Forandringsledelse

Lav en fair proces | Skab Anerkendende Følgeskab | ActeeChange | Spil forandringen igennem

Forandringer der lykkes:

  • Sætter tydelige rammer og retning for forandringen
  • Skaber ejerskab og involvering i forandringen
  • Gør det abstrakte konkret og meningsfyldt
  • Følger implementeringen og de nye vaner helt til dørs

 

Forandringsledelse

 

At være leder af en kommunal eller regional virksomhed, indebærer i dag at lede små og store forandringsprocesser uanset hvilket ledelsesniveau man befinder sig på.

Forandringer er et vilkår, som både ledere og medarbejdere må forholde sig til som en del af deres praksis, men – det er ikke let at komme i mål med en forandringsproces. En foruroligende stor del af organisatoriske forandringsprocesser lykkes fortsat ikke.

Vores hjerner befinder sig nu engang bedst ved at gøre det vante, og vi reagerer ind imellem helt instinktivt imod nye tiltag, især hvis vi ikke forstår meningen, retningen eller rationalet bag de beslutninger som træffes, eller hvis vores status eller tryghed er i fare, eller opleves i fare.

I Potentialehuset hjælper vi jer gerne uanset hvor i forandringsprocessen I har behov for proceshjælp eller sparring. Vi kan hjælpe med det overordnede strategiske design, forståelse og håndtering af de reaktioner som en forandringsproces mødes af, eller konkret implementering af forandringerne ind i daglig arbejdspraksis.


Uanset til hvad I ønsker hjælp, vægter vi et grundigt forarbejde og et kendskab til jeres konkrete praksis, før vi tilrettelægger udviklingsforløb i tæt samarbejde med jer.

Vi besøger gerne din organisation for at høre om udfordringer og ønsker – kontakt os her