Er du krigeren, politikeren eller filosoffen, når du får feedback?

Det kan være svært at give kollegial feedback (Læs hvordan det bliver lidt nemmere at give feedback), men det bliver endnu sværere hvis den kollega du giver feedback til, ikke tager godt imod den.

Det gælder både når vi får værdsættende feedback og kritisk feedback, at vores automatreaktioner kan tage over, og gøre os til rigtig dårlige modtagere.

Måske kommer du til at:
Forsvarer du dig, som krigeren, når du modtager feedback?

Forsvare dig. KRIGEREN

Hvis du oplever feedbacken som et angreb, er der stor sandsynlighed for at du vil have paraderne oppe, og måske endda gå til modangreb.

I forsvarspositionen er du mere optaget af at tilbagevise, og finde noget du selv kan bebrejde din kollega (eller rose ham for), end at lytte rigtigt efter og spørge ind til det du får at vide.

”Du afbryder da selv rigtig mange gange, og det der med at hjælpe synes jeg faktisk ikke du er særlig god til, for i sidste uge, da jeg...”

Når vi umiddelbart afviser det vores kollega vil sige til os, uden at lytte efter, går vi glip af muligheden for vigtig læring, og for at se os selv fra et andet perspektiv. Vi kan også slå skår i relationen, og tage modet fra den der giver feedbacken så hun ikke tør tage bladet fra munden en anden gang.

Det er ikke kun kritisk feedback, som vi forsvarer os imod, men kan også være ros og påskønnelse som vi skynder os at få lukket ned.

Det ville enhver da have gjort, det var virkelig ikke noget, og i øvrigt er jeg så glad for al den hjælp du giver”.

Det er SÅ ærgerligt når vores automatreaktioner får krammet på vores mulighed for at få vigtig information om os selv, vores kolleger og vores arbejde.

Det kan også være at du reagerer ved at:

Forklarer du dig som politikeren, når du modtager feedback?

Forklare dig. POLITIKEREN.

Hvis du har brug for at sige en hel masse om hvorfor og hvordan når din kollega giver dig feedback, er det med stor sandsynlighed en automatreaktion. Du oplever et umiddelbart behov for at din kollega skal forstå DIG og dine bevæggrunde, og det behov sætter du foran, din kollegas behov for at fortælle dig noget.

”Det var fordi at der ugen inden var sket XX, og da jeg så opdagede at YY ikke havde, så troede jeg at du var i gang med..., og så gjorde jeg ZZZ, og ellers ville jeg jo bare have...”

Resultatet bliver let det samme, som når du forsvarer dig: Du lytter ikke rigtig efter budskabet, og du giver ikke din kollega en fornemmelse af at det er blevet hørt og modtaget.

Hvis du husker på, at din kollega har brugt energi og kræfter, og måske taget mod til sig for at sige noget til dig, som er vigtigt, kan du måske slippe automatreaktionerne og dit eget behov for at forsvare og forklare.

Så kan du i stedet:
Fordyber du dig som filosoffen i feedbacken du modtager, så muligheder åbne sig m.m.

Fordybe dig. FILOSOFFEN.

Når du fordyber dig i den feedback du får, så lytter du efter og forsøger at forstå hvad din kollega fortæller dig. Du er nysgerrig og undersøgende, og spørger ind til præcis hvad hun mener, og hvad hun ønsker, indtil du har forstået budskabet.

At fordybe sig og lytte er ikke det samme som at være enig i den kritik man får, eller bare tage imod alt hvad der kommer fra en kollega.

Men når du fordyber dig, giver du dig selv mulighed for at forstå og overveje den feedback du får, INDEN du beslutter hvad du vil gøre med den.

Måske er der guld at hente og du får helt nye perspektiver på noget. Måske ved du ikke helt om hvad du skal med den, eller du er ikke enig i det der bliver sagt.

Pointen er, at du IKKE ved det hvis ikke du fordyber dig. Lytter, spørger ind, reflekterer og overvejer.

”Tak fordi du fortæller mig det, jeg skal lige  høre dig om du har lagt mærke til andre situationer hvor det sker, eller det mest var den episode du lige har fortalt mig om?”

Hvis du starter med at træne din fordybelses muskel hver gang du får feedback, gør du det meget lettere for dine kolleger at sige hvad de har på hjerte. Du bliver rollemodel i forhold til hvordan man kan modtage en feedback interesseret og undersøgende.

Du får også mulighed for at blive meget klogere på hvordan du selv virker på andre, hvordan dine kolleger ser din opgaveløsning, og hvordan de ser på jeres opgaver og samarbejde.

Hvis I har brug for at arbejde med at få en konstruktiv feedback kultur, så kontakt os uforpligtende ved at ringe via ovenstående boks - eller udfyld kontaktformularen nederst på siden.

Kunsten at give og modtage feedback er noget af det vi har faciliteret allerflest personaledage omkring. Vores personaledage er aktive, involverende og med helt konkret træning tæt koblet til jeres praksis.