Tal klogere; brug alle 8 Kommunikationsstile

kommunikation

Baggrund
De 8 kommunikationsstile tager udgangspunkt i Daniel Golemans (2003) teori om sammenhængen mellem ledelsesstile, organisationens resultater og medarbejdernes trivsel. En af Golemans pointer er, at de bedste ledere er dem, der bevidst kan skifte mellem ledelsesstilene, og som løbende træner og udvikler de personlige kompetencer, stilene trækker på.
Igennem samarbejde med organisationer indenfor beskæftigelsesbranchen, ældreområdet og sundhedsområdet, er teorien udviklet til konceptet omkring de 8 kommunikationsstile. Den professionelle medarbejder opfattes som leder af et kommunikativt samarbejde med borgeren eller forælderen.

Den rammesættende stil;
🙂 Skaber tydelighed og klare rammer og gør formålet klart. Du kommunikerer rammesættende når du fortæller om love, regler og muligheder, og når du afstemmer forventninger.
🙁 Den rammesættende stil kan dog også skabe distance og give indtryk af at du interesserer dig mere for reglerne end for mennesket du taler med.

Den tilknyttende stil;
🙂 Skaber tryghed, åbenhed og kontakt. Du kommunikerer tilknyttende når du inviterer til kaffe, når du lytter mere end du taler, og når du viser oprigtig interesse og omsorg for den anden.
🙁 Den tilknyttende stil kan dog også skabe uklarhed om rollerne og formålet med samarbejdet, og risikere at overskride borgerens grænser for hvilken grad af tilknytning han/hun ønsker.

Den inspirerende stil;
🙂 Skaber håb, tegner visioner og inviterer til at være med i en positiv fremtid. Du kommunikerer inspirerende når du giver eksempler på succeser, foreslår forskellige muligheder, og fortæller hvordan udfordringer er blevet løst.
🙁 Den inspirerende stil kan dog også virke abstrakt og utroværdig, eller skabe urealistiske håb og forventninger som ikke kan indfries.

Den problemløsende stil;
🙂 Skaber overskud og tillid til at du kan hjælpe og støtte. Du kommunikerer problemløsende når du tager ansvar for at løse knaster på vejen, og påtager dig opgaver som hjælper den anden.
🙁 Den problemløsende stil kan dog også skabe afhængighed, ansvarsfralæggelse og hjælpeløshed hos den anden, og overbebyrde dig selv.

Den inddragende stil;
🙂 Skaber medansvar, ejerskab og fælles retning, og gør dig klogere på ideer og ønsker. Du kommunikerer inddragende når du lytter til den andens perspektiver, og inddrager dennes forslag og holdninger i beslutningerne.
🙁 Den inddragende stil kan dog være tidskrævende, skabe uklarhed om hvem der bestemmer hvad, eller frustration over at der ikke ”sker noget”.

Den temposættende stil;
🙂 Skaber resultater, ambitioner og håb om udvikling. Du kommunikerer temposættende når du tager initiativer, sætter forventninger til den anden, og har ambitioner og tillid til den andens ressourcer.
🙁 Den temposættende stil kan dog få den anden til at miste pusten og overblikket, miste tiltroen til sine egne evner, og koble sig af jeres fælles projekt.

Den udviklende stil;
🙂 Skaber bevidsthed hos den anden om egne ressourcer, og øger kompetencer og ansvarlighed. Du kommunikerer udviklende når du stiller åbne og refleksive spørgsmål, når du både støtter og udfordrer, og når du insisterer på at finde den andens ressourcer.
🙁 Den udviklende stil kan dog skabe følelsen af manglende støtte og hjælp fra den professionelle, og skabe forvirring og usikkerhed hvis målet forsvinder af syne, eller kravene opleves for høje.

Den rådgivende stil;
🙂 Skaber overblik, indsigt og giver ny viden. Du kommunikerer rådgivende når du formidler din viden og subjektive erfaring om dit faglige område, og udstråler erfaring og faglighed
🙁 Den rådgivende stil kan dog også føre til ansvarsfralæggelse (Det var DIT råd), afhængighed eller manglende selvtillid.

Læs mere om hvad kommunikationstilene kan bruges til og hvad det kan give dig, jer og organisationen:

KOMMUNIKATIONSSTILE