Kend fejlene, giv slip på dem, og kom i mål med læreplansarbejdet uden stress

I arbejdet med at designe og facilitere processen hen imod den styrkede læreplan i daginstitutionen, kan man godt få lidt uro i maven af det her:

 • 60 sider om den styrkede læreplan
 • 9 afsnit i det pædagogiske grundlag
 • 6 forskellige læreplanstemaer
 • Formålsbestemmelse
 • Lovgrundlag
 • DEADLINE for implementering 1.7.2020

Det kan virke voldsomt, uoverskueligt og ganske uoverkommeligt at leve op til lovgrundlag & egne faglige ambitioner, samtidig med at den daglige praksis skal passes.

Nogle gange er løsningen slet ikke at gøre en hel masse, men modsat at holde op med at gøre det som forhindrer én i at nå i mål. 

Vi har fundet 3 typiske fejl du kan begå, når du skal facilitere arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i din institution.

Hvis du styrer udenom dem, behøver det på ingen måde at være et uoverskueligt og ressourcetungt projekt at få den styrkede pædagogiske læreplan ud over rampen.

De 3 typiske fejl er:

 1. Du tænker for meget ”ud af boksen”
 2. Du glemmer helikopterturene
 3. Du tror du skal gøre det hele selv

Lad os tage dem en ad gangen.


1. Du tænker for meget ”ud af boksen”.

I mange år har vi fået at vide at vi skal tænke ud af boksen, være kreative og innovative og finde på en masse nyt.

Men vi overser noget væsentligt, hvis vi fokuserer for meget på udvikling og nytænkning. Vi overser nemlig værdien ved det vi allerede har, og det som i forvejen virker.

I stedet for at tage udgangspunkt i det I mangler, så tag udgangspunkt i alt det I allerede har, eller næsten har.

Det som I blot skal forstærke, formindske eller justere for at leve op til den styrkede læreplan. Når du faciliterer arbejdet med den styrkede læreplan, så hold konsekvent fokus på at glasset er (mindst) halvt fyldt – og ikke halvt tomt.

Så sker der nemlig det her:

 • Skuldrene sænker sig hos alle medarbejdere
 • Humør og motivation stiger en grad eller to
 • Blikket vendes derhen, hvor det er overkommeligt at rette til og tilføje til den daglige praksis.

SÅ…

 Sænk ambitionerne om pædagogisk revolution i institutionen, og fokuser på det I allerede har, og allerede gør. Du kan starte med at tænke i….

Mikrohandlinger

Faciliter dine medarbejdere til at tænke i mikrohandlinger som stille og roligt kan blive til ny pædagogisk praksis.

Opdag fx hvor meget natur, udeliv & science I egentlig har i jeres institution, på legepladsen og i nærområdet, og så brug det lidt mere eller på en lidt anden måde.

I sig selv har mikrohandlingerne måske ikke den store effekt, men når de bliver til daglige rutiner, betyder de langt mere for børnenes natur og videnskabsforståelse end den årlige naturuge i skoven.

En tilgang til krop, sanser & bevægelse hvor I bliver ”inde i boksen”, kan være at I finder alle de steder, hvor I som pædagogisk personale kan styrke børnenes kropslige udvikling ved ”at sidde på jeres hænder”, altså ved at lade børnene gøre nogle af de ting, som I af vane plejer at gøre for dem.

Hvis du faciliterer en gennemgang af det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer med den tilgang, kan det give jer et hav af mikro ideer, til hvor I med små justeringer, kan sætte ekstra skub i børnenes udvikling.

Faciliter også ud fra…..

”Lige nu” tankegangen

Det er en tilgang som kræver facilitering, for at vi kan få øje på de lavthængende frugter. Her må faciliteringen gerne handle om at søge lidt ”ud af boksen” i forhold til den måde vi plejer at tænke på, men stadig ”indenfor boksen”, forstået som den dagligdag og praksis som vi kender.

