Høst frugterne af områdeledelsen

– teamudvikling for lederteams

Langs det danske jernbanenet vokser der vilde æbletræer. De er så vilde, at æblerne end ikke har fået et navn. De er opstået ved et tilfælde, fordi to æbleskrog er smidt ud af toget på det samme sted. Kernerne har fundet sammen til et nyt æbletræ.

Områdeledelse er ikke opstået helt så tilfældigt som de vilde æbletræer. Men ledelsesformen kan alligevel opleves som et helt nyt træ, hvis frugter man ikke helt ved, hvordan man kan høste.

TEAMUDVIKLING

Her er 3 steder hvor du kan sætte ind, for at få træet til at vokse med saft og kraft

1. Gør det vigtigste først
2. Brug hinanden
3. Husk relationen

Så kan du gå til punkt 4, hvor det er tid til at høste frugterne.

4. Bred synergien ud

1. Gør det vigtigste først!

Hvordan skal jeres nye fælles træ se ud, og skal det bære æbler, pærer eller helt andre frugter? Sæt spørgsmålet om hvad I skal og kan sammen som lederteam på dagsordenen, uanset om I er et nyt lederteam, eller har været sammen længe. Hvor vil I vokse hen, og hvad vil I give hinanden et fast og forpligtende håndslag på?

I kan bruge de 5 R’er: ”rammer, retning, roller, regler og relationer” til at afklare, hvor jeres team er godt kørende, og hvad der kalder på handling nu. Prioriter hvor det er vigtigst at starte. Dét der sætter blomst i jeres fælles træ, er forpligtende aftaler med hinanden som følges op af konkret adfærd og evalueres løbende.

2. Brug hinanden

Hvis I, ligesom det vilde æbletræ, skal have gavn af at komme fra noget forskelligt, skal I kunne integrere og bruge jeres forskellige kompetencer og erfaringer i teamet. I har en unik mulighed for at sætte turbo på fælles ledelsesudvikling og få jeres perspektiver, tvivl og refleksioner i spil i teamet.

I kan fokusere på ledelsesstile, stressforebyggelse, forandringsledelse eller den coachende tilgang, – det vigtige er at I gør det SAMMEN. Teamudvikling for lederteams vil give jer et fælles ledelsesfagligt sprog og et godt kendskab til hinandens kompetencer og styrker.

Når I kender hinandens spidskompetencer, kan I tænke dem ind i jeres daglige praksis, fx ved at skabe fælles aktiviteter som involverer hele området, og ved at lade de kompetencer, som opgaven kalder på, afgøre, hvem som løfter den.

3. Husk relationen

Både æbletræer og lederteams kan klare sig under dårlige betingelser, men resultatet bliver derefter. Sæt arbejdet med relation og stemning på dagsordenen på lige fod med drifts- og visionsarbejde.

Det handler om at vande jævnligt, for selv de bedste intentioner kan tørre ud. Og det handler om at I hver især tager ansvar for at lukke lyset og solen ind i teamet. Tjek hvad I selv bringer med ind i teamet af både næring og ukrudt.

I kan spørge jer selv og hinanden om I taler ud fra et ego-behov, et eget enheds-behov eller et behov I ser for hele teamet eller området. Forstå først, og søg derefter at blive forstået selv.

I det højtydende team spørger man til kollegaens perspektiv, ligeså ofte som man selv fremlægger sin holdning, og man hjælper alles perspektiver frem.

Evnen til at kunne lytte ægte til hinanden skaber rodnettet for alt andet ledelsesarbejde I skal lave sammen, både det sjove, det udviklende og det virkelig vanskelige. Teamudvikling for lederteams kan øge jeres fælles trivsel.

Når I har fået træet til at vokse og blomstre…

4. Bred synergien ud!

Når ledelsesteamet selv er flyvende, er det tid til høstfest for alle. Lad hele området få gavn af det I kan sammen. Sæt skub på kreativitet og innovation hos jeres medarbejdere, og giv den gode synergi videre.

Hjælp jeres medarbejdere med at udvikle løsninger på de konkrete udfordringer de står med, og vær sammen om at få fat i de frugter som hænger lidt højere oppe i træet.

I kan tilrettelægge idéudviklingsprocesser for en mindre gruppe medarbejdere på tværs af området, eller for alle. Det vigtigste er at I arbejder med ”opfindsomhed” og ”mulighed”, og lader alle stille ind på udviklingskanalen samtidig.

Inviter gerne områdets borgere og brugere til en samskabelsesproces hvor alle får lov at bidrage med input og gode ideer til at kvalitetssikre og forbedre.

Det er nu I for alvor kan høste frugterne af jeres arbejde, og få løsningen af kerneopgaven løftet kvalitativt og innovativt til glæde for de borgere, brugere eller børn som det hele handler om.

Kontakt os for at høre mere om, hvad I kan gøre

KONTAKT OS – RING 42 15 15 15