Om at få værdi af feedback i faglig kontekst

Feedback får vi hele tiden af hinanden når vi er på job. Den kan komme i form af værdsættende eller kritiske ord, ved talende tavshed, himmelvendte øjne eller smil og klap på skulderen.

At tage imod den kritiske feedback på konstruktiv vis, er imidlertid ofte svært og sårbart. Så hvordan kan vi tage imod kritikken på en måde så vi vokser og bliver klogere?

Er jeg så god nok?

Når andre kritiserer eller stiller spørgsmål ved det vi gør, kan vi let få aktiveret grundlæggende psykologiske mekanismer, som angsten for at blive afvist, ikke at være god nok eller ikke at høre til.

En af udfordringerne ved at modtage kritisk feedback er netop, at vi hurtigt kommer i alarmberedskab, og får vanskeligt ved at høre og nuancere, hvad der egentlig bliver sagt. Når kritikken bevidst eller ubevidst opfattes som farlig for os, vil vores første indskydelse være at beskytte os mod den, ved enten at forsvare os eller forklare os. ”Forklarmigrøv” kalder vi det sidste fænomen, hvor vi flytter fokus fra at lytte og forstå den anden, til selv at blive forstået.

En forudsætning for at lykkes med kollegial feedback på arbejdspladsen, er at fylde tillids- og tryghedskontoen godt op. I skal anerkende hinanden for det I kan, og det I gør som skaber værdi i opgaveløsningen, så alle i teamet føler en grundlæggende accept af hvem de er.

Begynd fx med at lægge mærke til og dernæst få sagt højt, det I ser hinanden gøre som skaber værdi på arbejdspladsen. Husk at gøre det konkret og knyttet til den opgave I er sammen om at løse. Feedback skal relatere sig til arbejdskonteksten for at være meningsfuld, så vi kan bevæge os fra kritik til konstruktiv feedback. At få at vide at jeg er sød, klog eller god til at bage, hjælper mig ikke til at se hvordan jeg bidrager til at løse kerneopgaven.

Det gør det derimod, hvis jeg får at vide hvordan min venlige attitude skaber lethed og arbejdsflow, hvordan mine kolleger har gavn af at sparre med mig og spørge til råds, eller hvilken betydning min fredagskage har for arbejdsglæden og sammenholdet.

Tydelighed skaber tryghed

Vær opmærksom på at tryghed ikke kun opnås ved ros og anerkendelse, men også ved klare meldinger når der er noget som der skal tales om. Hvis dine kolleger ved at de får det at vide, hvis noget nager dig, og hvis jeres forventninger til hinanden er klare og udtalte, vil I bruge meget mindre energi på at ’skanne’ hinanden og stemningen, og gætte på hvad de andre mener om det I gør og siger. I vil dermed få langt lettere ved at lytte ordentligt til den feedback I får og gøre kritik til konstruktiv feedback.

Den feedback som ikke bliver sagt højt eller ikke formuleret tydeligt, kan tage uendelig meget af vores energi når vi er på job. Især hvis vi er i tvivl om hvad kollegerne eller ledelsen mener om os. Den manglende hilsen på gangen, blikket ud af øjenkrogen eller kommentaren på personalemødet, kan sætte tankerækker i gang, der ruller som snebolde, og i værste fald kan ende i en lavine af paranoia.

Når vi ikke grundlæggende føler os set, anerkendt og inkluderet, vil tolkningen af de andres kropssprog og handlinger sjældent falde positivt ud.

Start med selv at få ryddet op i din ’sorte bog’.

Det kan være svært at få det sagt for dine kolleger, og måske er du også selv fristet til at krybe udenom, for er det nu virkelig umagen værd? Ja, det er det næsten altid, for du siger det jo alligevel, – med dit kropssprog, dit tonefald og din adfærd. Men når du fedter med ordene, gør du det svært for din kollega at forstå dig, bruge feedbacken og gøre din kritik til konstruktiv feedback. I værste fald får du selv skrevet dine kollegers synder op i din indre ’sorte bog’, og en dag er bogen fyldt op, og det samme er du selv, og reaktionen bliver voldsom og uhensigtsmæssigt.

Hvis du allerede nu har en sort bog eller måske en hel reol et sted, er det en rigtig god ide at få tømt ud inden næste dråbe får bægeret til at flyde over. Få hjælp og sparring til hvordan du visker tavlen nogenlunde ren, og husk at din sorte bog er dit ansvar – ikke kollegaens som ikke aner noget om dens eksistens!

Feedback er en gave til dig – tag imod den – gør kritik til konstruktiv feedback!

For at kritik eller ros, skal blive til læring og udvikling er det nødvendigt at man fordyber sig i den. Det betyder at lytte efter, spørge ind og reflektere over det der bliver sagt, for at bevæge os fra kritik til konstruktiv feedback. Vi skal ikke uden videre tage al feedback til os, men det som afvises allerede ved porten uden at blive undersøgt, bliver aldrig en hjælp til at overveje og vurdere vores egen adfærd og indsats.

