Facilitering

I Potentialehuset faciliterer vi store og små udviklingsprocesser, møder, dialoger og medarbejderdage.

Har du oplevet forskellen i udbytte på en (godt) faciliteret proces, og en ikke styret én af slagsen, ved du sikkert hvad facilitering kan. Men ved du også hvad facilitering betyder?

”Facilitering er teknikken, som gør det lettere for en forsamlet gruppe at udrette det, gruppen ønsker at udrette.”

Lederteams

Lederteams

Teamudvikling

Teamudvikling

Mødeledelse

Mødeledelse
quote-left

Potentialehuset var gode til at formidle målene med udviklings-forløbet, skabe en rød tråd og give personlig coaching undervejs.

quote-right

Troels H. Jacobsen, Pæd. Leder

quote-left

Udviklingsforløbet for vores ledelsesteam skabte følelsen af at være et team og et større sammenhold i teamet.

quote-right

Jannie V. Poulsen, Afdelingsleder

quote-left

En 4½ times workshop ”Effektiv mødeledelse” for vores gruppe af afdelingsledere gav os noget rigtig godt – og vi tog mange ting til os. Små tips og enkle værktøjer, som var hurtige at sætte i værk.

quote-right

Tove Nedergaard, Chef, Region Midt

Hvad er facilitering?

Facilitering handler om at hjælpe en gruppe med at samarbejde, at drøfte konstruktivt, at udvikle ideer, at beslutte og konkludere.

At facilitere er at gøre (noget svært) muligt eller lettere. Facilitering kommer af latin ”Facilis”, gørbart, let at gøre.

Uanset om du står foran et lille møde, en hel dag eller en længere udviklingsproces kan facilitering øge udbyttet væsentligt.

Hvornår er facilitering særlig vigtigt?

 • Når I skal drøfte temaer som der er mange følelser omkring. Fordi følelser kan skabe konflikter og spændinger er det særligt vigtigt at styre proces og dialog konstruktivt.
 • Når det er vigtigt I når frem til en beslutning eller en handleplan. Fordi uden facilitering løber temaet let af sporet, tiden løber fra jer, og der bliver ikke tid til at konkludere og sætte handling bag ordene.
 • Når I skal planlægge og gennemføre en vigtig forandringsproces i jeres organisation og ikke vil være blandt de 75 % som ikke lykkes med forandringen.


I Potentialehuset er vi IAF certificerede facilitatorer som arbejder efter de 6 kernekompetencer som IAF har defineret:

 • At skabe en samarbejdende kunderelation
 • At planlægge en passende proces
 • At skabe og vedligeholde et deltagende miljø
 • At guide gruppen til passende og brugbare resultater
 • At opbygge og vedligeholde professionel viden
 • At modellere positiv professionel adfærd

Hvorfor bruge eksterne til at facilitere?

Det er svært at facilitere indenfor egne rækker.

 • fordi facilitering er et professionelt håndværk som kræver træning i specifikke kompetencer.
 • fordi det er vanskeligt både at have overblik over en proces og samtidigt koncentrere sig om at fomidle egne meninger, holdninger m.m.
 • fordi man ofte selv har holdninger og ideer til hvad retning en proces skal tage, som vil farve den måde man faciliterer på.

Facilitering hjælper dig desuden når:

Du skal styre et møde og tænker:

 • Hvordan faciliterer jeg mødet, så vi når det vigtigste inden for tidsrammen?
 • Hvordan åbner jeg et punkt på agendaen, så processen bliver både fokuseret på formålet med punktet og relevant for os alle på mødet?
 • Hvordan får jeg alle involveret i det aktuelle tema og er opmærksom på, hvad der er behov for at få uddybet?
 • Hvordan får jeg afrundet et punkt på agendaen, så det er tydeligt for alle, hvad næste skridt er og hvem der har bolden?

