FORÆLDRESAMARBEJDE

Forældrepartnerskab | Inviter til feedback | Skriv skarpt | 8 kommunikatonsstile | Lyt fokuseret

For at opnå forældresamarbejde kan i

 • Skabe fælles mål og dele viden med forældrene
 • Tale klogere – bruge alle otte kommunikationsstile
 • Få styr på den skriftlige kommunikation og blive forstået første gang
 • Styrke det hjemlige læringsmiljø gennem dialog og i samarbejde med forældrene
 • Lyt fokuseret til forældrene og få dobbelt forståelse tilbage

Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • Erfaring fra +300 kommunale og regionale arbejdspladser – vi kender jeres praksis
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer
 • Metoder til at sikre varige og konkrete effekter så I får mest muligt ud af jeres forløb

Betydningen af et stærkt forældresamarbejde

Ikke kun børnene har brug for at blive set, hørt og mødt af en anerkendende tilgang i deres dagligdag. Det har forældrene også, når de afleverer deres guldklumper i institution eller skole, ligesom pædagoger og lærere har brug for opbakning og støtte til deres arbejde med børnene.

Trods gode intentioner hos alle parter, er misforståelser, konflikter og negative tolkninger dog ofte en del af den daglige kommunikation mellem forældre og medarbejdere. Det påvirker altid barnets trivsel, læring og udvikling negativt enten direkte eller indirekte.

De bedste resultater for barnet skabes, når forældrene er medspillere, og samarbejdet er ligeværdigt. Det kræver en åben og tillidsfuld dialog. Når forældrene tør give konstruktiv feedback, og fortælle hvad de oplever, og når pædagoger og lærere tør lytte og reflektere, og kan hjælpe forældrene til at gøre det samme. Det er den professionelle der skal sætte denne ramme.

Hvordan kan vi opnå et stærkt forældresamarbejde?

Der er flere veje til et stærkere forældresamarbejde, men uanset hvilken vej I vælger, er første skridt at sætte bevidst fokus på forældresamarbejde, og måske sætte ambitionerne op.

I skal have mod til at give jeres daglige rutiner omkring forældresamarbejde et grundigt eftersyn, og vilje til at sætte konkrete mål for hvad I gerne vil styrke endnu mere, ændre eller justere på.

 • Har I defineret hvad et godt forældresamarbejde er hos jer?
  Måske er det første skridt?
 • Måske er næste skridt at skabe større klarhed og enighed blandt personalegruppen, så I fremstår samlede og tydelige når I kommunikerer med forældrene.
 • Måske skal I starte med et eftersyn af den måde I møder forældrene på, og opdage hvordan I med små justeringer i den kommunikative tilgang, kan få helt andre reaktioner i jeres samarbejde.
 • Måske er tiden også hos jer til at opgradere forældresamarbejdet til et egentligt partnerskab omkring børnenes udvikling, trivsel og læring.

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi hjælpe jer til at styrke forældresamarbejdet

Dette styrker forældresamarbejdet:

 • Jeres evne til at skifte perspektiv og slippe egne forforståelser
 • Stærke Lyttekompetencer
 • En konsekvent anerkendende tilgang
 • Daglige invitationer til dialog og feedback
 • Enighed og klarhed om stedets værdier, rammer og regler
 • Tydelig kommunikation både mundtlig og skriftligt
 • Evnen til at flekse mellem forskellige kommunikationsstile
 • En velfungerende personalegruppe med et godt internt samarbejde

Uanset hvor I starter, kommer en investering i et stærkt forældresamarbejde både voksne og børn til gavn.