ONLINEFORLØB - oplæg og faciliterede processer der involverer

I Potentialehuset laver vi også onlineforløb til jer som har brug for at lære mere, tilegne jer nye metoder eller udvikle og koordinere i teamet – uden at mødes fysisk.

Vi er eksperter i at lave deltagerinvolverende processer – også online, og har afholdt kurser og forløb i Zoom, Teams og Web-ex.

Vi laver både korte inspirationsoplæg på 1-2 timer (hvor deltagerne OGSÅ involveres), og faciliterer længerevarende læringsprocesser online eller som en kombination af fysiske møder - og online opfølgning.

Når vi laver onlinekurser sørger vi for:

 • At vi alle kender spillereglerne for hvordan vi bidrager og giver feedback på den mødeplatform vi er på.
 • At skabe kontakt og fællesskab online, så deltagerne oplever sig set, hørt og anerkendt
 • At skabe deltageraktivitet og involvering – ved fx at bruge undergrupper (breakoutrooms), Polls og chatten.
 • At vi ikke bare får talt sammen, men også produceret noget sammen – fx ved at bruge fælles dokumentdeling som google docs/slides og fælles whiteboards og opslagstavler som Padlet og Miro
 • Et onlineforløb eller kursus er med andre ord ligeså velforberedt, gennemtænk og omhyggeligt designet, som de fysiske forløb vi afholder.

  Vi kan selv oprette og afholde kurser på eget link i Zoom, eller deltage som gæster på jeres link, og få overdraget værtsrollen af jer, hvis I bruger Teams eller Web-ex internt i jeres organisation.

  Vi afholder ikke undervisning på Skype, da kvalitet og involveringsmuligheder er for ringe eller på Adobe Connect, da det er for teknisk tungt.

  Med en konsulent fra Potentialehuset får du:

 • En opfattende digital værktøjskasse med metoder til at samarbejde, reflektere og producere online.
 • Erfaring med mange forskellige digitale kursusforløb med deltagerantal fra 7 – 100 – og varighed fra 1- 6 timer pr kursus.
 • En fleksibel og lyttende tilgang, hvor vi skræddersyer det bedste forløb i samarbejde med jer

 • Læs om digitale tips til at flytte team samarbejdet online i artiklen teamudvikling online.


  Kontakt os for at høre mere om online forløb