REFLEKSIONSHJULET
Dobbelt refleksionshjul

3.900,00 DKK

Refleksionshjulet giver jeres faglige dialoger fokus og handlekraft. Det kan:

 • Sætte struktur på den faglige dialog.
 • Holde fokus på det tema I drøfter
 • Komme hele vejen rundt om temaet
 • Få drøftelserne til at blive til ideer og løsninger
 • Komme fra ide til konkret handling

Refleksionshjulet er et værktøj, som støtter jer i at have faciliterede drøftelser, og sætter refleksioner i gang ved hjælp af 218 refleksionskort i 8 forskellige kategorier.

Kategori:
Spar 20% på ekstra sæt (første sæt er fuld pris)

Beskrivelse

Hvorfor har vi lavet refleksionshjulet?

Værktøjet er udsprunget og udviklet af behov fra praksis og er afprøvet og evalueret af ledere og medarbejdere i forskellige teams.

Faglige dialoger som ikke faciliteres, bliver ofte ukonkrete og ufokuserede. Diskussionerne bliver for sjældent til nye ideer og løsninger. Vi glemmer at drøfte det vi lykkes med, og vi fortaber os i detaljer vi tilfældigt blev optaget af. Vi når ikke i mål med handleplanen og får dermed ikke skabt forandring.

Hjulets styrke er især den visuelle og intuitive forståelse af dialogens struktur – så I kommer nemt i gang alene ved at folde hjulet ud og samle jer om plade og kort.

Refleksionshjulet samler dialogen, og skaber nærvær, fokus og struktur.

Om indholdet:

Refleksionshjulet inkluderer en udførlig faciliteringsguide, med eksempler på forskellige måder at bruge hjulet på og en handleplan.

Dobbelthjulet har to sider: “Pædagogik” og “Samarbejde & Kommunikation”

Pædagogik – fokus effekt for barnet:

Dobbelthjulets ene side taler direkte ind i den pædagogiske verden, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for barnet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • pædagogiske rutiner
 • den styrkede pædagogiske læreplan
 • det pædagogiske grundlag
 • forældrepartnerskaber.

De 100 kort har hver deres relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet dels på baggrund af relevante nationale læreplaner for daginstitutionsområdet, og dels med udgangspunkt i dagligdagen i institutionerne.

Samarbejde & Kommunikation – fokus effekt for teamet:

Dobbelthjulets anden side handler om jeres samarbejde & kommunikation, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for teamet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • Teamudvikling
 • Stressforebyggelse
 • Relationel koordinering
 • Faglig feedback.

De 118 kort har relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet på baggrund af anerkendte teorier og modeller, men formuleret så de taler lige ind i dagligdagens samarbejdsmæssige udfordringer.

Der medfølger korte faktaark som fortæller de vigtigste pointer indenfor hver kategori.

Både refleksionshjulet og refleksionskort “kan selv”

Hjulet kan bruges uden kort – og fungerer med hvilket som helst tema der er relevant for jer, da det afspejler en faciliteret og struktureret dialogisk proces.

Kortene kan også bruges uden hjulet – alene til refleksive drøftelser indenfor de nævnte kategorier.

Spørgsmål til refleksionshjulet?

I er altid velkommen til at kontakte os

Overvejer I et større indkøb af refleksionshjul (3 eller flere) kommer vi gerne ud og demonstrerer hvordan hjulet skal bruges inden I beslutter jer.

Yderligere information

Vægt 1.7 kg