REFLEKSIONSKORT
Pædagogik

1.600,00 DKK

Få hjælp til de vigtige drøftelser og refleksioner om pædagogikken

Refleksionskortene er en hjælp til at sætte gang i de konstruktive drøftelser, og til at holde fokus på det tema I ønsker at drøfte.

Med de 100 refleksionskort kan I:

  • Arbejde systematisk med den styrkede pædagogiske læreplan
  • Sætte refleksioner i gang over jeres daglige pædagogiske praksis
  • Opdage hvor I har brug for at justere og ændre jeres pædagogiske rutiner
  • Få drøftet og udviklet jeres forældresamarbejde
  • Sætte ord på alt det I lykkes med
  • Udvikle jeres faglighed og pædagogiske praksis til gavn for barnet
Kategorier: ,

Beskrivelse

Hvorfor har vi lavet refleksionskortene?

Arbejdet med den styrkede pædagogisk læreplan banker på, og skal implementeres, praktiseres og evalueres i alle daginstitutioner.

Refleksionskortene er en hjælp og støtte til at få arbejdet ud i institutionens teams og stuer, og at få drøftelserne til at blive til konkrete praksisændringer som skaber effekt for barnet.

Samtidig er forældresamarbejdet en vigtig nøgle til barnets trivsel & udvikling, og forpligtende forældrepartnerskaber er en af vejene til et styrket hjemligt læringsmiljø til gavn for barnet – også når det er i institution.

Om indholdet:

Kortene i kategorien pædagogik består af 4 hovedkategorier;

  • Læreplanstemaer
  • Det pædagogiske grundlag
  • Pædagogiske rutiner
  • Forældrepartnerskaber

De 100 refleksions kort har relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet dels på baggrund af relevante nationale læreplaner for daginstitutionsområdet, og dels med udgangspunkt i institutionernes daglige praksis og typiske udfordringer.

Spørgsmål til refleksionskortene?

I er altid velkommen til at kontakte os

I kan få endnu mere ud af refleksionskortene, hvis I køber dem sammen med refleksionshjulet, som faciliterer dialogen så I kommer igennem en struktureret samtales forskellige faser og kan afslutte med en konkret handleplan.

Yderligere information

Vægt 0.55 kg