Det personlige lederskab

Gå foran i stressforebyggelsen | Kend din ledelsesstil | Gør det vigtigste først | Det personlige lederskab

Det personlige lederskab handler bl.a. om:

    • At være bevidst om egne værdier, prioriteringer, vaner og uvaner
    • At gå forrest i forhold til trivsel og stressforebyggelse
    • At kende sine ledelsesstile og vide hvornår og hvorfor de skal i brug
    • At kunne coache og facilitere medarbejdere, teams og processer
    • At kende og håndtere egne og andres følelser, – med medfølelse

 

Det Personlige Lederskab

God, stærk og bevidst ledelse er afgørende for trivsel, motivation og arbejdsglæde både for dine medarbejdere og for dig selv. Dit stressniveau, dine vaner og dine følelser og reaktioner påvirker medarbejdere, ledelseskolleger og brugere, og er i sidste ende afgørende for hvilke resultater du skaber.

Ledelsesværktøjer gør det ikke alene. Uden helhedstænkning og bevidsthed om formål og værdier, og uden at du er villig til at se på dig selv, og sætte dig selv på spil, risikerer du at gentage det der udfordrer dig og arbejdspladsen, måske blot på en ny måde.

Mange ledere gør deres yderste for hver dag at støtte, facilitere og hjælpe deres medarbejdere med at løse kerneopgaven, men som leder har man selv brug for støtte, facilitering, inspiration og hjælp til refleksion over valg, prioritering og adfærd.

En organisations og afdelings værdier, vaner og uvaner, starter med dig, og du kan få en afgørende positiv indflydelse på dine medarbejdere, og på dit eget arbejdsliv, hvis du tør sætte udviklingen af egen praksis i gang.


LEDERCOACHING

LEDELSESSTILE

STRESSCOACHING

FOREBYG STRESS