjeblikket ved at sige pyt.

De fleste af os bruger samlet set mange timer og meget energi på ting, som vi ikke har en jordisk chance for at ændre på. Fx vejret, en kollegas personlighed, tildelingen af ressourcer eller den seneste omstrukturering som for længst er både besluttet og sat i værk. Det gør vi, fordi det er noget som påvirker vores liv og arbejde i meget høj grad.

Men det stresser os og rummer sjældent et forandringspotentiale. Hver gang vi bekymrer os og frustreres over noget uden for vores indflydelse, fylder vi selv dråber i vores vandglas med stress. Forebyg stress ved helt at slippe det I ikke kan ændre, og brug tiden til sjovere og mere konstruktive tanker og drøftelser.

Har du eller dine kolleger brug for at lufte jeres frustrationer, så gør det aldrig uden bevidsthed om hvordan det påvirker jeres eget og de andres stressniveau. Forebyg stress ved at hjælpe hinanden til at være proaktive ved at spørge: ”hvordan kommer vi så videre herfra?”, inden I tapper jer selv og hinanden for energi og skaber uro i hjernen.

Lykkes I med:

 1. At lære årsagerne til jeres stressreaktioner bedre at kende og handle proaktivt på dem
 2. At skabe ro og afstressning gennem pauser og nærvær
 3. At få prioriteringen på plads, så I siger ja til det vigtigste

Så er der gode muligheder for at den moderne tids pest går udenom netop jeres arbejdsplads.

Af Katrine Kent, ejer og partner i Potentialehuset og certificeret stresscoach

[1] Stressforeningen

[2] Forebygstress.dk