Tænk på feedback som et tilbud om et andet perspektiv – vel at mærke et perspektiv du aldrig får muligheden for selv at tage, nemlig at se dig selv udefra. Du oplever alting indefra, og nu får du chancen for at finde ud af hvordan en kollega, en samarbejdspartner eller en borger oplever samme situation. Ingen af jer har sandheden alene, men tilsammen kommer I lidt tættere på, end hvis I kun insisterer på jeres egen udgave. Feedback er et udsagn fra en andens perspektiv, og ikke en fyldestgørende dom over din adfærd, dit bidrag eller din personlighed.

Tænk på feedback som en gave – også den kritiske feedback. Men en gave som i det øjeblik den er afleveret tilhører dig. Hvorvidt du stiller den til skue på kaminhylden, gemmer den på loftet, smider den i skraldespanden eller forsøger at returnere den, er helt op til dig.

Men pak den nu lige ordentligt ud først, og overvej om der ikke er noget ved den du kan bruge. Måske kan du gøre kritik til konstruktiv feedback og en gave du ikke vil undvære. Og husk at sige tak til den som har brugt tid og kræfter på at få det sagt til dig.

Undgå hjemmeblindhed

Vi har brug for at andre giver os feedback for at vi kan hvile i det vi gør, og vokse og udvikle os. Uden feedback på vores opgaveløsning, og den måde vi fremtræder og kommunikerer på, har vi ringe muligheder for at vurdere vores indsats. Så ved vi reelt ikke hvordan vores handlinger påvirker andre, hvor tilfredse borgere og samarbejdspartnere er med vores indsats, eller hvad vi især lykkes med.

Vi risikerer at blive ramt af det en pædagogisk leder kalder for ”hjemmeblindhed”, hvor vi fanges i et spind af knap så hensigtsmæssige rutiner og vaner, eller i en fælles selvtilfredshed som gør os lidt for magelige.

Læs evt.: Hvordan får jeg det sagt så det bliver hørt

Gør feedbacken spiselig uanset hvordan den serveres

Hvis du vil være rigtig skrap til at bruge feedback til læring, så hjælp din kollega, borger eller samarbejdspartner til at formulere feedbacken så den er brugbar for dig. Måske får du kritik eller skældud i abstrakte vendinger som du ikke forstår betydningen af. Spørg ind til det konkrete ”Hvad er det du har oplevet jeg har sagt og gjort som får dig til at sige sådan?”.

Måske bliver det aldrig klart for dig hvad vedkommende egentlig ønsker af dig, eller hvorfor denne reagerer på situationen. Spørg ind til ønsket: ”Hvad er det du kunne tænke dig at jeg gjorde i stedet for?”, eller til reaktionen: ”Hvad er det præcis som du er vred over?”. Så forsøger du at hjælpe vedkommende fra kritik til konstruktiv feedback.

Vær lige opmærksom på din egen tilstand når du spørger ind til den feedback du får. Lige meget hvor diplomatisk og anerkendende du formulerer dig, vil dit kropssprog og tonefald nemlig hurtigt afsløre hvis du er bitter, vred eller ude på at få ret, og samtalen vil blive derefter.

Det kan være svært at bevare den oprigtige nysgerrighed og interesse hvis vi bliver overfusede eller overraskede, men lydhørhed kan være meget afvæbnende og forvandle en potentiel konflikt til en læringssituation, hvor begge parter går klogere og roligere derfra.

Husk også at tage godt imod den ros du får.

Hvis du er en af de personer som har svært ved at tage imod anerkendelse uden at slå det hen med et ”årh det var da ikke noget”, eller ønske dig ud af stuen når rosen går i din retning, så har du også et stykke vej at gå. Ros er nemlig mindst ligeså vigtig som kritik for at blomstre og gro i opgaveløsningen. Ros hjælper dig til at kende og dermed gentage og forstærke, hvad du gør godt og lykkes med.

Måske kan det hjælpe at tænke på at det ikke handler om DIG som person, men om at blive klogere på den måde du bidrager til det I er fælles om og sammen for – nemlig at løse jeres kerneopgave til gavn og glæde for andre.

Faglig feedback, både den værdsættende og den kritiske, er en af de vigtigste veje til udvikling og refleksion, og et kendetegn ved det højtydende team er da også deres åbne og konstruktive feedbackkultur, hvor de giver hinanden 5 gange så meget ros som kritik. 1). Det som bliver sagt, og derefter oprigtig hørt, får os til at gro og blomstre, hver for sig og sammen. Læs mere i om at give feedback.

Så hvordan vil Du modtage de ’gaver’ du får af dine kolleger fremover?

1) The Ideal Praise-to-Criticism Ratio, by Jack Zenger and Joseph Folkman, 2013

Af Katrine Kent, Ejer og partner i Potentialehuset, cand.mag. i psykologi & certificeret coach