REFLEKSIONSKORT
Samarbejde & Kommunikation

450,00 kr.

Få hjælp til de vigtige men vanskelige drøftelser om Teamets samarbejde & kommunikation

Refleksionskortene hjælper jer til at sætte konstruktive drøftelser i gang, og til at holde fokus på det tema I ønsker at drøfte.

Med de 118 refleksionskort kan I:

  • Få drøftet og italesat betydningsfulde temaer på en konstruktiv måde
  • Sætte refleksioner i gang over jeres kommunikation indbyrdes og udadtil
  • Opdage hvor i har brug for at forandre og handle
  • Sætte ord på alt det I lykkes med
  • Hjælpe jer selv til højere trivsel og mindre stress
Kategori:

Beskrivelse

Om indholdet

Samarbejde & Udviklingskortene består af 4 hovedkategorier;

  • Teamudvikling
  • Stressforebyggelse
  • Relationel koordinering
  • Faglig feedback.

De 118 kort har relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet på baggrund af anerkendte teorier og modeller, men formuleret så de taler lige ind i dagligdagens samarbejdsmæssige udfordringer.

I får desuden 4 faktaark i PDF format tilsendt, som fortæller de vigtigste pointer indenfor hver kategori.

Spørgsmål til refleksionskortene?

I er altid velkommen til at kontakte os

I kan få endnu mere ud af refleksionskortene, hvis I køber dem sammen med refleksionshjulet, som faciliterer dialogen så I kommer igennem en struktureret samtales forskellige faser og kan afslutte med en konkret handleplan.

Yderligere information

Vægt 0,55 kg