Dit udbytte af et professionelt faciliteret møde:

 • Mødet bliver langt mere fokuseret og formålet med mødet bliver tydeligt
 • I kommer I mål med de vigtigste punkter på mødet
 • ALLE deltageres faglige input og holdninger bliver hørt, og tages med i beslutningerne.
 • I får overblik over tanker, holdninger og ideer som kommer frem undervejs på mødet.
 • Jeres møde bliver mere dynamisk, mere varieret, mere energifyldt og med meget mindre spildtid og færre gentagelser.
 • Der kommer en tydelig konklusion og en handleplan så I ved hvem der skal gøre hvad, og så jeres snak bliver fulgt op af handling

Du skal styre en personaledag eller workshop og overvejer:

 • Hvordan styrer jeg dagen, så processen både er dynamisk, engagerende og holder fokus på det ønskede udbytte?
 • Hvordan ordner og sorterer jeg i forskellige holdninger, temaer og ideer undervejs og samler op på beslutninger og konklusioner?
 • Hvordan sikrer jeg, at der bliver sat handling bag ordene?

Dit udbytte af en faciliteret personaledag eller workshop:

 • En velovervejet og styret proces som kommer rundt om de temaer i ønsker drøftet
 • En proces som sikrer dynamik, flow og engagement på dagen
 • En tydelig opsamling og konklusion på det I arbejder med
 • Gode ideer undervejs bliver fanget og får plads til refleksion og uddybning.
 • Der kommer handling bag drøftelserne med aftaler om hvad der skal ske fremover, hvem der gør det og hvornår det skal ske.

Du skal styre en længere udviklingsproces og tænker:

 • Hvad er realistisk for os som gruppe at opnå, hvor skal vi starte og hvordan skal processen designes?
 • Hvordan skal de mål vi går efter blive tydelige for alle, på både organisatorisk niveau, og på helt konkret adfærdsniveau?
 • Hvordan sikrer jeg at alle relevante parter deltager i vigtige drøftelser og er med til at skabe nye løsninger på de udfordringer vi står med?
 • Hvordan sikrer jeg ejerskab og handlekraft i vores proces, så jeg får den ønskede forandring ført ud i praksis?

Dit udbytte af en professionelt faciliteret udviklingsproces:

 • Du får skabt tydelighed omkring den ønskede forandring fra første dag, og håndteret usikkerhed og modstand omkring processen konstruktivt
 • Du får sat tydelige, realistiske og konkrete mål for forandringsprocessen som giver mening for medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Du får hjælp til den løbende opfølgning på hvor langt I er nået i processen, og til at justere og målrette næste skridt
 • Jeres strategi kommer ud at leve i praksis når de barrierer der opstår undervejs tænkes ind i processen, så de kan bearbejdes og nye løsninger skabes

I Potentialehuset sikrer vi dig professionel facilitering uanset hvor i processen du har behov for hjælp.

1. Helt fra starten hvor en personaledag, et møde eller et seminar skal planlægges og designes.

 • Her hjælper vi med at formulere relevante og realistiske mål for processen, så det ønskede udbytte står skarpt for alle
 • Her hjælper vi med at designe procesforløbet, dagen eller mødet, så der skabes en rød tråd, og så processen bliver både dynamisk, engagerende og med fokus på det ønskede udbytte
 • Her udvikler vi gerne visuelle understøttende materialer, tager entrepenørskab på konferencedagen, eller designer skræddersyede processer som skaber reel forandring i praksis

 

2. Når processen er designet, men der er brug for professionel hjælp til at facilitere alle godt igennem.

 • Her hjælper vi med at facilitere fokuserede og anerkendende dialoger, at sikre at alle får mulighed for at bidrage, og at sætte kreative og refleksive processer i gang
 • Her hjælper vi med at ordne og sortere holdninger, temaer og ideer og samler op på beslutninger og konklusioner
 • Her sikrer vi at I får sat handling bag ordene, og holder jer fast på forpligtende handleplaner og aftaler

 

3. Når processen er gennemført og der er brug for sparring eller hjælp til at implementere

 • Her hjælper vi lederne og medarbejderne med at implementere de nye tiltag og sparre på mulige måder at håndtere eventuelle barriere
 • Her hjælper vi lederne med at prioritere og skabe det nødvendige rum for træning af medarbejderne
 • Her understøtter vi jer i at følge op på handleplaner og aftaler

Vi tilbyder også

Ideudvikling

Ideudvikling

Ledelsesbaseret Coaching

Ledelsesbaseret coaching