Udtalelser om Potentialehuset

Optimalt udbytte

”Jeg har aldrig oplevet så konsekvent et fokus på at sikre afstemning af forventninger, prioritering af indhold og fastholdelse af målet, som i forløbet ”Kollegial Supervision” med Potentialehuset. De ressourcer vi brugte på lidt flere møder i forløbet var godt givet ud. Det betød, at vi justerede indholdet undervejs, så kursusdagene blev tilpasset vores specifikke situation og læringsbehov. Vi har fået optimalt udbytte af arbejdet med kollegial supervision”.

Henning Thomsen, Specialkonsulent, Center for beskæftigelse, Ledelsessekretariatet, Vallensbæk Jobcenter


Små tips og enkle værktøjer til mødeledelse

”En 4½ times workshop ”Effektiv mødeledelse” for vores gruppe af afdelingsledere afholdt af Potentialehuset gav os noget rigtig godt – og vi tog mange ting til os. Det var ikke de store radikale ændringer, men små tips og enkle værktøjer, som var hurtige at sætte i værk. Vi tænker nu mere i at bruge værktøjer i planlægningen af vore personalemøder.”

Tove Nedergaard, Områdechef, SBU Specialområde Børn & Unge, Region Midt


Anbefaler gerne Potentialehusets arbejde og professionelle tilgang

”Vi ønskede at se på vore ydelser og service med ”kundernes øjne”. Et grundigt forarbejde med Potentialehuset resulterede i et to dages seminar som gav meget at arbejde videre med. Vi fik konkrete og konstruktive tilbagemeldinger fra forskellige ledere via små film og på baggrund af bla. flere strukturerede dialogrunder, skabte vi en række konkrete idéer, prioriterede blandt dem og besluttede centrale indsatser. En 1½ times genopfriskning 3 måneder efter var en fin reminder på, hvad vi lovede os selv at gøre anderledes. Vi var fortsat på sporet. Jeg sidder tilbage med en god fornemmelse og oplevelse af Potentialehuses arbejde og professionelle tilgang, som jeg gerne anbefaler.”

Thomas Lerche, Digitaliseringschef, Digitaliseringsafdelingen, Gladsaxe Kommune


Borgernes oplevelser førte til konkrete og brugbare idéer

“De fleste af Københavns Madservices 4.000 ældre er desværre for svage til at fortælle os om deres daglige madoplevelse, så Potentialehuset fik til opgave at gøre os klogere på vores brugere. Det lykkedes for dem. Alle medarbejdere fik vores egen mad med hjem til hele familien, så de kunne se, smage og vurdere vores produkt. De hev Erling på 85 år ind i konferencerummet, hvor han fortalte om sin madoplevelse. Endelig havde Potentialehuset redigeret en film med Majbritt, der viste, hvor bøvlet det er, at åbne nogle af vores produkter. På baggrund af det skabte vi en række konkrete idéer, prioriterede blandt dem og besluttede centrale indsatser. Potentialehuset får gode idéer, de fører dem sikkert ud i livet og sikrer, at vi kommer videre i vores arbejde på at lære vores brugere bedre at kende.”

Karin Bredgaard, Driftschef, Københavns Madservice A La Carte, Københavns Kommune


Kom mere på bølgelængde med medarbejdere

”Jeg er mere klar på, hvordan jeg bedst kommer rundt om vanskelige samtaler med medarbejdere, så vi begge kommer ud som vindere. Er mere på bølgelængde med mine medarbejdere og opmærksom på at få både deres og mit eget perspektiv tilgodeset.”

Anders Klitgård Menghini, Pæd. Leder i ”Katholm” i Kbh. Kommune efter 1 dags Coach Workshop


Nu mere tydelige på formål og mere realistiske med vore møder

”Vi havde en fornemmelse af at vores møder kunne blive bedre, – både mere effektive men også mere i dybden. Fx oplevede vi ofte at tidspunktet skred, og at det var de samme, der udtalte sig. Ved at have en konsulent fra Potentialehuset med på mødet, har vi fået en værktøjskasse til at afholde møder på forskellig vis alt efter emnets karakter.
Vi er blevet klogere på, at det er vigtigt at kende formålet med et punkt, og hvad det skal føre til og er blevet klar over at det er alles ansvar, at et møde bliver godt. Vi er blevet mere skarpe på at et møde kræver forberedelse, engagement, ønske om fælles retning, og bevidsthed omkring det løsningsfokuserede. Nu prøver vi at være tydelige i forhold til hvad vi skal med de enkelte punkter, og så er vi blevet mere realistiske i forhold til hvor mange punkter vi kan nå.”

