Frigør potentialet

Brug den coachende tilgang og frigør potentialet hos hinanden
Når du stiller gode spørgsmål i stedet for at give gode råd, styrker du refleksion og kompetenceudvikling hos andre. Mærk selv hvad der sker, når du træder et skridt tilbage fra rådgiverrollen, og lytter og spørger i stedet.

Når vi får et reflekterende spørgsmål aktiveres vores moderne ”tænkende” hjerne, og vi ”snyder” krybdyrhjernen, som ofte reagerer med kamp eller flugt, når vi står overfor udfordringer eller forandringer.

Du kan med en coachende tilgang styrke din medarbejder eller kollegas oplevelse af indflydelse og handlekraft, og støtte hende i selv at finde løsninger og tage ansvar for egen trivsel.

Sådan styrker du dine medarbejderes og kollegers oplevelse af indflydelse og handlekraft – 4 konkrete tips:

  1. Vær nysgerrig
  2. Spejl det den anden siger
  3. Sæt ord på det du ser
  4. Stil spørgsmål til eftertanke

 

1. Vær nysgerrig
Når du lytter, så koncentrer dig om at lægge dine egne fordomme og forforståelser væk. Brug din nysgerrighed til se den andens perspektiv og tanker, uden at dømme om det du hører, er rigtigt eller forkert.

Ofte bliver vi mere optaget af vore egne tanker og associationer, end af det som den vi lytter til, fortæller os. Er du en nærværende og ikke dømmende lytter, er du allerede godt på vej.

2. Spejl det den anden siger
Ved at gentage eller reformulere det som den anden siger, holder du et spejl op for den der taler. Du viser at du har hørt og forstået det der er sagt, og du giver den der taler bedre mulighed for at forstå sine egne udtalelser og reflektere over dem.

Spejling er en enkel og effektiv måde at skabe refleksion hos den anden på, men skal selvfølgelig ikke misbruges til en træls papegøjeleg.

3. Sæt ord på det du ser
Vær opmærksom på hvordan stemmeleje, mimik og kropsprog forandrer sig og hvad det kan være et tegn på hos din samtalepartner. Virker hun opgivende eller håbefuld i stemmen når hun taler om et bestemt tema, viser hun interesse og engagement i samtalen eller keder hun sig?

Brug de signaler du får og sig det evt. højt og spørg til deres betydning, fx; ”din stemme forandrer sig når du fortæller om denne situation, – hvad betyder det?”

4. Stil spørgsmål til eftertanke
Spørg ind til følelser, relationer og sammenhænge, og ikke kun til handlinger og løsninger. Stil spørgsmål som får fortælleren til at tænke i andre perspektiver fx ”hvordan mon den anden part har oplevet det” eller ”hvad mon x ville gøre i situationen hvis hun var med”.

Eller stil spørgsmål som inviterer til at opdage helt nye muligheder ”Hvis nu alt var muligt..?” eller ”Hvis det ikke var nødvendigt at..?”. Brug dine spørgsmål til at invitere til en nysgerrig udforskning af sagen fra mange forskellige og nye vinkler, så dukker handlemuligheder og løsninger ofte op helt af sig selv.