Certificering i kommunikationsstile fra ActeeCommunication på 2 dage

Målrettet kommunikation I Læringsværktøjer I Intention og effekt I Borgersamtaler I Otte kommunikationsstile fra ActeeCommunication

Få adgang til et teoretisk funderet, deltagerinvolverende og fokuseret kommunikationsværktøj med utallige anvendelsesmuligheder.

Brug to dage på:

 • At få konkrete værktøjer til bedre resultater gennem en mere målrettet kommunikation i samarbejdet med borgeren, kandidaten eller virksomheden
 • At bruge din opnåede erfaring som konsulent, leder eller medarbejder på en ny, inspirerende og mere fokuseret måde
 • At få redskaber til at give din egen, dit team og din organisation et kommunikativt eftersyn, så I ved hvor I står stærkest og hvad I med fordel kan udvikle

Næste åbne certificering, Foråret 2020

Finder sted i kontorfællesskabet “La Oficina” på Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C fra kl. 9.00 – 17.00 og fra 9.00 – 16.00, 2020 for ledere, konsulenter & koordinatorer. Skriv hvis du er interesseret

Med en certificering i kommunikationsstile fra ActeeCommunication du selv bruge samt instruere andre i brugen af værktøjerne, og du får adgang til at bruge og købe de dynamiske undervisningsmaterialer som er en del af ActeeCommunication.

TILMELD DIG CERTIFICERING

Hvad er ActeeCommunication?

ActeeCommunication er et legende let og intuitivt læringsredskab og kommunikationsværktøj, der gør det nemt at reflektere over egen praksis og analysere effekt, intention og handling i arbejdet med borgerne.

Det er med til at sikre, at organisationens mål bliver nået, og det højner din bevidsthed om, hvordan borger- eller virksomhedskontakten skal tackles i en given situation.

Erfaringen er at et to-dags kursus er nødvendigt for den enkelte deltager for at føle sig sikker i brugen af koncept, læringsteknologi og værktøjer efterfølgende.

Du vil lære:

 • Teorierne bagved konceptet.
 • At facilitere de forskellige læringsaspekter af konceptet.
 • At arbejde med dine egne konkrete cases ved at bruge effektboardet.
 • At arbejde med realistiske web-simulationer.
 • At kunne opbygge en undervisnings session baseret på kommunikationsstile fra ActeeCommunication.

 

Du vil få redskaber som vil:

 • Give dig nye metoder I dit daglige arbejde.
 • Give dit team og din organisation et fælles fagligt sprog om borgerkommunikation.
 • Styrke din profil som leder, medarbejder eller konsulent.
 • Gøre dig i stand til at sikre kvaliteten af kommunikationen indenfor dit område.
 • Gøre dig i stand til at facilitere team sparring eller individuel sparring

 

Hvem er deltagerne?

En certificering i ActeeCommunication retter sig mod fagprofessionelle som har ansvar for borgerkommunikation; teamledere, selvstændige konsulenter, interne konsulenter i private eller kommunale virksomheder eller nøglemedarbejdere som efterfølgende kan fungere som ambassadører for implementeringen af mere kvalitet og målrettethed i det borgernære arbejde.

Få mere information om certificeringen - kontakt os.

Næste certificering:

Bliv certificeret i ActeeCommunication, så du selv facilitere og bruge værktøjet i din organisation eller praksis.

Næste certificering finder sted i kontorfællesskabet "La Oficina" på Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C i foråret 2020 dag 1 fra kl. 9.00 - 17.00 og dag 2 fra 9.00 - 16.00 for ledere, konsulenter & koordinatorer.

Prisen er 7.900 kr. + moms og inkluderer let forplejning, + 3 mdrs. adgang til Actees online platform.

TILMELD DIG CERTIFICERING