Jonna Ranild, Pædagogisk leder, Vuggestuen Kastanie Allé, KBHs kommune


Ansvarsfulde og fleksible

“Potentialehuset har kørt KL og KTO’s ideudviklingskaravane rundt i 50 arbejdspladser i hele landet. Her har de på inspirerende vis ført ledere og medarbejdere gennem en ideudviklingsproces, der har ført til nye løsninger og måder at håndtere dagligdagens udfordringer på. Konsulenterne fra Potentialehuset er dygtige, ansvarsfulde og fleksible. Vi har været meget glade for samarbejdet med dem.”

Projektleder Jo Gadegaard KTO og Sanne Brønserud projektleder, KL


Døgn med succes

“Potentialehusets konsulenter førte os gennem udviklingsdøgnet med stor succes. Døgnet var inspirerende planlagt og skarpt styret til stor fornøjelse for deltagerne og Væksthus for ledelse.”

Projektleder Søren Teglskov, Skolelederforeningen og Sanne Brønserud projektleder, KL


Bedre match og flere succesfulde rekrutteringer

“Jeg har fået en større bevidsthed om min kommunikation med virksomheder og kandidater, så jeg derigennem kan skabe bedre match, og større mulighed for succesfulde rekrutteringer, hvilket vil skabe større tilfredshed, længerevarende ansættelse og dermed vækst”

Søren Rossen, virksomhedskonsulent


ActeeCommunication skabte en højere bevidsthed – vi flekser i dag mellem stilene

”Kommunikationsværktøjet ActeeCommunication har skabt et godt fundament i Vallensbæk Jobcenter for at vi kan kommunikere imødekommende og effektivt – både med borgerne og med hinanden. På konferencen lykkedes det for Potentialehuset at forklare konceptet på en let og overskuelig måde. Vi har lært os selv bedre at kende og har fået en højere bevidsthed om hvilke af de otte kommunikationsstile, der er mest relevante i forhold til målet for borgerne. Vi flekser i dag mellem stilene med udgangspunkt i den enkelte borger og situation. Brætspillet er især velegnet til at skabe overblik over en sag og er en god ramme for supervision i teamet. I dag bruger Vallensbæk Jobcenter ActeeCommunication som fælles ramme om kommunikation.”

Merete Lisbeth Kieme, Souschef, Jobcenter Vallensbæk


Motivere personalegruppen

“Potentialehuset har været gode til at motivere personalegruppen, sætte ord på en masse vigtige elementer, som vi kan arbejde videre med, hvilket gav lysten til at være engageret og med “på holdet””

Ulrik Bang, Pædagog i Fritidshjemmet “Humlebien”, Københavns Kommune.


Arbejdet bliver mere effektivt

“Læringsdagene vil være med til at sikre bedre kommunikation til virksomheder samt kandidater og derved gøre det virksomhedsrettede arbejde mere effektivt.”

René Jensen, Konsulent


ActeeCommunication kan bruges til samarbejde på tværs

”Vi har fået et fælles sprog, som vi kan bruge internt til sparring og refleksion samt samarbejde på tværs af organisationerne. Potentialehuset har været gode til planlægning af forløbet, afklaring af projektets behov og tilretning af ActeeCommunication. så det matcher vores set-up.”

Louise Rosenbaum, konsulent


Mere bevidst om samtalestil

”Potentialehuset har været gode til at bevidstgøre, og jeg har lært mig selv bedre at kende, i forhold til hvilke samtale-stile jeg bruger. Jeg tror min største forbedring vil være i forhold til kandidater, hvor jeg vil kunne spille mere på de bløde stile.”

Knut Abrahamsen, Koordinator, Karrierestedet


Kan bedre vurdere hvilken indsats

”Potentialehuset var gode til at forklare konceptet “ActeeCommunication” på en letforståelig og overskuelig måde, og læringsdagene har givet mig en højere bevidsthed om, hvilken indsats der er mest relevant”

Nicolai Jeremy Brown, Beskæftigelsesassistent


I er super dygtige

”Det er meget spændende med den nysgerrige, indlevende tilgang, samt spejling af medarbejderne. Det er en helt anden tilgang til mit personale, som jeg vil lære og viderebringe til mit personale – jeg synes, I er super dygtige!”

Helle Dennung, Leder af ”Idrætsvuggestuen Børnehjørnet”


Fængede alle medarbejdere

“Personaledag med professionel og faglig dygtig konsulent fra Potentialehuset fængede alle medarbejdere til aktiv deltagelse. Dagen har skab grobund for fremtids visioner i personalegruppen. Mange tak for brugbare redskaber til fortsat at kunne udvikle personalet personligt og styrke personalegruppen fagligt.”

Vivi Gutfelt, Institutionsleder, Børnehuset “Spirretoppen”


Meget professionelle

”I udviklingsforløbet for vores ledelsesteam fik vi fokus på teamets visioner og mål samt bud på, hvordan vi håndterer nogle af de udfordringer vi står med. Potentialehuset var gode til at formidle målene med udviklingsforløbet, skabe en rød tråd og give personlig coaching undervejs. Potentialehuset var meget professionelle og gode til at lytte og viderebringe vores ideer og visioner hele vejen – et forløb som øgede vores tillid til hinanden i teamet.”

Troels Hansen Jacobsen, Pædagogisk Leder
Børnehuset i Gullfossgade, Københavns Kommune


Rammer det der rør sig

“Fænomenal undervisning med udgangspunkt i medarbejdernes fokus og niveau. Jeg synes, I er rigtig gode til at høre, hvad der rør sig og tage udgangspunkt i det. Samtidigt at rette folk ind mod opgaven.”

Annette Bendix, Pædagog, Kbh. Kommune


Super godt kursus

“Jeg fik meget ud af interview runden (om at passe på hinanden m.m.) og gruppe opgaven omkring feedback. Ellers har jeg fået noget ud af alle temaer, hele dagen, hvor det har været godt, at der har været en god fordeling af fortælling (fra underviser) og gruppearbejde. Har været god til at bryde ind i under gruppearbejdet, hvis vi er kommet for langt fra opgaven. Et super kursus, som man sagtens kunne bruge mere af”

Carina Jørgensen, Pædagog, Kalundborg Kommune


Skarpe, fokuserede og tydelige

”Udviklingsforløbet for vores ledelsesteam skabte følelsen af at være et team og et større sammenhold i teamet. Personligt fik jeg særlig meget ud af arbejdet med de 6 ledelsesstile. Oplevede Potentialehuset som skarpe, fokuserede og tydelige – et forløb som har været meget udviklende for både mig og teamet.”

Jannie Vestergård Poulsen, afdelingsleder
Børnehuset Gullfossgade, Københavns Kommune


Fælles ledelsessprog

”Udviklingsforløbet med Potentialehuset foregik i en humanistisk respektfuld atmosfære – en god ramme for udvikling af et team. Vi fik skabt et fælles ledelsessprog havde nogle centrale dialoger om værdier og hertil knyttede handlinger og fik begreberne foldet ud. I vore fremtidige samtaler og møder vil vi klart bruge bevidstheden om domænerne og forholde os til ledelsesstile og en given handling.”

Susanne Elling, Klyngeleder NB 2, Kbh. Kommune


Uundværligt udviklingsforløb

”Vil til enhver tid anbefale Potentialehuset til andre. Professionel styring og forløb. Et er planlægning – noget andet er at gribe situationen her og nu – og det formåede Potentialehuset. Hertil kommer behagelig optræden – tog lige godt vare på alle på neutral vis. I forhold til vores ledelsespraksis fremover har udviklingsforløbet været uundværligt – vi ville have ”fægtet i blinde” uden”.

Käthe Sabinsky Koch, Pædagogisk Leder
den integrerede institution “Cismofytten”, Kbh. Kommune


Noget ganske særligt

“Det giver noget ganske særligt, når der er en professionel konsulent der kan mærke hvor personalet er og “fanger” dem. Så 1000 tak for en god og anderledes dag.”

Karen Hedelund, Leder “Stjerneskuddet”, Kbh. Kommune


Brugbare redskaber

“Tilbagemeldingerne fra personalet er, at de redskaber som PotentialeHuset giver, er brugbare. Vi er som ledelse overbeviste om, at de redskaber vi får, er en af grundene til at organisationen er nået så langt, og at vi har et godt arbejdsmiljø, hvor personalet hele tiden er i udvikling både fagligt og personligt.”

Lene Bjerrehus Nielsen, leder og
Bettine Bauer, souschef, “Pandekagehuset”, Kbh. Kommune


Undervisning i konceptet ActeeCommunication

“Jeg har haft den fornøjelse at undervise sammen med Potentialehuset i konceptet ActeeCommunication. Potentialehuset er inspirerende at undervise sammen med. De er gode til at engagere deltagerne. De formår med gode praksis eksempler, at gøre konceptet meget relevant og nærværende. Som udvikler af konceptet ActeeCommunication, kan jeg varmt anbefale Potentialehuset.”

Tine Rosenthal Johansen, Projektleder, Relation Technologies