Område- og klyngeledelse – teamudvikling for daginstitutionsledere

Potentialehuset har god erfaring med at styrke og facilitere område og klyngeledelse og de særlige udfordringer og muligheder, som ledelsesstrukturen skaber via fx teamudvikling for daginstitutionsledere.

Vi har arbejdet med potentialer og muligheder i klyngeledelse/områdeledelse, og har bl.a. faciliteret et døgn for 60 områdeledere fra hele landet i samarbejde med Væksthus for Ledelse. Det har Væksthus for Ledelse skrevet en pjece om.

Vi designer læringsforløb for lederteamet i dit område/klynge i tæt dialog med jer, faciliterer jeres ledelsesdage når I er på internat, eller tilrettelægger og faciliterer konferencer for klynge og områdeledere.

Hvad har I fx brug for teamudvikling for daginstitutionsledere – eller:

 • Ønsker I tydelighed omkring de nye ledelsesroller og snitfladerne mellem daglige ledere og område/klyngeledere?
 • Vil I have den ønskede synergieffekt ved at være i ledelsesteam od få gavn af sparring og videndeling?
 • Vil I skabe fælles retning og værdier i jeres område/klynge som medarbejderne implementerer i deres dagligdag?
 • Ønsker I et fælles fagligt sprog om ledelse og ledelsesudvikling i jeres team?
 • Vil I arbejde hen imod det højtydende teams som trives og mestrer intern kompetenceudvikling?
 • Vil I sikre jer at I har tid til strategisk og visionær ledelse med kerneopgaven i fokus?
 • Ønsker I teamudvikling for daginstitutionsledere?

 

RELATIONEL KOORDINERING

Vi arbejder fx med:

 • Ledelsesstile som fælles fagligt sprog i klyngen/området
 • Facilitering af processen fra leder af egen enhed til at være en del af områdeledelse med det ansvar og helhedsfokus det kræver
 • Teamudvikling af daginstitutionsledere via styrkelse af tillid, dialog og evnen til professionel uenighed
 • Visions- og værdi processer, fra den vilde tanke til den konkrete og forpligtende handling i klyngen/området
 • Kompetenceudnyttelse og intern kompetenceudvikling i lederteamet
 • Opbygning af bærende teamkultur og rutiner for modtagelse af nye daglige ledere i teamet

 

Vi besøger gerne din organisation for at høre om udfordringer og ønsker. Kontakt os her.

Lene Bjerrehus Nielsen, Klyngeleder i Københavns Kommune:
“Vi har prioriteret at bruge Potentialehusets konsulenter til at få bygget samarbejdet i ledelsesteamet op, og efterfølgende til at udvikle både lederteamet, og den enkelte leder.
Jeg kunne ikke have nået så langt med mit team uden Potentialehuset, og på trods af en stram økonomi, prioriterer vi fortsat at få Potentialehusets konsulenter på jævnligt, da det er med til at skabe stor arbejdsglæde i teamet, og opkvalificere os som ledere.”

Søren Teglskov, Projektleder i Skolelederforeningen og Sanne Brønserud Projektleder, KL
“Potentialehusets konsulenter førte os gennem udviklingsdøgnet for 60 områdeledere fra hele landet, med stor succes. Døgnet var inspirerende planlagt og skarpt styret til stor fornøjelse for deltagerne og Væksthus for ledelse.”