Mødefacilitering skaber dialog og mere mening

 • Vil I være skarpere på at prioritere indhold og skabe effektive møder?
 • Vil I have redskaber til selv at gøre jeres møder meningsfulde og motiverende?
 • Vil I bruge jeres dyrebare mødetid til at skabe reel udvikling og konkrete resultater?

 

Mødefacilitering skaber dialog og giver et godt møde

Det gode møde kræver opmærksomhed og fokus. Det handler om at være klar på mødets formål og ønsket udbytte, og det handler om at kunne lede og facilitere mødeprocessen, så der både skabes rum til gode dialoger, og samles op på de temaer man kommer rundt om.

Vi tager udgangspunkt i aktuelle dagsordenspunkter fra jeres praksis, og holder ”et møde”, – men ikke helt som I plejer. Vi går i dybden med mødeprocessen, skærper formålet med mødet, fokuserer på det ønskede udbytte, styrer tiden og processen, og afprøver forskellige måder at strukturere dialoger og samle op på temaer. Vi hjælper jer til at vælge til en form der passer til netop jer, så mødefacilitering skaber dialog.

Dit/jeres udbytte på workshoppen

 • Forståelse for hvad der skaber gode, effektive og motiverende møder
 • Værktøjer til at sikre en relevant mødedagsorden, at få samlet op på punkter, og aftalt konkrete handleplaner
 • Ideer og værktøjer til forskellige møde- og dialogformer som skaber energi, refleksion og resultater – mødefacilitering skaber dialog.
 • Værktøjer til at vurdere og evaluere et mødes kvalitet og udbytte

 

Stikord til workshoppens indhold

 • Fokus på formål og ønsket udbytte for både mødet og hver enkelt punkt på dagsordenen
 • Rammesætning af møder i forhold til dagsorden og mødedeltagere
 • Styring af tiden, dialog og opsamling og konklusioner
 • Arbejde med brobyggende dialoger og hvordan der skabes rum til refleksion på møderne
 • En værktøjskasse til dialogiske muligheder under et møde

 

Jonna Ranild, Pædagogisk leder, Vuggestuen Kastanie Allé, KBHs kommune

”Vi havde en fornemmelse af at vores møder kunne blive bedre, – både mere effektive men også mere i dybden. Fx oplevede vi ofte at tidspunktet skred, og at det var de samme, der udtalte sig.

Ved at have en konsulent fra Potentialehuset med på mødet, har vi fået en værktøjskasse til at afholde møder på forskellig vis alt efter emnets karakter. Vi er blevet klogere på, at det er vigtigt at kende formålet med et punkt, og hvad det skal føre til og er blevet klar over at det er alles ansvar, at et møde bliver godt.

Vi er blevet mere skarpe på at et møde kræver forberedelse, engagement, ønske om fælles retning, og bevidsthed omkring det løsningsfokuserede. Nu prøver vi at være tydelige i forhold til hvad vi skal med de enkelte punkter, og så er vi blevet mere realistiske i forhold til hvor mange punkter vi kan nå.”