Teamkontrakt eller stuekontrakt

Teamkontrakt eller stue- | Fokus på kerneopgaven | Anerkendende følgeskab | Konstruktiv faglig feedback

Lav forpligtende aftaler med en teamkontrakt og få bedre tid til at løse kerneopgaven

Når mennesker med forskellige personligheder, fagligheder, erfaringer og holdninger mødes for at samarbejde om en fælles opgave, er der mulighed for enten rigtig god synergi, – eller en hel masse bøvl, besvær og fnidder-fnadder. Her kan en teamkontrakt være en stor hjælp.

Den skriftlige teamkontrakt med aftaler om hvordan vi skal arbejde sammen på stuen, i afdelingen eller i teamet, er et oplagt redskab til at fokusere og hjælpe samarbejdet på vej.

En teamkontrakt er med til at rammesætte og forventningsafstemme, fx hvordan vi planlægger aktiviteter, hvem der kan beslutte hvad uden de andre, hvordan vi bakker hinandens arbejde op, hvordan vi giver feedback osv.

En teamkontrakt (kunne også hedde stue- eller samarbejdskontrakt) skal selvfølgelig altid laves med udgangspunkt i målet for organisationen/teamet, – på den pædagogiske stue vil det være effekten for barnet.

En teamkontrakt hjælper jer med at:

Teamkontrakt

 • Få fælles fodslag på arbejdspladsen og sørger for at I arbejder mod fælles mål med fokus på kerneopgaven.
 • Bruge energien det rigtige sted – fx effekten for barnet, frem for at bruge tid og ressourcer på arbejdsgange som reelt ikke betyder noget for eksempelvis barnet.
 • Løfte samarbejdet til et professionelt niveau, fordi I holdes fast på, at I er en del af et arbejdsfællesskab.

En teamkontrakt kan således være med til at skabe et Anerkendende Følgeskab.

Anerkendende følgeskab [1] handler om at fokusere på det organisatoriske medlemskab, og er et rigtig godt udgangspunkt for et velfungerende samarbejde.

Evnen til at kommunikere anerkendende indbyrdes, og til at fokusere på ens eget bidrag i hverdagens praksis, er afgørende for hvordan man lykkes med at løse kerneopgaven og skabe høj kvalitet på en arbejdsplads.


Hvad kan en teamkontrakt indeholde?

Det er vigtigt at de skriftlige kontrakter fx teamkontrakten, tager udgangspunkt i de værdier, der er på arbejdspladsen, og retter sig mod kerneopgaven og det fælles mål.

En teamkontrakten på en daginstitution skal fx fokusere på samarbejdet om at skabe effekt for barnet. Teamkontrakten skal ses som en aftale om, hvordan man så konkret gør det.

En teamkontrakt på en daginstitution kan fx indeholde svaret på følgende spørgsmål:

 • Hvordan planlægger vi aktiviteter?
  (skal alle være med til at planlægge eller giver vi hinanden følgeskab på det en enkelt har planlagt?)
 • Hvordan taler vi sammen?
  (må vi være nysgerrige eller undre os højt?)
 • Hvilke aftaler har vi?
  (fx at vi prioriterer vores stuemøder, at vores planlagte aktiviteter skal være realistiske, at de skal tage udgangspunkt i børnenes udviklings trin og behov

En teamkontrakt på en skole kan fx indeholde svaret på følgende spørgsmål:

 • Hvordan afholder vi teammøder?
  (er det fx ok at afbryde hinanden under et møde eller skal ethvert møde indeholde 2 min. stilhed til at overveje eller…)
 • Hvilke faste punkter skal vi drøfte på vore teammøder?
  (er det enkelte punkt orientering, drøftelse, beslutning eller…?)
 • Hvordan agerer vi ift. hinanden, når vi er to i en klasse?
  (er det ok at tilføje noget fagligt / forklaring eller skal man “nøjes” med at hjælpe de enkelte grupper / elever?)

Find evt. inspiration ift. møder under mødefacilitering eller mødeledelse.

Hvad kan en teamkontrakt betyde for jer?

En teamkontrakt betyder, at I løfter samarbejdet til et professionelt niveau og holder fast i, at I er en del af et arbejdsfællesskab og at det er kerneopgaven som I er fælles om.

Det betyder i hverdagen at man som medarbejder ikke skal bruge energi på ”hvem gør hvad” eller bruge tid på om man har sagt noget ”forkert” – fordi man VED at der er faste aftaler og ved at kollegaen vil komme til en, hvis man har sagt noget som han/hun syntes var ”forkert”, eller ikke forstår.

Konkret betyder det at der bliver skabt plads til kerneopgaven og det bliver muligt, at lade fagligheden fylde – det giver god energi!

Potentialehuset hjælper jer gerne med at:

 • Lave en forpligtende teamkontrakt så I går i samme retning, og bruger hinanden bedst muligt på tværs af huset.
 • Udarbejde stuekontrakter på alle stuer / teamkontrakter for alle team – start evt. der hvor det knaser mest i samarbejdet.
 • Blive klædt på som leder til at komme i gang, hvis du – næsten – selv har mod på denne opgave.

En teamkontrakt kan i hverdagen betyde, at man som medarbejder ikke skal bruge energi på ”hvem gør hvad” eller bruge tid på om man har sagt noget ”forkert” – man VED at der er faste aftaler og ved at kollegaen vil komme til en, hvis man har sagt noget som han/hun syntes var ”forkert”.

Potentialehusets erfaring er at disse kontrakter er særlig gode i forbindelse med:

 • Etablering og omstrukturering
 • Teamet eller stuen med knas i samarbejdet
 • En ny medarbejder skal sluses ind i teamet
 • Afdelingen eller huset på tværs – teams eller stuerne imellem – nå der skal skabes fælles fodslag

Det kan være vanskeligt selv at komme i gang med at introducere teamkontrakter både som leder og som kollega, og vi tilbyder derfor forløb hvor vi både introducerer og faciliterer udarbejdelsen af teamkontrakter, samt implementering og opfølgning på dem.

Uanset hvor stort eller lille jeres behov for hjælp til at komme i gang er, så er I velkommen til at kontakte os her eller udfylde kontaktformularen nederst på siden.

[1]  Se Maja Loua Haslebo: ”Anerkendende Følgeskab”