Nanja Sindballe

EMCC cert. Coach | Eksam. Psykoterapeut | Cand. i Voksenpæd. og Inter. udviklingsstudier

Nanja møder jer altid med empati, respekt – og lige præcis der hvor I er. Hun er både rummelig og anerkendende, og evner at høre og møde både det sagte og det usagte i gruppeprocesser og dialoger. Med sine gode lytteører og sit stærke faglige engagement, er hun katalysator for indsigt og forandring hos både individet, gruppen og organisationen.

Nanja elsker at supervisere personalegrupper til at kunne bevare faglighed og trivsel i en udfordrende branche, og at facilitere processer hvor hendes viden og kompetencer omkring gruppedynamikker skaber grobund for at flytte sig henimod organisatoriske mål.

Hun brænder desuden for stressforebyggelsen og arbejdsglæden, og hjælper både enkeltpersoner og teams i at håndtere og forebygge stressfaktorer. Nanja lærer gerne trivselsstrategier fra sig, som er tilpasset lige netop jer.

I Potentialehuset bruges Nanja især til supervision af faggrupper, og til at facilitere udviklingsprocesser hvor refleksion, tillid og gruppeforståelse er vigtige. Vil I vide mere om hvad supervision eller kollegial supervision kan gøre for jer, er I velkommen til at kontakte Nanja på nanja@potentialehuset.dk

Nanja er cand.mag i voksenpædagogik, EMCC certificeret coach, eksamineret psykoterapeut & certificeret stresscoach hos Bjarne Toftegård.