ONLINE FACILITERING - lær at få onlinemøder og hybridmøder til at engagere og skabe værdi


I Potentialehuset er vi eksperter I at facilitere involverende online- og hybridmøder, og vi giver meget gerne vores viden og erfaring fra os.

Onlinefacilitering bygger grundlæggende på de samme principper og tilgange, som når vi arbejder med facilitering live, men der er også forskelle som er vigtige at være opmærksomme på.

Når vi mødes online, har vi sværere ved at forbinde os til hinanden, og forstå underliggende signaler og betoninger når vi kommunikerer. Det betyder noget for vores psykologiske tryghed, som har indflydelse på vores kreativitet, åbenhed og ærlighed til mødet

Vi hjælper jer med at:

  • forstå den grundlæggende psykologi når vi mødes online og hybridt, så I ved hvad I skal være opmærksomme på, for at skabe et godt møde
  • sætte de rigtige rammer og spilleregler for jeres online- og hybridmøder, så både deltagere og mødefacilitatorer er klar til at gå i gang
  • involvere alle deltagere ved hjælp af enkle metoder og værktøjer, som I selv kan bruge og afprøve med det samme
  • skabe kontakt og fællesskab online, så deltagerne oplever sig set, hørt og anerkendt selvom de sidder på distancen
  • I ikke bare får talt sammen, men også produceret noget sammen
  • sikre at både de der sidder live og de sidder online til jeres hybridmøde har mulighed for at bidrage, og tryghed til at turde gøre det.

Undgå online fælderne

Vi har sværere ved at aflæse underforståede spilleregler og kan bruge uforholdsmæssig meget energi på at få teknikken til at spille, og forsøge at følge med.

Derfor kan onlinemøder skabe passive mødedeltagere, som tjekker mails i stedet for at bidrage med deres input, og det kan være sværere at skabe ejerskab til beslutninger og aftaler.

Hybridmøder kan let blive til en dem- og os, oplevelse alt efter om det er onlinedeltagerne eller de som sidder fysisk sammen, som er majoriteten til mødet. Nogle kan blive helt glemt.

Hvis vi vil have gode og værdifulde onlinemøder og hybridmøder, skal de faciliteres, og det kan være godt at kende og afprøve forskellige digitale metoder til at skabe mere involvering, ejerskab og at få produceret mere til de virtuelle møder.

Når vi laver workshops i onlinefacilitering foregår det selvfølgelig online, så vi kan vise det vi fortæller om, og så I som deltagere kan mærke hvad der virker, og hvordan det virker.

Vi laver workshops og værksteder i onelinefacilitering i mødeprogrammet ZOOM. 

Onlinefacilitering kan både fungere som en eller flere workshops for sig selv, eller være en del af et kursusforløb om facilitering, hvor vi supplerer den fysiske undervisning og træning med et eller flere onlinemoduler.

Med en facilitator fra Potentialehuset får du:

  • En omfattende digital værktøjskasse med metoder til at samarbejde, reflektere og producere online.
  • Erfaring med mange forskellige digitale kursusforløb med deltagerantal fra 7 – 100 – og varighed fra 1- 6 timer pr kursus.
  • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer

Katrine Kent er forfatter til bogen ”Facilitering af Onlinemøder, sådan får du ejerskab og engagement gennem skærmen” (2020), samt kapitelforfatter til bogen ”Hybride Arbejdsformer” (2023), hvor hun har skrevet et kapitel om hybridmøder.

Køb bogen Facilitering af onlinemøder her 

Køb bogen Hybride arbejdsformer her 


Læs om digitale tips til at flytte team samarbejdet online i artiklen teamudvikling online

Kontakt os uforpligtende og hør, hvordan vi kan lære jer at facilitere kvalitative og effektive onlinemøder: