Læreplanstemaer

Læreplanstemaer | Kvalificer de daglige pædagogiske rutiner | Struktureret faglig dialog | Forældrepartnerskab | Refleksion om pædagogisk grundlag

 • Systematisk faglig refleksion og videndeling i arbejdet med de 6 læreplanstemaer
 • Skab sammenhæng mellem pædagogisk grundlag og læreplanstemaer i jeres daglige rutiner
 • Få forældresamarbejdet med og styrk det hjemlige læringsmiljø til gavn for barnets udvikling
 • Sæt spot på jeres bedste erfaringer og kompetencer i det pædagogiske arbejde
 • Bliv skarpe på hvilke af de daglige pædagogiske rutiner der bedst understøtter læreplanstemaerne og skaber mest effekt for barnet

Hvorfor er de 6 læreplanstemaer så vigtige at tænke ind i de daglige pædagogiske rutiner?

Det pædagogiske arbejde omkring læreplanstemaerne og det pædagogiske grundlag er vigtigt og komplekst, som beskrevet i master for en styrket pædagogisk læreplan fra ministeriet for børn, unge og ligestilling.

De 6 læreplanstemaer og 9 temaer i det pædagogiske grundlag skal spille sammen i en daglig praksis med mange bolde, forskellige hensyn og ofte stor travlhed.

Det er derfor vigtigt at få tænkt de pædagogiske aktiviteter omkring læreplanstemaerne helt ind i dagligdagens rutiner. De daglige pædagogiske rutiner har en meget stor betydning for barnets udvikling og institutionens læringsmiljø.

Det er alt det I gør, når I tager imod barnet, er på badeværelset, i spisesituationen, i garderoben og på legepladsen, som har størst betydning for barnets læring og udvikling.

Læreplanstemaer

Læreplanstemaerne er derfor for alvor vigtige i alle de små handlinger og rutiner i hverdagen, - ikke kun i planlagte aktiviteter, ture, projekter og arrangementer...

Hvordan kan vi arbejde med læreplanstemaer?

I Potentialehuset har vi med succes brugt vores refleksionshjul i arbejdet med læreplanstemaerne. Refleksionshjulet fokuserer den faglige dialog ind, så I kan drøfte en ting ad gangen, fx jeres nuværende pædagogiske rutiner, jeres bedste erfaringer eller helt nye ideer og muligheder i arbejdet. Til refleksionshjulet hører temakort som dækker både det pædagogiske grundlag og de 6 læreplanstemaer, som der skal arbejdes med i daginstitutionerne.

Refleksionshjulet hjælper jer i gang med en metodisk refleksions- og udviklingsproces på en anderledes og enkel måde, hvor I kan fokusere på det som er allermest relevant i jeres praksis.

Alle temakort og dialogiske fokusområder lægger op til drøftelser centreret omkring kerneopgaven og målet: Effekten for barnet.

I kan inddrage samtlige 6 læreplanstemaer samt det pædagogiske grundlags 9 overskrifter, i lige det tempo I ønsker at arbejde med det. 

I kan desuden koble til forældresamarbejdet, så fx arbejdet med det hjemlige læringsmiljø inddrages når i drøfter læreplanstemaerne.

Vi kommer gerne til jer med en demonstration af refleksionshjulet og hvordan I kan bruge det. Læs mere om de 6 læreplanstemaer hos BUPL her.

De 6 læreplanstemaer:

 • Alsidige personlige udvikling
 • Sociale kompetencer
 • Sproglig udvikling
 • Krop og bevægelse
 • Natur og naturfænomener
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

Facilitering af arbejdet med de 6 læreplanstemaer

Uanset hvordan I ønsker at gribe det obligatoriske læreplansarbejde an, kan Potentialehuset hjælpe jer med at facilitere små og store dialogprocesser. I kan få hjælp til at sikre det nødvendige forpligtende ejerskab hos medarbejderne, når I går i gang med drøftelserne, og til at jeres proces munder ud i konkrete tiltag for det efterfølgende pædagogiske arbejde som er ligetil at gå i gang med.

Daginstitution i Københavns Kommune: Læreplanstemaer og pædagogiske rutiner

1 personaledag

Hvad var baggrunden og ønsket?
 • En leder ønskede at sætte turbo på den fælles faglige udvikling, herunder at invitere medarbejderne til at reflektere og ideudvikle på de pædagogiske rutiner.
 • Målet var at koble de daglige pædagogiske rutiner tættere til de seks læreplanstemaer, samt lære af hinandens praksis på tværs af huset.

 

Hvad fik dagsinstitutionen ud af arbejdet med læreplanstemaer?
 • Ideudvikling på alle læreplanstemaerne koblet til forskellige praksissituationer fra dagligdagen, og de mest relevante ideer blev prioriteret
 • Udarbejdet konkrete handleplaner for arbejdet med de pædagogiske rutiner ind i læreplanstemaerne fra hver stue
 • Stuerne blev gensidigt inspireret af hinandens fortællinger om arbejdet med de pædagogiske rutiner, og tog initiativer til mere samarbejde og vidensdeling på tværs

 

Hvordan blev opgaven løst af Potentialehuset?
 • Medarbejderne blev delt i mindre grupper på tværs, og hjalp hinanden med at beskrive deres pædagogiske rutiner og koble dem til læreplanstemaerne
 • Potentialehuset brugte forskellige læreplanstemakort til at sætte en struktureret drøftelse og ideudvikling i gang, så vi kom omkring hvert enkelt læreplanstema og mange forskellige praksissituationer
 • Handleplaner med nedbrydning til mindre opgaver hjalp med at sætte de bedste ideer ind i forpligtende handling