Hvad gør du med de ”krævende” forældre i institutionen?

Lyt til dem!

Det er måske ikke den opfordring du har mest lyst til at høre, men ikke desto mindre er lytning det allermest virkningsfulde i en lidt anstrengt relation eller samtale. God lytning og forældresamarbejde er stærkt beslægtet!

Det er dog ikke ligegyldigt hvordan du lytter.

Kvaliteten af vores lytning til hinanden er ikke altid særlig høj. Ofte fokuserer vi energien mere på at få samtalepartneren til at forstå vores eget synspunkt, end på at lytte nysgerrigt til det den anden siger.

Vi tror fejlagtigt at vi får mest indflydelse på kommunikationen, hvis vi får argumenteret for vores eget synspunkt først. Modparten tror og gør præcis det samme, og vi står i en situation hvor to mennesker taler sammen, og høfligt hører på hinanden, men ingen af parterne lytter.

Måske har du selv stået med en forælder og fornemmet, at vedkommende gerne ville sige noget mere til dig, men alligevel er gået fra institutionen uden at få sagt tankerne højt.

Du har formentlig også oplevet forældre som absolut ikke havde problemer med at få tingene sagt, men derimod at få dem sagt på en måde, så du faktisk havde lyst til at høre efter.

Skal man lægge ører til hvad som helst?

Som fagprofessionel er det altid dit ansvar at være den lyttende og forstående part, hvilket selvfølgelig ikke betyder at du skal finde dig i hvad som helst. Du har lov at sætte grænser for dig selv og din arbejdsplads, hvis de er ved at blive overtrådt.

Det er dog noget helt andet end at gå i den fælde som handler om at vinde argumentationen, og som fokuserer på dit personlige behov i stedet for at have effekten for barnet for øje.

Det kloge valg er næsten altid at forsøge at forstå. Hvad er det for perspektiver som forældrene kommer med, og hvordan oplever de situationen, samarbejdet og institutionens prioriteringer? Hvordan er det egentlig at være forælder til et barn i din daginstitution?

Det er vigtige spørgsmål, som du har mulighed for at blive meget klogere på, hvis du bruger din nysgerrighed og lyttekompetence godt.

Du kan lytte på 3 forskellige måder

De tre forskellige niveauer af lytning som vi formentlig alle kender, giver meget forskellige resultater af en samtale.

1. Indre lytning og forældresamarbejde.

Her lytter du mere til dit eget perspektiv, og til dine egne erfaringer og forforståelser end til samtalepartneren. Du lytter altså til den ’krævende’ forældre ud fra forudsætningen om at hun/han ER ’krævende’, og det du vil høre, er derfor højst sandsynligt urimelige krav, og konsekvent utilfredshed, uanset hvad forælderen rent faktisk siger.

Den indre lytning er også den, hvor du afbryder for at overtage med dine egne associationer (”det kender jeg godt, – jeg har bare gjort det at…”), eller mister koncentrationen og tænker på hvad du skal handle i Netto om lidt.

Din samtalepartner vil næppe føle sig hørt og forstået, medmindre du er en særdeles god skuespiller. Hvis du undrer dig over hvorfor forældrene ikke ”bare siger det”, kan et muligt svar findes her.

2. Fokuseret lytning og forældresamarbejde.

Her lægger du dine egne perspektiver og holdninger til side et øjeblik, og trækker i stedet din nysgerrighed frem. Hvad siger forælderen egentlig til dig? Hvordan opleves verden fra hendes briller og hvordan er det mon at være i hendes sko?

En af de sværeste ting ved at lytte fokuseret er at holde sig fra at vurdere og dømme (”arhh, det kan vist ikke være rigtigt. Hun kan da bare…”). Men hvis du lykkes, kan du opleve en helt anden form for samtale og efterfølgende kontakt.

Et menneske som er blevet lyttet fokuseret til, er langt mere åben overfor at lytte til dig og være nysgerrig på dine perspektiver. Men det kræver at du VIL og TØR sætte alt dit eget tankegods på standby i de minutter samtalen varer, og det er ofte lettere sagt end gjort.

3. Global lytning og forældresamarbejde.

Vi lytter globalt når vi lytter til hele den andens kommunikation. Ikke blot til det som siges, men til de følelser og den intention det siges med. Det gør vi ved at lytte til kropssprog, mimik og tonefald, præcis som når du lytter efter hvordan børnene på stuen har det.

Den globale lytning kræver om muligt endnu mere åbenhed end den fokuserede, for når jeg lytter globalt giver jeg plads til at høre den andens følelser – og det er svært, hvis mine egne fylder det hele.

Tænk på en ven, veninde, kollega eller en hvilken som helst anden person som du har haft en samtale med, hvor du virkelig har følt dig set, hørt, forstået og rummet. Så ved du hvad global lytning er.

Forældrene vil elske dig for at lytte til dem på denne måde, og jeres muligheder for sammen at skabe trivsel, udvikling og læring for barnet vil vokse, når du sætter dine lyttekompetencer i spil.

God lytning skaber et stærkt forældrepartnerskab

En god forældrelytte kultur handler om andet og mere end at tage imod perspektiver og feedback på en lydhør og lyttende måde. Det handler også om at være nysgerrig og invitere aktivt til at forældrene giver deres perspektiv på sagen. Spørg, inviter, og spørg igen.

Forskning viser at det hjemlige læringsmiljø er ganske afgørende for at barnet trives, lærer og gror, [i] og her bliver forældrepartnerskab en vigtig faktor for børnenes udvikling, og kvaliteten i jeres daginstitution. Fokuseret og global lytning kan være et af dine stærkeste værktøjer til et godt og stærkt forældrepartnerskab.

Vil I arbejde med at træne fokuseret og global lytning – også når det er svært, og skabe højere kvalitet i dit dagtilbud så kontakt os her:

[i] Forskningsresultater ved bl.a. Brenda Taggart