Fair Proces

Involver medarbejderne | Sæt ramme og retning | Skab værdi med forandringen

I en Fair Proces:

 • Involverer man uden at miste styringen
 • Skabes en innovativ kultur
 • Oplever medarbejderne procesretfærdighed
 • Følger positiv holdning og adfærd af lederens proceshåndtering
 • Arbejdes ud fra et praksisnært strategisk procesdesign

 

At arbejde med forandringer med inspiration i Fair Proces handler om at sikre ejerskab og motivation hos medarbejderne og at udøve procesretfærdighed
så alle er med undervejs – og bagefter.

Fokus er på de små hurtige skridt mod et mindre mål – det som kaldes inkrementel innovation. Resultatet er medspillere og medudviklere af løsninger, i stedet for modstand og forandringer som ingen forstår.

Hvad kræver en fair proces?

Det kræver at lederen er tydelig i sin rammesætning og gør sit valg af beslutningsdesign transparent, så medarbejderne ved hvad de er inviteret ind til, og forstår formålet med forandringen. Det skal være klokkeklart hvad der skal kunne lade sig gøre fremover, som ikke er muligt nu.

I forandringsprocessen skal 3 vigtige principper overholdes, og forandringslederen skal mestre de nødvendige kommunikationsformer.

Det har fx stor betydning for processen, at lederen kan veksle mellem positioner som kontekstsættende og inviterende til opklarende spørgsmål og dialog, altså mestre forskellige ledelsesstile.

LEDELSESSTILE

Fair Proces er en praktisk teori – udarbejdet af Bo Vestergaard – som er skrevet for at klæde lederne på til at tilrettelægge og gennemføre forandringsprocesser. Få fat i bogen her.

Se et eksempel på ledelsesstile koblet med fair proces:

Fair Proces koblet med Colemans ledelsesstile på et forløb for 35 klasserumsledere og afdelingsledere på en folkeskole. 2 x 3 timer om aftenen, hvor vi bl.a. har arbejdet med:

 • Hvor involverende et procesdesign skal jeg vælge og hvorfor?
 • Hvilke af de afgørende principper er mest udfordrende at overholde undervejs, og hvad sker der når de ikke overholdes?
 • Hvordan kan jeg med min ledelsesadfærd styrke den konstruktive holdning og adfærd hos eleverne/medarbejderne i processen?
 • De seks stilvalg i ledelsesstile og deres intention og risikerede effekt
 • Personlig profil og vores samlede profil i stilvalg – hvilke refleksioner giver det?
 • Casearbejde med ledelsesstilenes styrker og risici i en forandringsproces

 

Hvis I vil høre mere om Fair Proces, så

KONTAKT OS – RING 42 15 15 15