Det handler om at få det aktuelle – også det besværlige – til at give mest mulig afkast på børnenes udviklingskurve, og arbejdet med læreplanerne.

 • Hvad er børnene optaget af lige nu?
 • Hvad er samfundet optaget af lige nu?
 • Hvad sker der fysisk og konkret lige nu i jeres institution?

Kan det, at I lige nu renoverer legepladsen (som er mega besværligt og irriterende), bruges til at arbejde med børnenes gåpåmod og evne til at håndtere modgang som del af deres alsidige personlige udvikling ?

Eller kan I bruge det til at udvide viften af sproglige læringsmuligheder med nye og sjove ord?

I mange tilfælde kan faciliteringen alene handle om at få det pædagogiske personale til at opdage og beskrive, hvor mange forskellige læreplanstemaer og dele af det pædagogiske grundlag, som de allerede har i spil i deres hverdagspraksis.

Det kan være til den børnefødselsdag I afholder på samme måde som I altid har gjort.

Men som du nu faciliterer en refleksion omkring, som gør at al den tavse viden som personalet har, bliver mindre tavs, og noget nemmere at arbejde ind i den styrkede læreplan.

Der foregår masser af spændende pædagogisk arbejde ”inde i boksen”, som I kan starte med at udfolde, beskrive og justere på, inden I tænker ”ud af boksen”. Måske viser det sig slet ikke nødvendigt at komme ud af den der boks.

Den anden fejl som mange begår når de faciliterer arbejde med læreplanstemaerne er:

2. Du glemmer helikopterturene

Den fejl som forstærkes i en hverdag med travlhed og brandslukning, er at vi glemmer at tage en tur i helikopteren.

Vi mister simpelthen overblikket over hvor vi er i processen.

Og vi tager os ikke tiden til at få det forkromede overblik tilbage.

Det betyder at vi kan have en masse initiativer sat i gang som er halvt eller helt færdige, men de bliver ikke samlet op, eller koblet til en fælles plan om hvordan processen skal forløbe.

Når du faciliterer – hvilken som helst proces, er en af de absolut vigtigste opgaver at holde overblikket og holde fokus på formålet.

Både du som facilitator, og medarbejderne, har brug for at vide:

 • Hvor vi er lige nu i processen
 • Hvor vi lige har været
 • Hvad næste skridt er
 • Hvad formålet med det hele er

Som facilitator og ”procesleder” er det din fornemste opgave at holde og formidle det overblik.

Jamen det har jeg slet ikke tid til!

Nej – du er travl, vi ved det, men lige her er valget mellem at være en af dem med ondt i maven, eller en af dem som lykkes med at lande implementeringen af den styrkede læreplan.

Og den gode nyhed er, at du bruger mindre tid på sigt, hvis du insisterer på at facilitere og formidle overblikket, end hvis du slipper det og lader stå til.

Når vi mangler overblik, gør vi nemlig mange ting som på ingen måde er de vigtigste, vi tager nemmere dårlige beslutninger, eller vi sætter de forkerte tiltag i gang.

I alle udviklingsprocesser er det afgørende at få planlagt og prioriteret de vigtigste indsatser, så ikke det bliver uoverskueligt, drukner i hverdagens travlhed, eller lige så stille løber ud i sandet.

 • Sæt tid af i din kalender til ”at få overblik over processen”.
 • Gør det synligt – gerne visuelt, hvilke initiativer I er i gang med, og hvad næste skridt er.
 • Italesæt når I har færdiggjort et initiativ, nået et delmål, og husk at fejre det med hinanden.
 • Hav formål og mål for øje – hele tiden – og bliv ved med at kommunikere formålet

Det er en vigtig men ikke nødvendigvis let opgave at skaffe sig procesoverblik, og især ikke hvis man er faldet i fælden med fejl nr. 3…

3. Du tror du skal gøre det hele selv

Den sidste, men bestemt ikke mindste fejl du begår, når du faciliterer processen mod den styrkede læreplan, er at du vil, - eller tror du er nødt til – at gøre det hele selv.

