REFLEKSIONSHJULET
Dobbelt refleksionshjul

500,00 kr.

Refleksionshjulet giver jeres faglige dialoger fokus og handlekraft. Det kan:

 • Sætte struktur på den faglige dialog.
 • Holde fokus på det tema I drøfter
 • Komme hele vejen rundt om temaet
 • Få drøftelserne til at blive til ideer og løsninger
 • Komme fra ide til konkret handling

Refleksionshjulet er et værktøj, som støtter jer i at have faciliterede drøftelser, og sætter refleksioner i gang ved hjælp af 218 refleksionskort i 8 forskellige kategorier.

Kategori:
Spar 20% på ekstra sæt (første sæt er fuld pris)

Beskrivelse

Har du også prøvet faglige dialoger som:

 • Manglede fokus, og gik i alt for mange retninger
 • Ikke førte til nye ideer og løsninger
 • Ikke førte til konrete forandringer af praksis
 • Handlede for meget om problemer og for lidt om det der lykkes

Så har du baggrunden for at vi har udviklet refleksionshjulet

Dialoger som ikke faciliteres, havner alt for ofte i tilfældige detaljer og ukonstruktive holdnings tilkendegivelser.

Men man har jo ikke altid en facilitator ved hånden”

Det har du nu!

Refleksionshjulet er en faciliteringshjælp til den faglige dialog som sikrer jer:

 • Fokus, så alle taler ind i det samme på samme tid
 • Fremdrift, så I flytter jer videre i drøftelserne
 • Konkrete handlinger, så tanker og ideer bliver til virkelighed.

Refleksionshjulet samler dialogen, og skaber nærvær, fokus og struktur. Det er visuelt, intuitivt, og nemt at bruge.

Det henvender sig til dig som arbejder i daginstitution og ønsker langt bedre faglige dialoger, større refleksion, og konkrete handlinger bag ordene.

Til refleksionshjulet hører 100 kort under kategorien pædagogik, og 118 kort under kategorien kommunikation & samarbejde.

I vælger det felt på hjulet hvor det er mest relevant at starte og lægger det temakort I arbejder med på feltet.

Når drøftelserne flytter sig, flytter I kortet med, så I hele tiden kan se og følge med i hvad I taler om nu, - eller I hjælper hinanden tilbage til feltet hvis I ikke var færdige der.

Kortene og hjulet hjælper jer tilsammen med at komme ordentligt omkring de temaer i drøfter, samtidig  med at I sikrer fremdrift i jeres snak.

Med refleksionshjulet har I refleksionskort og faciliteringsstruktur til jeres stuemøder, p-møder, p-dage og arbejdsgruppemøder i mange år frem.

Værktøjet er udviklet i samarbejde med pædagogiske ledere og medarbejdere i forskellige teams.

Om indholdet:

Refleksionshjulet inkluderer en udførlig faciliteringsguide, med eksempler på forskellige måder at bruge hjulet på og en handleplan.

Dobbelthjulet har to sider: “Pædagogik” og “Samarbejde & Kommunikation”

Pædagogik – fokus effekt for barnet:

Dobbelthjulets ene side taler direkte ind i den pædagogiske verden, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for barnet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • pædagogiske rutiner
 • den styrkede pædagogiske læreplan
 • det pædagogiske grundlag
 • forældrepartnerskaber

De 100 kort har hver deres relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet dels på baggrund af relevante nationale læreplaner for daginstitutionsområdet, og dels med udgangspunkt i dagligdagen i institutionerne.

Samarbejde & Kommunikation – fokus effekt for teamet:

Dobbelthjulets anden side handler om jeres samarbejde & kommunikation, og er bygget op omkring hvordan I skaber størst effekt for teamet.

Til denne side hører 4 kategorier af kort;

 • Teamudvikling
 • Stressforebyggelse
 • Relationel koordinering
 • Faglig feedback

De 118 kort har relevante spørgsmål der lægger op til refleksion, praksis gennemsyn, afklaring og udvikling.

Alle kortene er udviklet på baggrund af anerkendte teorier og modeller, men formuleret så de taler lige ind i dagligdagens samarbejdsmæssige udfordringer.

Der medfølger korte faktaark som fortæller de vigtigste pointer indenfor hver kategori.

Både refleksionshjulet og refleksionskort “kan selv”

Hjulet kan bruges uden kort – og fungerer med hvilket som helst tema der er relevant for jer, da det afspejler en faciliteret og struktureret dialogisk proces.

Kortene kan også bruges uden hjulet – alene til refleksive drøftelser indenfor de nævnte kategorier.

Spørgsmål til refleksionshjulet?

I er altid velkommen til at kontakte os


Overvejer I et større indkøb af refleksionshjul (4 eller flere) kommer vi gerne ud og demonstrerer hvordan hjulet skal bruges inden I beslutter jer.

Yderligere information

Vægt 1,7 kg