Skriv Skarpt – Workshop

 

 • Vil I formulere jer på skrift, så borgere og forældre føler sig mødt og hørt?
 • Vil I have budskabet klart igennem første gang?
 • Vil I øge jeres evne til at sætte det vigtigste først, og kunne vurdere et brev ud fra modtagerens synspunkt?

 

Medarbejdere og lederes skriftlige kommunikation med borgere, brugere og forældre har ofte stor betydning for tillid, dialog og den måde arbejdspladsen opfattes på. Ved klar og tydelig skriftlig kommunikation som samtidig er anerkendende og imødekommende, kan mange opklarende spørgsmål, klager og andre henvendelser undgås.

Workshoppen har som mål, at I kan formulere breve og nyhedsbreve, som af modtagerne opleves som venlige, forståelige og med et klart budskab.

Workshoppen tager afsæt i konkrete breve fra hverdagen og deltagernes udfordringer med den skriftlige kommunikation til borgerne. Hvis workshoppen tilrettelægges over 2 eller flere gange vil der være overskuelige hjemmeopgaver før og under kurset, og efter kurset mulighed for individuel sparring. Dette for at få størst muligt udbytte og skabe reel og varig forandring i jeres skriftlige kommunikation, når forløbet er slut.

Dit/jeres udbytte af workshoppen:

 • Kan finde og skrive det vigtigste først
 • Kan vurdere et brev ud fra modtagerens synspunkt
 • Skrive et brev i et sprog, som modtagerne forstår
 • Er bevidst om hvilke signaler et for svært formuleret brev sender til modtageren
 • Kan omdanne ’systemets’ og fagets ord og sprog til forståeligt dansk
 • Kan give sparring på kollegaers breve i dagligdagen

 

Stikord til workshoppens indhold:

 • Refleksion: En borger/forældre fik et brev; Hvad tænkte han? Spørgsmål? Tonen? I øjenhøjde? Accept af præmissen for kendelsen?
 • Dialog: Hvad skal et brev? Hvorfor skriver vi som vi gør? Hvordan tiltaler vi borgerne?
 • Teori: Hvordan finder jeg det vigtigste og får det tydeligst frem?
 • Skrivemodellen ’Busstoppestedet’
 • Argumentets opbygning som middel til at finde det vigtigste
 • Fyldords negative betydning for en tekst

 

KONTAKT OS – RING 42 15 15 15