Værdier

Ordentlighed

 • Viser sig i vores respektfulde tilgang til de fagprofessionelle og deres faglighed samt de udfordringer de står med.
 • Det er vigtigt for os at I får det, I reelt har brug for, og oplever mødet med Potentialehuset positivt.
 • Vi stræber efter tydelighed og gennemsigtighed i de aftaler og kontrakter vi laver.

 

Grundighed

 • Vi går efter kvalitet ved at være grundige i vores forberedelser og prioriterer forarbejdet, evaluering og implementering.
 • Vi vælger og anvender værktøjer, teorier og metoder, som vi fagligt og kvalitativt kan stå inde for.
 • Vi forholder os ydmygt og nysgerrigt overfor det vi ikke ved.

 

Løbende Læring

 • Vi lever af at sælge vores kompetencer og levere en høj kvalitet – det kræver vedvarende udvikling af vores faglighed.
 • Vi er nysgerrige på hinandens perspektiver og tilgange og arbejder på at bruge forskellighederne til fordel for jer og opgaven.
 • Egen refleksion, intern evaluering og gensidig sparring er en naturlig del af vores arbejde som skal skabe mest mulig læring for os.

 

Arbejdsglæde

 • I Potentialehuset går vi efter at arbejde med det, som er mest meningsfuldt og dermed giver størst arbejdsglæde.
 • Vi ønsker at vores arbejde skal udspringe af et professionelt og personligt overskud.
 • Det skal være brugbart og meningsfuldt for jer, men det må også gerne være sjovt undervejs.