 • Du tror du helt selv skal designe, igangsætte og facilitere processen i din institution – uanset hvor mange faciliteringskompetencer, og hvor meget erfaring du har.
 • Du tror du selv er nødt til at løse alle udfordringerne undervejs, både når det handler om medarbejdere som ikke spiller med, tidsplaner der viser sig ikke at holde, nyansatte som skal blive en del af forløbet, eller praktiske udfordringer med det I gerne vil sætte i gang.
 • Du har fået den ide, at det kun er dig selv som skal opfinde og lave materiale til processen, finde de gode spørgsmål der sætter refleksioner i gang, lave visuelle oversigter som holder jer fast, og være sidste ansvarlige mand eller kvinde på det skriftlige arbejde med den styrkede læreplan.

Du tror at pilen peger på dig – helt alene.

Uanset hvor meget du elsker eller hader den slags arbejde.

Uanset hvor mange erfaringer med den slags processer du har at bygge på.

Uanset hvor mange kompetencer, og hvor meget viden du har om det procesarbejde du skal i gang med.

Nogle af de pædagogiske ledere vi kender, som har ro i maven, er netop lykkedes rigtig fint med at få andre til at hjælpe.

Jamen hvem skulle da hjælpe mig?

Du kan få hjælp ved at:

Uddelegere konkrete og specifikke opgaver til dine medarbejdere. Det kræver at du stiller tydelige mål og deadlines op, og det kræver af dig, at du giver slip, og accepterer at resultatet måske er lidt anderledes, end hvis du selv havde været i gang.

At give slip på ”resultatet”, er for nogle faktisk det allersværeste.

Vær opmærksom på at der i facilitatorrollen implicit ligger det at give slip på indholdet men beholde ansvaret for processen.

Processen og overblikket skal fortsat være dit ansvar, men formuleringer, kommaer og mikrohandlinger, skal du gerne finde tillid til at dine medarbejdere           fint kan tage sig af.


Sparre og genbruge fra dine kolleger. Når hele landet på samme tid skal implementere den styrkede læreplan, er der selvfølgelig også kolleger som er i gang på samme tid.

Der er kolleger som vil være nået længere end dig, have fundet på en god proces du kan lade dig inspirere af, eller allerede have løst nogle af de udfordringer du også står med.

Find og brug alle de allierede du kan, og vær ikke for stolt til at opsøge dit netværk og række hånden ud. Inden du spørger om hjælp så brug lidt tid på at reflektere over, hvad du præcist ønsker hjælp til, så bliver det meget nemmere for en kollega at byde ind.


Købe professionel hjælp til at komme i gang, komme videre eller komme i mål. At bruge personer der arbejder med, og har stærke kompetencer indenfor facilitering af processer, kan give dig et mega løft fremad, og tage en stor del af presset fra dine skuldre.

Find pengene til at købe dig hjælp til det, som du bruger allermest mental energi på at håndtere, - det viser sig ofte billigere i både arbejdstimer, stress og mental udmattelse.

Du kan købe dig til gennemarbejdet materiale, en professionel facilitator, som ved hvad det klogeste næste skridt vil være i din institution, eller coaching & sparring kun til dig, så du selv kan håndtere, vokse i og mestre opgaven som facilitator.

De pædagogiske ledere vi kender, som har mest ro i maven omkring arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, har været på forkant med processen og valgt ikke at stå alene med arbejdet.

De har taget jævnlige ture i helikopteren, og har haft fokus på at bygge mest muligt ovenpå det eksisterende.

Og de har købt eller fået hjælp til procedsdesign, materiale, eller været eminente til at uddelegere.

Mind dig selv om at facilitering er en krævende opgave, som du med stor sandsynlighed ikke er uddannet i, og måske ikke har ret mange erfaringer med.

Og med den tanke, så anerkend lige dig selv for det arbejde du gør, uanset om du føler dig halvt færdig, godt på vej, eller tæt på strandet i processen.