Forumspil – kroppen med

Don’t tell it – show it | Illustration af konflikter | handlekraft i udfordrende situationer

 

Forumspil handler om at:

  • Bringe kroppen og sanserne ind i læringssituationen
  • Engagere ledere og medarbejdere i at finde andre og nye veje at gå
  • Skabe handlekraft i forhold til vanskelige og udfordrende situationer fra hverdagen
  • Sætte sig i kollegaer eller leders sted og indhente information fra et nyt perspektiv

 

Forumspil er en interaktiv metode hvor typiske udfordringer og konfliktsituationer fra arbejdspladsen iscenesættes af deltagerne selv med hjælp af facilitatoren. Deltagerne skal med egen krop og tilstedeværelse iscenesætte realistiske situationer, hvor kommunikationen eller samarbejdet er udfordret. Centralt er, at den enkelte helst skal påtage sig modpartens rolle og funktion, da et perspektivskifte skaber mest refleksion.

Kollegaerne bliver inddraget i debat om hvad spillet har vist, og får lejlighed til at afprøve løsningsforslag i spillet. Dette kan ske ved at gruppen der har bygget situationen, agerer på en kollegas forslag eller ved at kollegaen selv spiller med. Der er typisk tale om helt korte scener på 3 – 5 min.

Forumspillet kan handle om organisationsændringer, sammenlægninger, fusioner, den vanskelige samtale, kundeservice, konflikthåndtering eller om andre situationer hvor det handler om at udvikle personlig kommunikation, håndtere følelser konstruktivt og at skabe godt samarbejde.
Kontakt os for at høre mere om hvordan I kan bruge forumspil til udvikling

Kontakt os for at høre om hvordan I kan bruge forumspil på jeres arbejdsplads

KONTAKT OS – RING 42 15 15 15